63292>

Živnostník v strate a nezdaniteľné minimum

63292>

Živnostník v strate a nezdaniteľné minimum

159797>

Živnostník v strate a nezdaniteľné minimum

160068>

Živnostník v strate a nezdaniteľné minimum


  • Môžem si ako živnostník uplatniť v daňovom priznaní nezdaniteľné minimum na daňovníka, aj keď môj daňový základ je mínusový?

V daňovom priznaní si nezdaniteľné minimum neuplatňujete v prípade, že váš základ dane je záporný, to znamená, že vykazujete stratu.

Zníženie základu dane na daňovníka podľa § 11 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ods. 2, ktoré si môžete uplatniť v daňovom priznaní pre fyzickú osobu typ B v riadku 70 sa dá uplatniť iba v prípade, ak by ste vykázali kladný základ dane na riadku 69.

Základ dane sa dá znižovať z kladnej hodnoty maximálne na 0. V riadku 77 daňového priznania typu B je základ dane znížený o sumu z r.76 (r.69-r.76).

Je tam aj usmernenie, kde je uvedené, že ak je suma na r.76 vyššia ako na r. 69, uvádza sa na r. 77 nula.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o.


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.