V rámci doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretieho piliera, vznikne nový fond, do ktorého klienti budú môcť vkladať penzijné úspory. Otvára ho Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, fond má názov Comfort life 2060TB.

Fond pre mladých

Spustenie tohto fondu je naplánované na 28. septembra tohto roku. „Fond bude doplnením ponuky Comfort life TB fondov od DDS Tatra banky a primárne bude určený klientom s rokom narodenia od januára 1991. Pôjde o najdynamickejší fond v ponuke DDS Tatra banky s cieleným podielom akciovej zložky až do úrovne 85 percenta portfólia fondu,“ hovorí Linda Laliská, PR manažérka Tatra banky.

DDS Tatra banky využíva investičnú stratégiu založenú na tom, že každý z fondov je určený určitej vekovej skupine obyvateľov. Fondy rozdeľuje podľa ročníkov, najkonzervatívnejší je určený ľuďom narodeným v auguste 1961 a skôr.

Hand in Hand
Neprehliadnite

Tretí pilier priniesol vysoké zisky. Pozrite si, ktoré fondy zarobili najviac

Fond Comfort life 2060TB je v porovnaní s ostatnými fondami, ktoré spoločnosť spravuje, určený najmladšej skupine sporiteľov. Jeho investičný horizont je teda niekoľko desaťročí.

„Spoločnosť bude postupne skonzervatívňovať zloženie majetku vo fonde znižovaním podielu akciových a alternatívnych investícií, ako aj iných investícií ovplyvňovaných trhovým rizikom, s cieľom dosiahnuť, aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde bol k 1. januáru 2055 nízky,“ uvádza DDS Tatra banky v dokumente k pripravovanému fondu.

Investovanie do perspektívnych aktív

Spoločnosť hovorí o tom, že prostriedky vložené do akcií bude rozkladať. „Pri investovaní peňažných prostriedkov vo fonde do akciových investícií sa spoločnosť zameriava predovšetkým na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región, rozvíjajúce sa trhy a sektory akciových trhov ako spotrebný, energetický, finančný, farmaceutický, priemyselný, technologický, ťažby a spracovania nerastných surovín, telekomunikačný a verejných služieb,“ uvádza DDS Tatra banky.

Majetok v jednotlivých fondoch, ktoré spravuje táto DDS, sa ku koncu augusta pohyboval na úrovni od 62,2 milióna eur v najmenšom fonde, ktorým je Comfort life 2050TB po najrozsiahlejší fond Comfort life 2030TB, ktorý spravuje necelých 400 miliónov eur.

Marek Ličák
Neprehliadnite

Matovičova vláda plánuje zefektívniť tri dôchodkové piliere, štvrtý nespomína

DDS Tatra banky očakáva, že budovanie majetku v novom, relatívne rizikovom fonde bude postupné. „Po prvom roku fungovania odhadujeme, že veľkosť majetku vo fonde Comfort life 2060 TB dosiahne hodnotu okolo desať miliónov eur,“ hovorí L. Laliská.

DDS Tatra banky už získala viaceré povolenia od Národnej banky Slovenska, ktoré sú na otvorenie fondu potrebné. „Pred otvorením fondu Comfort life 2060 TB je potrebné zabezpečiť ešte niekoľko úkonov na strane DDS Tatra banky a depozitára,“ dopĺňa L. Laliská.

So sporením môže pomôcť zamestnávateľ

Tretí pilier je výhodný najmä pre tých sporiteľov, ktorým doňho prispieva zamestnávateľ. Ten sa vo väčšine prípadov môže rozhodnúť, či chce svojim zamestnancom na dôchodok prispievať. Povinnosť prispievať má zamestnávateľ v prípade, že jeho zamestnanec vykonáva rizikovú prácu. Povinná výška príspevku je v takom prípade na úrovni aspoň dvoch percent vymeriavacieho základu zamestnanca.

Atraktivitu tretieho piliera zvyšuje do istej miery to, že zaplatené príspevky do tohto fondu znižujú základ  dane. Každý rok si sporiteľ môže znížiť základ dane o zaplatené vlastné príspevky až do výšky 180 eur a na daniach tak pri sadzbe dani z príjmu vo výške 19 percent zaplatí o 34,20 eura menej.