Úrad 19. decembra 2014 v rámci prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že Slovenská banková asociácia sa dopustila protisúťažného konania, keď v dvoch prípadoch vytvorila platformu na výmenu súťažne citlivých informácií.

Konkrétne išlo o prípad takzvaného základného bankového produktu z roku 2010 a samoreguláciu súvisiacu s odporúčaním nevyberania poplatku za vklad v hotovosti na účet. Prvostupňový orgán PMÚ udelil bankovej asociácii pokutu necelých 186 tisíc eur.

Banková asociácia v rámci zákonných možností podala voči prvostupňovému rozhodnutiu rozklad. Začiatkom februára 2016 Rada Protimonopolného úradu rozhodla zrušiť rozhodnutie prvostupňového orgánu a v prípade poplatku za vklad v hotovosti na účet vrátila vec na opätovné prejednanie a prešetrenie. Ani to však nakoniec podľa asociácie nepreukázalo porušenie pravidiel.

V prípade základného bankového produktu Rada úradu konštatovala, že banková asociácia svojimi aktivitami neporušila zákon. V tejto súvislosti Rada úradu uviedla, že pripomienkovanie legislatívy je základnou úlohou združenia. Takáto činnosť neodporuje súťažným pravidlám a v mnohých prípadoch môže byť prospešná.

Rozhodnutiami úradu a konečným zastavením konania sa podľa asociácie potvrdilo, že zhromažďovanie informácií od svojich členov pre prípravu sektorových pripomienok a stanovísk je jednou z hlavných činností bankovej asociácie.

„Sme radi, že sa asociácii po takmer troch rokoch podarilo očistiť svoje meno a preukázať, že v sledovaných prípadoch nekonala protizákonne,” uviedla výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej asociácie Milena Koreňová.

Asociácia cíti plnú zodpovednosť za dodržiavanie súťažných predpisov, a preto už v čase prebiehajúceho správneho konania prijala ďalšie opatrenia, ktoré majú v budúcnosti minimalizovať riziká prípadného porušenia súťažných predpisov.