Rozumieme, že predmetom vašej otázky je výplata podielu na zisku jednou slovenskou obchodnou spoločnosťou druhej. Vychádzame z predpokladu, že obe sa považujú za slovenských daňových rezidentov a ide o podiely na zisku za obdobie od roku 2004. V súlade s §12 ods. 7 písm. c) Zákona o dani z príjmov takýto príjem nie je u druhej menovanej obchodnej spoločnosti predmetom dane, teda sa u nej nezdaňuje. 

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Výplata dividend firme a zdanenie
Výplata dividend firme a zdanenie
Výplata dividend firme a zdanenie
Výplata dividend firme a zdanenie