S.r.o. vedie

Dôvodov zmien v štruktúre podnikateľských subjektov je podľa predsedu Združenia mladých podnikateľov Jána Solíka niekoľko. Hlavné príčiny boli nedostatok zákaziek a zmeny v podnikateľskom prostredí, ktoré zvýšili priamu aj nepriamu finančnú záťaž podnikania.

"Ďalším javom, ktorý vplýval na zmeny v štruktúre právnych foriem podnikania, bola transformácia podnikania časti fyzických osôb na s.r.o. Častou motiváciou boli rastúce odvody pre živnostníkov. Ďalším dôvodom, ktorý urýchlil rozhodovanie mnohých podnikateľov o transformácii podnikania na s.r.o., boli zmeny súvisiace s povinnosťou skladať základné imanie s.r.o. do banky."

K štatistikám treba podľa prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Oravca vždy pristupovať s istou opatrnosťou až skepticizmom. 

"Keďže ale celkový počet podnikateľských subjektov vzrástol o 12-tisíc, rástli aj jednotlivé formy podnikania, dá sa asi vcelku spoľahlivo usúdiť, že pokles v počte živnostníkov je výsledkom legislatívnych zmien a nie stavu ekonomiky."

Posuny medzi s.r.o. a živnosťou spôsobil podľa J. Oravca najmä o ​ná​rast odvodov ž​ivnostní​kov a nutnosť​ splácať základné imanie na účet v banke. "Niektorí,  čo s.r.o. zvažovali, sa napokon so založením eseročky poponáhľali, aby sa vkladu v banke vyhli."

Riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Robert Kičina predpokladá, že hlavným dôvodom pri zmenách formy podnikania bolo zvýšenie odvodov pre živnostníkov.

"Odvodové zaťaženie postupne rastie aj v tomto roku, výhody v podobe paušálnych výdavkov sa limitovali a tým sa zvýšila motivácia prejsť zo živnosti na s.r.o."

Ako to bude tento rok?

Daňové licencie zaviedla vláda minulý rok v novele zákona o dani z príjmov. Dôsledky však eseročky pocítia až od januára. V tomto čase sa už podnikatelia začínajú zaujímať o to, ako sa zbaviť spiacich eseročiek, aby v novom roku nemuseli licenciu platiť.

Podľa J. Solíka je zavedenie daňových licencií opatrením, ktoré výrazným spôsobom postihuje najmä začínajúce firmy. Začínajúcim podnikateľom štát ďalším opatrením odčerpáva zdroje potrebné na rozvoj.

"Deklarovaným cieľom bolo postihnúť dlhodobé neplatenie dane z príjmov u značnej časti podnikateľských subjektov. Realita je taká, že toto opatrenie postihne veľmi negatívne najmä mladých podnikateľov a začínajúce firmy."

Za čiastočné pozitívum tohto opatrenia pokladá to, že sa možno zreálni počet podnikateľských subjektov. Daňové licencie totiž motivujú mnohých k likvidácii a zlučovaniu s.r.o.

Nič dobré ani o rok

Daňové a odvodové zaťaženie pre živnostníkov opäť porastie. Opäť sa zníži koeficient, ktorým sa delí daňový základ pri výpočte odvodov. Vláda zvyšovanie odvodov u živnostníkov rozložila na tri roky. Za tri roky si živnostníci priplatia na poistnom mesačne desiatky eur. Kvôli zmene spôsobu výpočtu odvodov a zmene najnižšieho vymeriavacieho základu živnostníci platia každý rok vyššie minimálne preddavky.

Od januára pocítia eseročky dosahy daňových licencií. Nebudú sa zase eseročky rušiť a v kurze bude viac podnikanie na živnosť? J. Oravec hovorí, že takýto trend je možný, keďže výber právnej formy podnikania je ovplyvňovaný legislatívou, najmä pokiaľ ide o voľbu medzi živnosťou a s.r.o.

Ďalšie presuny medzi formami podnikania môže spôsobiť aj chystaná novela zákona o dani z príjmov. Ktorú zmenu v nej podnikatelia najviac pocítia?

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov nepoteší žiadneho podnikateľa, dotkne sa živnostníkov ale aj eseročiek.

