zatvoriť galériu
Rýchle starnutie populácie spôsobí, že bude priveľa dôchodcov a málo peňazí na ich dôchodky.
Pre nízke dôchodky veľa živnostníkov pracuje aj po odchode do penzie.
Rast penzií musí dôchodcom pokryť minimálne zvyšovanie cien potravín.