Povzdychy z nedostatku času patria ku každodenným rituálom manažérov. Konzultanti a odborníci na vzdelávanie napriek tomu nabádajú viac čítať a viac vzdelávať sa. Reakcia manažérov – nemám čas – je prirodzená.

Autor knihy Cesta k finančnej slobode Bodo Schäfer navrhuje: Prvý krok na to, aby si zaneprázdnení ľudia našli čas, je prečítanie si knihy a rýchlom čítaní. „Práve preto, že čas je drahocenný,“ hovorí B. Schäfer.

Ak sa niekomu zdá, že technika rýchleho čítania je len módny výstrelok, mal by ho zažiť na vlastnej koži. „Zistil by, že to nie je len jedna z teórií, ale spôsob, ako sa naozaj efektívne dostať k informáciám,“ hovorí napríklad riaditeľ spoločnosti finančného poradenstva Salve Group v Bratislave Peter Krištofovič, ktorý patrí medzi absolventov kurzu rýchleho a efektívneho čítania.

A riaditeľka Agentúry Radosť v Bratislave Janka Jedináková zasa pripomína, že čítanie ako také sa trochu bagatelizuje. Gramotnosť ešte neznamená zručnosť rýchleho a efektívneho čítania, odkazuje.

Žiadna novota 

O rýchlom čítaní sa na Slovensku písalo už pred tridsiatimi rokmi, no táto metóda nevystúpila z tieňa teórie. V praxi sa rozšírila v priebehu posledných desaťročí najmä v USA, ale aj v Európe.

„Čítal som o tom v zahraničnej literatúre a dal som vo firme zistiť, či také niečo existuje na Slovensku,“ spomína si na začiatky tréningov o rýchlom a efektívnom čítaní P. Krištofovič.

Literatúru si síce v zahraničí zakúpil, ale do rýchleho čítania sa nepustil. Počkal si, kým našiel kontakt na doteraz jedinú agentúru, ktorá kurzy rýchleho čítania na Slovensku predáva. Tvrdí, že úroveň kurzu ho príjemne prekvapila. Odporučil ho preto aj ostatným manažérom firmy.

Zrýchliť možno aj rutinu - čítanie

„Všetci sme nútení prečítať desiatky, ak nie stovku mailov, potrebujeme čítať reporty, odbornú literatúru či tlač. A práve efektívne čítanie pomáha zvoliť si taký model, ktorý okrem iného pomôže rýchlo vyselektovať podstatné informácie od podružných,“ hovorí o jednej z výhod rýchleho a efektívneho čítania P. Krištofovič.

Zdôrazňuje, že vzdelaní ľudia vo firme budú v budúcnosti zásadnou konkurenčnou výhodou a zvládnutie efektívneho a rýchleho čítania považuje za jeden z kľúčových krokov k zvyšovaniu vzdelávania manažérov. Prípadne tých profesií, ktoré s množstvom informácií a odbornou literatúrou pracujú.

J. Jedináková z agentúry Radosť odporúča, aby sa s rýchlym čítaním oboznámili nielen manažéri, ale aj všetci ostatní, ktorí musia študovať množstvo zákonov, správ, analýz či iných dokumentov – poslanci, politici, novinári, knihovníci, učitelia, zástupcovia štátnej či verejnej správy.

Tréning koncentrácie

Ak si niekto myslí, že stačí zobrať do rúk knihu alebo noviny a na pokyn hneď začne rýchlo čítať, riaditeľka Agentúry Radosť J. Jedináková ho vyvedie z omylu. „Ľudia sa pri čítaní dopúšťajú množstva chýb. Nevedia sa správne skoncentrovať, majú problémy vyselektovať priority, skrátka sa nevedia nastaviť,“ konštatuje J. Jedináková.

Kurz rýchleho a efektívneho čítania prostredníctvom relaxačných techník, očnej gymnastiky, voľbou správneho sedenia, dýchania, objasnenia druhov textov zvyšuje schopnosť koncentrácie, pamätania si.

