Rast produkcie odpadu nezastavila ani pandémia, upozornila analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Predpokladá, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Podľa odhadov by mohol v roku 2035 každý Slovák vyprodukovať o 30 percent viac odpadu ako v roku 2020.

Produkcii odpadu sa Slováci nevyhli ani v čase pandémie, keď trávili viac času doma.

„Jedným z príkladov na vysvetlenie situácie je donáška tovarov a jedál k dverám našich príbytkov zabalených v niekoľkovrstvových a jednorazových obaloch,“ načrtla analytička.

Poukázala tiež na množstvo rekonštrukcií, pri ktorých vzniklo viac drobného stavebného odpadu. V súvislosti so šírením vírusu pribudli do odpadkov aj rúška, respirátory, rukavice či nádoby od dezinfekcie.

Produkcia odpadu v krajoch.
Zdroj: Wood & Company
Produkcia odpadu v krajoch.

Analytička očakáva, že produkcia smetí bude na Slovensku rásť aj v nasledujúcich rokoch.

„Medziročné tempo rastu odhadujeme na úrovni 1,5 percenta. Podľa našich prepočtov tak bude napríklad o 15 rokov, teda v roku 2035, pripadať na jedného obyvateľa Slovenska 580 kilogramov komunálneho odpadu. Celkovo by tak malo ísť o 3,123 milióna ton odpadu,“ naznačila.

Produkcia odpadu úzko súvisí so spotrebou obyvateľstva v krajine. Každý zakúpený tovar a často aj služba sú skôr či neskôr zdrojom odpadu.

V oblasti odpadového hospodárstva je pre krajiny Európskej únie podľa analytičky kľúčový rok 2035.

Reformný balík, ktorý je zameraný na prechod k obehovému hospodárstvu, stanovuje pre rok 2035 dva ciele - recyklovať minimálne 65 percent komunálneho odpadu a maximálne desať percent ukladať na skládky.

„Pre Slovensko, a to aj napriek päťročnému odkladu, je naplnenie týchto cieľov ambiciózne a vzhľadom na aktuálny vývoj môže byť aj problematické. Závisieť to bude od výrobných postupov dizajnérov a producentov, od stratégie obchodníkov, od osvety a správania spotrebiteľov, ale aj od opatrení a podpory štátu,“ komentovala.

Aj za predpokladu optimistického scenára, ktorý počíta v roku 2035 s naplnením cieľa recyklácie na úrovni 65 percent, presiahne podľa Sadovskej hmotnosť nerecyklovateľného komunálneho odpadu úroveň 1 milión ton. Slovensko zároveň bude môcť uložiť maximálne desať percent komunálneho odpadu na skládky.

Vývoj produkcie odpadu
Zdroj: Wood & Company
Vývoj produkcie odpadu

„Skládkovaný komunálny odpad spolu so zvyšnými 25 percentami odpadu je možné energeticky zhodnotiť v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) a čiastočne aj v cementárňach. Podľa odborníkov na odpadové hospodárstvo však dve existujúce zariadenia na energetické využitie odpadu (v Bratislave a Košiciach) nepostačujú a na Slovensku tak existuje potreba pre výstavbu minimálne piatich takýchto zariadení,“ upozornila.

WA 31 Priboj - Volavka šedá stojí na plávajúcej skládke, ktorú tvorí množstvo  plastových fliaš a ďalší odpad, ktorý znečisťuje Potpečskú priehradu na rieke Lim v blízkosti mesta Priboj na juhozápade Srbska v utorok 5. januára 2021. Rieka Lim po výdatných zrážkach spláchla odpad, ktorý do nej nahádzali ľudia od Plavu v Čiernej Hore až do Potpečskej priehrady. Plastové fľaše a ďalší odpad vo veľkom znečisťujú rieky v Srbsku, Čiernej Hore a Bosne, ktoré boli kedysi známe svojou smaragdovou farbou
Neprehliadnite

Do roku 2025 by malo Slovensko zrecyklovať najmenej 55 percent odpadu