Príjem z predaja predmetného pozemku sa považuje za ostatný príjem v súlade s §8 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Ako správne uvádzate predmetný príjem nie je možné oslobodiť od dane v súlade s §9 ods. 1 písm. a) ZDP, keďže u vašej dcéry ešte neuplynulo 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia. 

V súlade s §8 ods. 5 písm. b) ZDP sa výdavkom pri pozemku nadobudnutom darovaním rozumie cena stanovená znaleckým posudkom ku dňu darovania, ak v čase darovania u vás ako darcu by bol prípadný príjem z predaja daného pozemku od dane oslobodený. Na základe našej skúsenosti vám vieme potvrdiť, že znalec vie spracovať znalecký posudok aj spätne k predmetnému dátumu. 

Základom dane vašej dcéry bude následne rozdiel medzi príjmom z predaja pozemku a cenou uvedenou v znaleckom posudku. Sadzba dane z príjmu u fyzickej osoby závisí od výšky dosiahnutého základu dane. 

Za rok 2017 sadzbe dani vo výške 25 % podlieha časť základu dane (pozn. z príjmu zo zamestnania, podnikania, inej SZČ, prenájmu, z použitia diela, umeleckého výkonu a z ostatného príjmu) presahujúca sumu 35 022,31 eura. Do limitu 35 022,31 eura sa aplikuje sadzba dane z príjmov vo výške 19 percent.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj darovaného pozemku po roku od nadobudnutia a dane
Predaj darovaného pozemku po roku od nadobudnutia a dane
Predaj darovaného pozemku po roku od nadobudnutia a dane
Predaj darovaného pozemku po roku od nadobudnutia a dane