zatvoriť galériu
Fyzické a právnické osoby si môžu zo zoznamu prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR vybrať prijímateľa podielu zaplatenej dane napr. neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, občianske združenie či nadáciu. Zoznam je verejne dostupný aj na stránke www.notar.sk ako aj na portáli finančnej správy.