Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) poukázala na nedostatky, ktoré napriek modernizácii osobnej koľajovej dopravy pretrvávajú už roky. Obnovené je len každé deviate koľajové vozidlo. Prečo sa nedarí súčasnú nepriaznivú situáciu zmeniť a aké kroky by viedli k zlepšeniu, vo videorozhovore pre TREND vysvetľuje predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

V rozhovore s Ľ. Andrassym sa dozviete:
  • ako na bezpečnosť premávky vplývajú viacerí „tridsiatnici“ vo vozovom parku
  • v čom sa verejné zdroje vynakladajú neefektívne a ako to zmeniť                         
  • ako predchádzať obmedzeniam plynulosti vlakovej dopravy                                 
  • čo chýba pri plánovaní stratégií a definovaní cieľov                                                 
  • ako môže pomôcť viaczdrojové financovanie                                                                 
  • ako zvýšiť kvalitu a kultúru cestovania                                                                               
  • či je reálne, aby sa železničná doprava do roku 2030 stala nosnou časťou verejnej dopravy

Výsledky kontroly, ktorá sa zamerala na systém modernizácie osobných vlakových súprav nie sú lichotivé, je čo zlepšovať. Čo presne bolo predmetom skúmania kontroly NKÚ?

Touto kontrolou sme nepreverovali, či je dodržaný rozpočet a pravidlá účtovníctva. No preverovali sme, ako Ministerstvo dopravy SR so svojou akciovou spoločnosťou Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), napĺňali strategické ciele, aby sa osobná železničná doprava stala nosnou z hľadiska prepravy osôb v našej krajine.

Ak by sme sa pozreli na vekovú štruktúru vozového parku, sú tam aj „tridsiatnici“, čo pri vlakoch nie je práve ideálny vek.

Pre vozový park, ktorý používa ZSSK je tridsiatka už neprijateľné číslo. Vozne a rušne, ktoré majú nad tridsať rokov musia prechádzať komplexnou generálnou opravou alebo sa mnohé z nich musia posúvať do šrotu a potom sa musia obstarávať nové. Pri pohľade na vozový park v rámci ZSSK je to nelichotivé číslo, pretože pri koľajových súpravách nad tridsať rokov sa dostávame až takmer k tretine celého vozového parku. Ďalšia tretina je niekde na úrovni 30 percent. Vo vzťahu k obnove sme pri veľmi smutnom čísle, pretože za ostatných sedem rokov sa podarilo buď zmodernizovať alebo nakúpiť nové koľajové vozidlá len na úrovni 12 percent.

Z kontroly vyplýva, že v rokoch 2014 až 2021 boli na modernizáciu železničných koľajových vozidiel využité najmä zdroje z európskych fondov. Ako by vyzeral vozový park bez nich?

Keby sme nemali európske zdroje, bola by správa o výsledku kontroly ešte žalostnejšia. Počas siedmich rokov sme investovali do modernizácie koľajových železničných vozidiel takmer 820 miliónov eur. Z tejto sumy viac ako 83 percent boli finančné prostriedky, ktoré sme získali z fondov Európskej únie (EÚ). To, čo sme financovali z našich vlastných národných zdrojov do nášho národného prepravcu, dosahuje úroveň len 17 percent.

Ako sa železničná doprava využívala?

Viac ako 90 percent osobnej dopravy realizuje národný prepravca ZSSK. Za desať rokov prepravil viac ako 486 miliónov cestujúcich. Teda bezmála pol miliardy cestujúcich využíva vozne, koľajové vozidlá, ktoré majú životnosť od jedného do tridsať rokov. No máme aj tretinu vozidiel, ktoré majú viac ako tridsať rokov a tie sú najväčším problémom z hľadiska plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, ale aj komfortu a kvality cestovania.

Zo správy vyplýva, že verejné zdroje sa vynakladajú neefektívne. V čom to zlyháva?

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa