Zodpovednosť za správu rodinného majetku ďaleko presahuje hranice rodiny. V zahraničí takýmto rodinám už stáročia pomáhajú poradenské firmy typu Family Office. V česko-slovenskom priestore tieto služby poskytuje ako jedna z mála spoločnosť ROSE. Jej partneri Martin Valach,Dana Nemčíková, Rudolf Rentsch a Jaroslav Ružička hovoria, čo je úlohou Family Office a ako funguje.

Prečo Family Office?

Každého z nás čaká moment, kedy náš majetok prejde na iných členov rodiny. Jeho vybudovaniu človek venuje veľa síl. Chceme preto, aby prechod dobre dopadol, a na to je potrebné pripraviť celú rodinu, jej členov, no i samotný majetok. Family Office je kanceláriou rodiny, nie len jej tvorcu. Rieši prípravu odovzdania majetku a podporu po ňom. Je mostom medzi generáciami.

Ako sa začína spolupráca s Family Office?

Väčšinou po tom, ako niekto niekde povie niečo ako „Ty by si sa mal stretnúť s ľuďmi z ROSE.“ Stretneme sa pri káve alebo pri víne a hovoríme o živote, rodine, podnikaní, hodnotách a pochopiteľne aj o ROSE. Ak na svet pozeráme rovnako a ROSE môže byť pre tohto človeka užitočná, dohodneme si stretnutie, ktoré nazývame „úvodná analýza“.

Ako vyzerá?

Ako pomerne systematické a uvoľnené rozprávanie o rodine, jej členoch, majetku, podnikaní, plánoch a snoch. Diskutujeme o trápeniach i obavách. Preberáme ako by mali veci vyzerať a, naopak, ako nie, a teda, kde existuje potenciálne ohrozenie majetku.

Na takúto analýzu sa ale treba asi dôkladne pripraviť.

My v ROSE sme určite pripravení veľmi dobre. Klienti sa pripravovať nemusia. Všetko, čo potrebujú, majú v hlave. Neriešime detaily. Cieľom je pochopiť súčasnú situáciu, porozumieť usporiadaniu majetku a lepšie spoznať a pochopiť členov rodiny.

Prichádza na analýzu celá rodina?

Na rodinu prichádza rad až neskôr. Väčšinou sa najprv stretneme s jej „tvorcom“, teda tým, kto stál pri vzniku rodinného majetku. Tvorcu niekedy sprevádza partner alebo partnerka. Niekedy nás ale oslovia priamo potomkovia tvorcu. Stalo sa nám ale už aj to, že za nami prišli štyria potomkovia zo štyroch rôznych rodín, ktorí prevzali podnikanie a cítili, že by pre nich bolo prospešné, keby im niekto pomohol usporiadať ich vzťahy.

Sú klienti ochotní sa takto pred vami „odhaliť“?

O čom klient nechce hovoriť, o tom nehovoríme. Skôr by sme ale povedali, že klientom je príjemné, že sa o niektorých témach môžu porozprávať s niekým s nezávislým pohľadom, aj keď na to nie sú zvyknutí. Klienti nám často hovoria, že na niektoré veci sa ich nikto predtým nepýtal tak, ako my a že o nich nikdy predtým nepremýšľali tak, ako s nami.

Čo nasleduje po analýze?

Spracujeme informácie od klienta – o jeho súčasnej situácii, rodine, podnikaní či jeho ciele a priority, a vzájomné súvislosti. Definujeme možnú logiku, ktorou čo najlepšie naplniť potreby klienta. Výsledkom je návrh riešenia, časový harmonogram a, pochopiteľne, približná cena služieb.

Ako klientovi sprostredkujete výsledky?

Pracujeme s osobnými údajmi a kľúčové otázky riešime osobne. Na stretnutí s klientom si preto najprv overíme, že sme jeho očakávania pochopili naozaj správne, najmä mu ale predstavíme logiku možného riešenia a to do detailu prediskutujeme. Ak dospejeme ku zhode, dohodneme sa, aký bude náš prvý spoločný krok.

Čo všetko je súčasťou návrhu riešenia?

To určuje klient. Niekedy sa zaoberáme len rodinnými otázkami, ale táto situácia je menej častá. Väčšinou riešime aj kontrolu rodiny nad podnikateľským majetkom a vzťahy so spolumajiteľmi. Toto najčastejšie súvisí s prípravou rodiny a majetku na situáciu, kedy bude čas všetko odovzdať nastupujúcej generácii.

Kedy teda rodine predstavíte riešenia?

Najprv s klientom pripravíme kompletné riešenie, ktoré mu vyhovuje. Potom prichádza čas, kedy veľmi starostlivo pripravíme stretnutie s rodinou. Premyslíme každý detail správy majetku i povahu každého člena rodiny. Úlohou ROSE je viesť celé stretnutie a členom rodiny predstaviť hotové riešenie.

Súhlasí s ním vždy celá rodina?

