Vychádzame z predpokladu, že predmetný byt nebol a nie je predmetom obchodného majetku. Rovnako rozumieme, že v roku 2002 nebol obstaraný v rámci  bezpodielového vlastníctva manželov, t. j. či vy alebo váš manžel ste ho obstarali len ako tzv. "podieloví" spoluvlastníci. 

V súlade s §9 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem predaja nehnuteľnosti, t. j. aj bytu nadobudnutého dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tohto bytu preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. 

Keďže odo dňa nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu na danom byte poručiteľom - vašim manželom už ubehlo viac ako 5 rokov, tak aj príjem z predaja tejto "časti" bude u vás od dane oslobodený. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj bytu po zdedení manželovho podielu
Predaj bytu po zdedení manželovho podielu
Predaj bytu po zdedení manželovho podielu
Predaj bytu po zdedení manželovho podielu