J. Solík tvrdí, že mnohé z navrhovaných opatrení sú len návratom k zneniu platnému pred daňovou reformou z roku 2004. Okrem toho sú v novele navrhnuté aj novinky, ktoré zásadným spôsobom zvýšia administratívnu záťaž a budú zbytočne komplikovať život podnikateľom. Jedným z takýchto opatrení je zavedenie transferového oceňovania aj pre domáce spriaznené osoby. Zásadne sa tiež obmedzia niektoré daňové výdavky.

"Ministerstvo financií pokračuje v trende z minulých rokov a znižuje stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Vlani to bola retroaktívna zmena pri odpočtoch daňových strát vykázaných v rokoch 2010 - 2013, tentokrát je to napríklad predĺženie doby odpisovania, ktoré sa má týkať aj už nakúpeného a odpisovaného majetku."

Vývoj počtu foriem podnikania
S.r.o. Živnostníci A.s. Ostatné obchodné spoločnosti Družstvá Slobodné povolanie Samostatne hospodáriaci roľníci
Rok 2013 164 970 352 709 5 760 1 211 1 546 21 925 7 579
Rok 2012 148 921 359 575 5 654 1 114 1 542 20 382 7 490
Rok 2011 138 395 375 722 5 616 1 099 1 573 19 069 7 534
Zdroj: Štatistický úrad SR

Rebríček škodlivých zákonov

Podľa J. Solíka

 1. Nový zákon o ochrane osobných údajov (pre všetky podnikateľské subjekty, bez ohľadu na právnu formu) - top 1 v roku 2013
 2. Tento rok zatiaľ pomyselný rebríček byrokratických nezmyslov vyhráva nedávna novela zákona upravujúca podmienky pre podnikanie e-shopov
 3. Zavedenie daňových licencií bez zásadných výnimiek pre firmy v úvodných rokoch podnikania (opatrenie týkajúce sa s.r.o.)
 4. Zvýšenie odvodov pre živnostníkov

Podľa R. Kičinu

 1. Najviac kritizovaná bola novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zaviedla extenziu kolektívnych zmlúv
 2. Potom novela zákona o dani z príjmov, ktorá v závere minulého roka zaviedla daňové licencie pre obchodné spoločnosti
 3. Novela zákona o DPH, ktorou sa zaviedlol výkaz k DPH, čo zvýšilo administratívne zaťaženie, hoci výkaz samotný, zdá sa, prináša prvé úspechy v boji proti podvodom
 4. Zmeny odvodov, ktoré postihli živnostníkov, ale i dohodárov a vysokopríjmových zamestnancov boli schválené pred rokom 2013

Podľa J. Oravca

 1. Daňové licencie a retroaktívne obmedzenie odpočtu daňových strát v zákone o dani z príjmov
 2. Zákon o ochrane osobných údajov

Niektoré z chystaných opatrení v roku 2015

 1. Platitelia DPH budú musieť podávať súhrnné výkazy mesačne už od hodnoty tovarov 50 000 eur. Dnes je hranica pre mesačné podávanie výkazov 100-tisíc eur, inak sa podávajú štvrťročne
 2. Zmeny v odpisoch - rozšíri sa počet odpisových skupín zo štyroch na šesť. Pridajú sa odpisové skupiny s počtom rokov odpisov osem a štyridsať. Hotely, administratívne budovy by sa mali odpisovať 40 rokov. Zrýchlená metóda odpisovania bude možná len pri hmotnom majetku zaradenom do druhej a tretej odpisovej skupiny
 3. Zmeny vo výdavkoch - pri uplatňovaní výdavkov na pohonné látky vo výške 80 percent sa budú rovnako krátiť aj ostatné výdavky súvisiace s autom, napríklad aj odpisy, poistenie, servis. Paušál 80 percent bud môcť používať len podnikateľ, ktorý má aspoň jedného zamestnanca
 4. Zmeny pre s.r.o. - Zavádza sa jednoeurová eseročka. Ak bude mať s.r.o. základné imanie nižšie ako 25-tisíc eur, bude musieť uvádzač na svojich obchodných dokumentoch výšku základného imania. Eseročka, ktorá bude mať majetok nižší ako 5 000 eur, nebude môcť vyplácať svojim spoločníkom celý zisk, ale len tri štvrtiny. Firma počas krízy (ak má pomer vlastného imania a záväzkov nižší ako štyri ku sto) bude mať zakázané svojim spoločníkom vracať pôžičky a bude musieť mesačne zostavovať uzávierku
 5. Registračné pokladnice budú musieť ma aj notári, lekári, zubári a mnohé iné subjekty