Poskytuje základné zručnosti techník čítania – „ľudia zvyčajne čítajú po slovách – zafixujú svoj zrak na začiatok slova, prečítajú si toto slovo, zopakujú si ho v duchu a poskočia zrakom na začiatok ďalšieho slova. My ich učíme rozširovať zrakové rozpätie a na jednu fixáciu prečítať naraz viac slov,“ vysvetľuje J. Jedináková.

Na začiatku kurzu účastníci čítajú v priemere 200 slov za minútu. Testy počas kurzu dokazujú, že sa dokážu v priebehu dvoch dní niekoľkonásobne zlepšiť.

Ušetrený čas

„Problémové deti či študenti sú síce najväčším dôkazom potenciálu techniky čítania, ale aj dospelí sa nám postarali o takpovediac zázraky,“ bilancuje J. Jedináková. Priemer zlepšenia rýchlosti čítania bol u dospelých dvaapolnásobný. „Mali sme však aj absolventov, ktorí sa zrýchlili až päťnásobne a jedna účastníčka až sedemnásobne,“ konštatuje J. Jedináková.

Doteraz najrýchlejšia absolventka týchto kurzov dokázala prečítať viac ako 1 500 slov za minútu a po teste bola schopná obsah prečítaného textu adekvátne zreprodukovať. Vyvracia sa tak mýtus známeho českého „práca kvapná – málo platná“. Správne zvolená technika, správne nastavenie oboch mozgových hemisfér totiž zvyšuje koncentráciu v maximálnej miere.

J. Jedináková podotýka, že do úvahy by čítajúci mal brať aj všetky faktory, ktoré ho môžu ovplyvniť – prostredie, farby či hudbu. Tá, ak je správne zvolená, neruší, skôr naopak stimuluje na vyššie výkony pri čítaní.

P. Krištofovič na rýchlom čítaní oceňuje najmä ušetrený čas. „Som fanúšikom kníh, prečítam jednu-dve mesačne – aj v beletrii o Napoleonovi či Petrovi Veľkom nachádzam zaujímavé pararely v manažérskych zručnostiach. Bez techniky efektívneho a rýchleho čítania by som na tento druh literatúry nemal čas.

Výsledky hlásiť kolegom

Seminár rýchleho a efektívneho čítania porovnáva riaditeľ Salve Group ku škole hrou. Technokrat môže mať aj obavy, lebo niektoré mentálne cvičenia v procese učenia sú naozaj netradičné.

„No každý z mojich ľudí, ktorí sa zúčastnili na kurze, dnes číta nadpriemerne rýchlo,“ hovorí P. Krištofovič. Kurz im priniesol okrem techniky rýchleho čítania aj praktické postupy, ako eliminovať ruch v okolí, ako sa sústrediť, a posilniť mieru vnímania a pamäti. Poznamenáva však, že ako každé učivo, aj rýchle čítanie potrebuje občas tréning.

Tréning je však časovo nenáročný, spontánny. Nie je potrebné si naň vyčleniť špeciálne čas, veď číta sa nepretržite - či už denná tlač, odborná literatúra alebo maily. Stačí si len pripomenúť niektoré drobnosti osvojené na kurze a rýchlosť sa stále môže zvyšovať.

V súčasnosti Salve Group pracuje na novom vzdelávacom systéme, do ktorého zaradí aj seminár rýchleho a efektívneho čítania. Doteraz sa na tomto kurze zúčastnilo 21 manažérov z dcérskych spoločností Salve Group. Rýchlosť čítania sa u každého minimálne zdvojnásobila.

Pre každého kľúčového pracovníka chce firma vypracovať vzdelávací program šitý na mieru. Keďže účasť na školeniach niektorí pracovníci vnímali trochu formálne, absolventi kurzov budú informovať o nových poznatkoch ostatných spolupracovníkov. „Vedomosti zo vzdelávacích seminárov si hlbšie uložia do pamäti a zároveň odovzdajú nové poznatky kolegom, domnieva sa generálny riaditeľ spoločnosti Salve Group v Bratislave P. Krištofovič.

Autorka je reportérka Slovenskej televízie.

Foto – Miro Nôta