Na preukázanie oslobodenia od DPH z titulu §47  treba mať  aj colné vyhlásenie v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup z EÚ  a doklad o preprave tovaru. Vyplýva to z §47, ods.3 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. Znamená to, že  toto colné vyhlásenie treba predložiť pri daňovej kontrole, inak hrozí dorubenie DPH. 

Je to povinný dôkaz na oslobodenie od dane, a preto ho treba vybaviť. Tento doklad musíte mať k dispozícii najneskôr do konca šiesteho mesiaca od zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uplatnilo oslobodenie.  

Keďže platí jednotný postup pri uplatňovaní DPH v celej EÚ, dovolíme si tvrdiť,  že podobné podmienky platia aj v Nemecku, či iných štátoch EÚ, hoci jednotlivými zákonmi o DPH v  členských štátov EÚ sa prioritne nezaoberáme. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zásielky do zahraničia. Ako sa vyhnúť colnému vyhláseniu
Zásielky do zahraničia. Ako sa vyhnúť colnému vyhláseniu
Zásielky do zahraničia. Ako sa vyhnúť colnému vyhláseniu
Zásielky do zahraničia. Ako sa vyhnúť colnému vyhláseniu