Rozumieme, že Vašim jediným zdaniteľným príjmov za rok 2017 bol predmetný príjem zo závislej činnosti. Suma nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len „NČZD“) sa v súlade s §11 Zákona o dani z príjmov nekráti v závislosti od počtu mesiacov dosahovania tzv. aktívnych príjmov, vo vašom prípade príjmov zo závislej činnosti. 

Keďže váš čiastkový základ dane zo závislej činnosti nepresiahne sumu NČZD za rok 2017 (pozn. 3 803,33 eura), sumu NČZD si uplatníte práve do výšky vami dosiahnutého základu dane, ktorý je uvedený v Potvrdení o zdaniteľnej mzde od vášho bývalého zamestnávateľa. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zdanenie odstupného po rodičovskej dovolenke
Zdanenie odstupného po rodičovskej dovolenke
Zdanenie odstupného po rodičovskej dovolenke
Zdanenie odstupného po rodičovskej dovolenke