• Som samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Vo februári som založil s.r.o., v ktorej sme dvaja rovnocenní spoločníci a zároveň konatelia. Rozhodujem sa, či budem zamestnancom eseročky alebo ostanem iba SZČO a budem fakturovať eseročke. Aký predmet fakturácie by som mohol uvádzať? Išlo by evidentne o paralelu s výplatou mzdy – čo na to prípadná daňová kontrola? Ako SZČO sa cítim v mnohých otázkach perzekvovaný, živnostníci so skúsenosťou z vybavovania hypotekárneho alebo stavebného úveru to musia potvrdiť. Uvažujem teda nad zrušením živnosti. Nie som si ale istý, či tým nestratím nástroj na optimalizáciu daní.

Na Vašu otázku je ťažké komplexne odpovedať, keďže nepoznám detaily. Dám Vám však všeobecne platné rady. Ak zostanete živnostníkom a súčasne budete aj zamestnancom eseročky, zbytočne budete platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie dvakrát. Za Vás ako zamestnanca bude musieť platiť odvody aj eseročka ako zamestnávateľ. Navyše eseročka bude zrážať z Vašej mzdy preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Je pravdou, že zamestnanec to má v praxi pri vybavovaní úverov ľahšie, nakoľko má stály príjem na základe potvrdenia od zamestnávateľa. Ak ste však týmto procesom prešli, prípadne si úver nevybavujete, tento dôvod odpadá. Tento model (zamestnanec + živnostník) teda neodporúčam. Ak chcete využívať výhody zamestnanca, mali by ste potom pravdepodobne zrušiť živnosť.

Ja však v praxi skôr odporúčam model spoločník + živnostník bez toho, že by ste boli súčasne zamestnancom eseročky. Dôvodom je spomínaná daňová optimalizácia, aj keď pri rovnej dani 19 % to už nie je to, čo bývalo.

V rokoch 2002 a 2003 bola daň z príjmov právnických osôb 25 % a maximálna sadzba dane pri fyzických osobách 38 %, možnosti boli preto väčšie. Napriek tomu určité možnosti daňovej optimalizácie sú aj v súčasnosti: Ak je napríklad fyzická osoba v strate, zákazky môžete fakturovať na ňu, tým pádom sa síce strata zníži, avšak nebudete z toho platiť daň z príjmov.

Fyzická osoba má v súčasnosti dosť vysoké nezdaniteľné minimum: 19,2-násobok sumy životného minima, čo vychádza na 80 832 Sk. Čiže príjmy do tejto výšky môžete kľudne fakturovať na fyzickú osobu a nebudete z nich platiť žiadnu daň.

Výhodou tohto modelu je, že niektoré citlivé obchody budete robiť cez eseročku, nakoľko ako fyzická osoba zodpovedáte za záväzky z podnikania celým svojím majetkom, ako spoločník len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Pokiaľ ide o fakturáciu eseročke, tak logicky by nemala vznikať dvojkoľajnosť, že ako zamestnanec budete platený za niečo, čo potom ako živnostník budete fakturovať eseročke. To však možno odstrániť vhodným koncipovaním druhu práce v pracovnej zmluve.

V zásade však živnostník môže fakturovať eseročke, aj keď je jej spoločníkom. V praxi ide o dva samostatné právne subjekty so samostatným IČO-m: fyzická osoba a právnická osoba.

Problém je v tom, že ste súčasne konateľom eseročky. Odporúčame Vám prečítať si poradňu 32837>Zákaz konkurencie u konateľa eseročky.