Porotu presvedčila nielen pri úplne nových hypotékach, ale aj pri refinancovaní. Výsledky však boli veľmi tesné, čo kopíruje aj skutočný stav na trhu, keďže v úverovaní bývania je vysoko konkurenčné prostredie a banky si nič nedarujú.

TREND udelil tento rok aj špeciálnu cenu. Zaslúžila si ju opäť VÚB banka za to, že sa v jesennej kampani pokúšala presviedčať ľudí na to, že by si mohli v dobrých časoch nízkych úrokových mier „zaistiť“ dobré ceny nadlho. A voliť si dlhšie fixácie, hoci medzi ľuďmi nie sú obľúbené a nepatria medzi tie najnižšie. Z pohľadu obozretného úverovania to bol dobrý krok, hoci sa nestretol s veľkým záujmom.

Prvá stavebná upútala transparentnosťou

V stavebnom sporení sa prvé miesto opäť ušlo Prvej stavebnej sporiteľni, ktorá pozornosť poroty upútala najmä variabilitou produktu a transparentnosťou. Fakt, že v atraktivite úverov alebo sporenia viacej bodov získali jej oveľa menší konkurenti svedčí o tom, že tieto ocenenia sú oku lahodiacou bižutériou, avšak pri výbere finančného domu a konkrétneho produktu nenahradia starostlivý výber.

Medzi poisťovňami triumfovali Allianz a Axa

Súčasťou udelených ocenení sú aj tento rok hodnotenia poistiek. V kategórii Poistenie nehnuteľnosti roka si cenu odniesla Allianz - Slovenská poisťovňa pred Uniqou a Axou. Podobne ako pri bankách zohrala svoju úlohu najmä komplexnosť produktov, ale aj kvalita likvidácie. Tú pocíti klient, keď príde na plnenie škody.

Poistenie hypotéky roka, teda životného poistenia, ktoré kryje riziká v prípade úrazu či smrti platiteľa úveru, vyhrala tesne Axa životní pojišťovna pred Generali a Allianzom. V tejto sekcii však boli rozdiely naozaj veľmi tesné, čo hovorí aj o tom, že konkurencia medzi významnými poisťovňami je v tomto odvetví veľmi vyrovnaná.

Bankárom roka je opäť Štefan Máj

Ocenenia Bankár roka a Poisťovák roka získali Štefan Máj zo Slovenskej sporiteľne a Vladimír Bakeš z Kooperativy a zároveň Komunálnej poisťovne. Štefan Máj získal toto ocenenie, za ktoré hlasujú konkurenti z odvetvia, už druhýkrát po sebe.

Cenu Banka bez bariér, v ktorej členovia Slovenského paralympijského výboru hodnotia dostupnosť bánk pre telesne postihnutých, dostala tento rok Slovenská sporiteľňa.