Väčšinou áno, ale dosiahnuť to nie je jednoduché. Keď predpokladáme zložitejší priebeh, stretnutiu celej rodiny predchádzajú individuálne stretnutia a diskusie s jednotlivými členmi rodiny. Hľadáme prienik, ktorý je prijateľný pre všetkých. Našou úlohou je zabezpečiť čo najväčšiu zhodu. Do spoločného stretnutia ideme až vtedy, keď sme skutočne pripravení.

Rodina sa nakoniec stretne a vy predstavujete riešenie a vediete diskusiu?

Áno, tak to je.

To predsa mohol urobiť aj tvorca sám.

Mohol. My sme tu ale pre rodiny, v ktorých to z nejakého dôvodu nie je také jednoduché či možné. Vstupujeme do hry, keď komunikácia medzi členmi rodiny nefunguje. Často sú v rodine zdanlivo dobré vzťahy, ale o niektorých témach sa v nich ťažko hovorí, aj keď sú dôležité. Sme tu pre tých tvorcov, ktorí sa chcú čo najlepšie pripraviť alebo hľadajú inšpiráciu, ako túto výnimočnú jednorázovú situáciu čo najlepšie zvládnuť.

Čo klienti najčastejšie s vami riešia?

Ako sa postarať o majetok, keď už tu nebudú či to, ako zabezpečiť, aby ich deti či manželia/ky detí majetok len tak nerozhádzali, prípadne ako vyriešiť viac manželstiev či detí. Riešia aj to, ako zabrániť hádkam o majetok či ako nepokaziť deti peniazmi a aby niečo ostalo aj pre ďalšie generácie, aj to, ako finančne zabezpečiť maloletých či chorých členov rodiny. Samozrejme, je toho oveľa viac.

A čo sa rieši v oblasti podnikania?

Nemalá časť potomkov nie je schopná alebo ochotná prevziať rodinné podnikanie. Cieľom preto je vytvoriť riešenie, ktoré umožní, aby deti nemuseli prevziať podnikanie, ale aby zastávali rolu zodpovedného majiteľa. Na to je potrebné pripraviť celú rodinu aj podnik, aby bol majetok čo najlepšie spravovaný a chránený.

Ako sa niečo také dá realizovať?

Len zriedka existuje jednoduché riešenie a len výnimočne je možné uspokojiť požiadavky klientov napríklad prostým darovaním podielu vo firme či závetom. Niekedy prichádza na rad holding, nadácia či zverenecký fond, čiže celý rad právnych nástrojov.

V čom je Family Office unikátny?

Unikátne sú skúsenosti, prístup, starostlivosť a schopnosť komunikovať s rodinami a nájsť pre nich riešenia. Hľadáme riešenia, ktoré sú komplexné. Zahŕňajú právo, financie či dane, a to naprieč rôznymi štátmi. Predovšetkým ale hľadáme zhodu. Unikátna je aj Rodinná ústava a Inštitút rodinnej rady.

Rodinná ústava? Čo to je a kedy sa využíva?

Je to súbor pevných a jasných pravidiel, ktoré rodina rešpektuje. Využíva sa vtedy, keď je rozumné zviazať majetok a jeho správu určitými pravidlami, najčastejšie vtedy, keď si tvorca praje, aby sa o nejaký majetok starala rodina spoločne. Napríklad vtedy, keď by to pre jedného člena bolo príliš veľké bremeno, alebo sú niektorí z potomkov ešte primladí. Spoločne tak majú členovia rodiny väčší predpoklad, že to zvládnu. Niekedy si to tak jednoducho tvorca praje.

Rodina sa teda dohodne. A s tým sa to končí?

Rodina sa nemusí vždy dohodnúť. Niekedy je to jednostranné rozhodnutie tvorcu, inokedy dohoda. V každom prípade je každému jasné, ako veci budú a to je pre všetkých dôležité a aj oslobodzujúce. Nič tým nekončí, všetko sa tým len začína.

Čo sa tým začína?

Spoločné fungovanie rodiny podľa nových pravidiel. Učí sa, ako spravovať majetok, kým je jeho tvorca ešte k dispozícii, aby raz, keď tomu tak už nebude, mohla pokračovať v správe majetku.

Bez majetku Family Office nedáva zmysel?

Nedáva. Family Office rieši majetok, jeho ochranu a prístup k nemu. Je akýmsi mostom medzi tým, keď je všetko závislé od tvorcu a novým svetom, kedy je majetok reálne v starostlivosti celej rodiny.

Nezvládol by to právnik?

Ak by mal rovnaké skúsenosti ako Family Office, tak pravdepodobne áno. Skúsenosti právnikov sú však zväčša spojené len s obchodným alebo rodinným právom, a to je niečo iné. Už úvodná analýza ukazuje jasné rozdiely.

Je služba Family Office drahá?

Cena je primeraná. Ešte nikdy sme nemuseli o nej diskutovať. Na začiatku klientovi dáme odhad celkovej ceny, ideme krok za krokom, a tak sme za naše služby aj platení. Klient kedykoľvek môže povedať „Dosť.“

Viac o práci Family Office sa môžete dozvedieť v tomto podcaste: 

TREND.sk · Starostlivosť o rodinný majetok presahuje hranice rodiny

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.