Pracujem ako predavačka v supermarkete. Pracujeme v pondelok až piatok, jeden týždeň od 12:15 do 19:00 a druhý týždeň od 6:00 do 13:00. V sobotu pracujeme od 6:00 do 13:00, v nedeľu od 7:30 do 11:00. Pracujeme 12 dní za sebou, bez prestávky. Až po 12 dňoch, ktoré odrobíme, máme voľnú sobotu a nedeľu. Je toto v súlade so zákonom?

Pre zodpovedanie Vašej otázky je rozhodné posúdenie rozvrhnutia Vášho pracovného času v zmysle ust. §§ 85 až 94 ZP. Ide o ustanovenia o maximálnej priemernej dĺžke pracovného času v týždni, minimálnom nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni.

Z Vášho vyjadrenia je zrejmé, že Váš pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne, a to zrejme v zmysle § 87 ZP. Nerovnomernosť v rozvrhnutí pracovného času znamená, že maximálny priemerný týždenný pracovný čas (40 hod. týždenne; resp. 48 hod. týždenne vrátane nadčasov) musí byť dodržaný v max. 4-mesačnom priemere. Po dohode so zástupcami zamestnancov (nie inak) môže byť priemer počítaný až za 12-mesačné obdobie.

Pri rozvrhnutí musí byť  ďalej dodržaný nepretržitý odpočinok v týždni v trvaní 2 po sebe nasledujúcich dní (§ 93 ods. 1, 2 ZP); ak to povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú môže byť odpočinok v týždni skrátený po dohode so zamestnancami až na 35 hod. týždenne, pričom to musí byť nedeľa (§ 93 ods. 4 ZP).

Skrátenie odpočinku v týždni až na 24 hodín raz za 2 týždne (mohol by byť Váš prípad) je možné len prípade, že

a) to povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť podľa ods. 1 al. 2 (2 dni v týždni),

b) zamestnávateľ nezvolil možnosť uvedenú vyššie pod § 93 ods. 4 ZP,

c) sa na tom dohode so zástupcami zamestnancov

d) a v období nasledujúcich 4 mesiacov poskytne dodatočný odpočinok tak, aby bol zachovaný rozvrh podľa ods. 1 al. 2 (2 dni v týždni).

Ďalej musí byť rozvrhnutie vykonané tak, aby medzi pracovnými zmenami bol minimálny odpočinok v trvaní 12 hodín (§ 92 ods. 1 ZP), čo je vo Vašom prípade zrejme dodržiavané. Uvedený odpočinok síce možno skrátiť až na 8 hodín, avšak uvedené sa nemôže vzťahovať na Vašu prácu, keďže to zákon umožňuje len v osobitných prípadoch (§ 92 ods. 2 ZP).

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Voľno pri nerovnomernom pracovnom čase
Voľno pri nerovnomernom pracovnom čase
Voľno pri nerovnomernom pracovnom čase
Voľno pri nerovnomernom pracovnom čase