zatvoriť galériu
Európska únia cíti spoluvinu na odlesňovaní v tretích krajinách.