Ak chce zamestnávateľ darovať zamestnancovi využiteľný odpad, je potrebné pri tejto žiadosti zaplatiť kolok vo výške 11 eur.

Tento úkon získal v ankete Byrokratický nezmysel roka 2017 na základe online hlasovania 25 percent hlasov a stal sa jednoznačným víťazom.

„Už vlani boli medzi nomináciami viaceré absurdné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Žiaľ, ani druhé miesto vo vlaňajšom ročníku ankety Byrokratický nezmysel roka a niekoľko noviel v uplynulých mesiacoch nestačili na to, aby úradnícke nezmysly z tejto legislatívy vymizli a odpadová legislatíva boduje opäť,“ povedal Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Na druhom mieste s 18 percentami hlasov skončila povinnosť firiem ohlasovať svoje podnikateľské priestory Úradu verejného zdravotníctva. Táto povinnosť sa týka akýchkoľvek podnikateľských priestorov a viaže sa na firmu, nie na samotný priestor. Ak by mal podnikateľ viacero firiem, ktoré využívajú jednu kanceláriu, musí za každú firmu zaslať samostatný návrh a zaplatiť samostatný poplatok 50 eur. Rovnaký postup platí aj v prípade, ak by sa presťahoval do inej kancelárie v tej istej budove.

Tretiu priečku v rebríčku tohtoročných byrokratických absurdít obsadilo s viac ako 13 percentami nezmyselné obmedzenie činností, ktoré je možné vykonávať formou dohôd. Zákonník práce zakazuje uzatváranie dohôd (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov) na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Zamestnávateľ nesmie tieto dohody legálne využívať, ak má byť hlavnou pracovnou náplňou práce autorsky chránená činnosť ako programovanie, grafické práce, práce s textom a iné. Táto regulácia pochádza ešte z čias jednotného Československa, pričom v ČR bola dávno zrušená.

Výber byrokratických absurdít bol aj v tomto roku pestrý. Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 39 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku.

Chronické nezmysly

„Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí,“ pripomenul J. Solík.

„V najnovšom balíku byrokratických nezmyslov, ktorý predstavuje desiatka nominácií za rok 2017, sa nachádza celé spektrum chronických problémov verejného sektora, ktoré sa každoročne opakujú vždy v novej podobe: zbytočné chodenie podnikateľov na úrady, zbytočné obmedzenia a povinnosti, nefungujúce služby,“ dopĺňa prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec.

Medzi povinnosťami, ktoré bodovali, bol aj ďalší problém, ktorý napriek novelizácii legislatívy nebol vyriešený. Ide o nadmerné zaťažovanie zamestnávateľov exekútormi, ktorí pod hrozbou pokút požadujú množstvo podkladov o ich zamestnancoch a v podstate presúvajú na iné subjekty svoju prácu, za ktorú inkasujú platby. V tohtoročnom rebríčku sa ocitli aj dve povinnosti súvisiace s elektronickými službami štátu. Jednou je nemožnosť prihlásiť sa do e-schránky v prípade, ak podnikateľ mení občiansky preukaz (napríklad pri strate či krádeži), ďalšou komplikované elektronické formuláre pri zakladaní živností, v ktorých úrady vyžadujú uvádzať napríklad aj to, koľko má elektronický formulár listov.

„Môj tohtoročný favorit v ankete Byrokratický nezmysel bola regulácia, podľa ktorej pri predaji jedla nemôže predajca za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. Vybral som si ho preto, že reprezentuje veľmi veľkú skupinu zákonných ustanovení a regulácií, ktorých spoločnou črtou je, že zasahujú do oblasti, o ktorej má rozhodovať podnikateľ a konkurenčný boj o spotrebiteľa,“ dodáva J. Oravec.

Absurdít neubúda

„Lepšia regulácia a odstraňovanie nezmyselnej byrokracie je beh na dlhé trate. Pre zlepšenie stavu nestačí len fungujúce Centrum lepšej regulácie a metodický rámec pre skúmanie dopadov legislatívy, ktorý je dnes už v teoretickej rovine celkom dobrý. Hlavnú úlohu v tomto procese hrajú podnikatelia a podnikateľské organizácie. Možnosť zúčastňovať sa konzultácií ešte pred samotnou prípravou regulácie, prezentovanie skutočných životných situácií, ponuka dát pre výpočet regulačného zaťaženia je to, čo môže pomôcť zníženiu počtu regulačných nezmyslov,“ dopĺňa Marián Letovanec zo Slovak Business Agency.

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Jej cieľom je  upriamiť na nezmysly pozornosť kompetentných a odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European Enterprise Promotion Awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a portál Podnikajte.sk

O víťazovi v ankete rozhodlo online hlasovanie, ktoré sa uskutočňovalo od 4. do 27. decembra a zapojilo sa doň celkovo 1 139 respondentov.