Rozpočet by sa mal pripraviť tak, aby bol najlepší pre ďalšiu vládu a nasledujúci štvorročný cyklus. Narýchlo pripravený rozpočet je mrhaním kapacitami štátu. Počas Hodiny otázok na členov vlády v Národnej rade SR to uviedol premiér Ľudovít Ódor.

Reagoval tak na otázku Ondreja Dostála (SaS): „Máte ambíciu ísť až k vyrovnanému rozpočtu? Poslanec Milan Krajniak navrhuje, aby parlament zaviazal vládu predložiť návrh zákona o štátnom rozpočte do konca augusta a vytvoriť tým priestor, aby v priebehu septembra mohla prebiehať diskusia. Ako vnímate argument, že Ministerstvo financií SR z hľadiska informačného systému nie je schopné pripravovať rôzne verzie rozpočtu, teda aj vyrovnaný rozpočet a aj taký, ktorý obsahuje úsporné opatrenia?“

Náročná úloha

„Detailne pripraviť rozpočet v takom krátkom čase je náročná úloha. Každá iná vláda mala na to väčšinou deväť a pol mesiaca, za dva mesiace urobiť plnohodnotný rozpočet je náročné,“ upozornil Ódor. Zároveň predpokladá, že ďalšia vláda získa dôveru v parlamente, a tak by nebolo potrebné vynaložiť úsilie na pripravenie vyrovnaného rozpočtu.

Pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu sa na novú vládu, ak nezíska dôveru parlamentu, vzťahujú najprísnejšie sankcie zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Jednou z nich je povinnosť pripraviť návrh vyrovnaného rozpočtu na ďalší rok. Aj keby chcela popri tom pripraviť ďalší, realistický rozpočet s deficitom, ministerstvo financií podľa Milana Krajniaka (Sme rodina) nemôže technicky pracovať na dvoch rozpočtoch naraz. Odôvodnil tak svoj návrh na skoršie predloženie návrhu rozpočtu.

Nie je to len o IT systéme

Minister financií Michal Horváth počas Hodiny otázok uviedol, že rozpočtový informačný systém umožňuje zostavovanie viac verzií rozpočtu. „Zostavovanie rozpočtu je veľmi komplikovaný štruktúrovaný proces, ktorý si vyžaduje dostatočný časový priestor aj súhru všetkých článkov. Veľmi veľa ľudskej kapacity je do toho zapojenej, nielen na ministerstve financií, ale aj ostatných. Nie je to teda len o IT systéme, ale o schopnosti všetkých zúčastnených aktérov toto všetko zmanažovať,“ priblížil.

Krajniak argumentoval tým, že keď už bude vyrovnaný rozpočet v parlamente, rezort financií môže následne začať pripravovať realistickejší rozpočet. Od septembra tak môže s politikmi diskutovať o tom, aké sú predstavy jednotlivých strán o tomto rozpočte. Nová vláda, ktorá vznikne po septembrových voľbách, môže potom z parlamentu stiahnuť vyrovnaný rozpočet a do konca decembra predložiť realistickejší rozpočet, doplnil Krajniak.

Ďalšie dôležité správy

Man,Holding,Two,Coin,Stacks,To,Compare
Neprehliadnite

Vláda by sa mala usilovať o vyrovnaný rozpočet, pripomína Rada pre rozpočtovú zodpovednosť