zatvoriť galériu
Najnebezpečnejšie sú kombinácie viacerých druhov liekov, čo môže spôsobiť podobné účinky ako po konzumácii alkoholu. Každý človek reaguje na lieky inak a tak sa niektoré negatívne účinky nemusia dostaviť vôbec, zatiaľ čo u iných sú znásobené. Lieky sa snažte užiť s dostatočným odstupom pred tým, ako si sadnete za volant. A nezabudnite si preštudovať príbalový leták konkrétneho liečiva.