Poštová banka sa zmení na 365.bank. V súčasnosti je to jej dcérska banky, ktorá sa špecializuje na online bankovníctvo. Tieto dve banky si v podstate vymieňajú svoju pozíciu na trhu a 365.bank sa stáva viackanálovou bankou, ktorá preberá pobočkovú sieť Poštovej banky. Zmena sa uskutoční v druhom kvartáli budúceho roka. Značka Poštová banka pritom tiež ostáva na trhu. Bude fungovať na pobočkách Slovenskej pošty, ktoré sa stanú jej výhradným distribučným kanálom.

Výmena pozícií

Formálne sa Poštová banka skutočne mení na 365.bank. „Právne sa Poštová banka premenuje na 365.banku, v Obchodnom registri SR už je zapísaný odštepný závod Poštová banka. Odštepný závod 365.bank zanikne a zlúči sa s matkou,“ vysvetlil Andrej Zaťko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky. Tieto dve značky sa teda v podstate vymieňajú.

Na čele „zrenovovanej“ 365.bank bude súčasné predstavenstvo Poštovej banky na čele s A. Zaťkom. Marek Šupa, súčasný CEO 365.bank, bude zástupcom generálneho riaditeľa 365.bank a navyše priberá už od októbra 2020 aj vedenie nebankovej finančnej spoločnosti Amico Finance, ktorú v minulosti skupina Poštovej banky kúpila. „Marek Šupa tam prechádza aj s niektorými členmi svojho tímu a bude skúmať digitálnu budúcnosť nebankového sveta,“ poznamenal k tejto zmene A. Zaťko.

Chce viac pobočiek aj produktov 

Poštová banka v súčasnosti prevádzkuje sieť 52 pobočiek, v budúcom roku ich počet narastie na 55 a už pod názvom 365.bank by chcela rozšíriť počet kamenných prevádzok na približne sedemdesiat. Jej cieľom je dostať značku 365.bank medzi banky „prvej voľby“. Banka chce zároveň zvyšovať svoju bilančnú sumu, v súčasnosti sa pohybuje na úrovni okolo štyroch miliárd eur.

So zmenou pozície oboch bánk prichádza aj zmena v ponuke produktov. 365.bank začne ponúkať hypotéky a aj úvery so spoludlžníkom. 365 bank vytvorí aj spoplatnený účet, ktorý bude ponúkať viac služieb ako súčasný bezplatný účet. Ten by mala banka poskytovať ďalej. 

Na Slovensku naďalej platí, že všetky banky, ktoré chcú byť plnoformátové, potrebujú aj pobočkovú sieť. Komplikovanejšie produkty sa len cez digitálne kanály predávať nedajú. „Hypotéka a úvery so spoludlžníkom sú stále dva najväčšie technologické oriešky, to uznávame,“ hovorí A. Zaťko. Problém, ktorý banky riešia, je napríklad s podpisom zmluvy o úvere na bývanie.

Klienti si vyberú značku

Klienti Poštovej banky dostanú informáciu o zmene na 365.banku, no môžu formálne ostať klientmi pôvodnej značky. „Pre ľudí, ktorí chodia riešiť záležitosti s bankou na poštu, sa nič nemení, banka tam bude naďalej, klienti môžu využívať svoje produkty tak ako doteraz,“ uvádza banka vo svojom stanovisku. Slovenská pošta má v súčasnosti približne 1 500 predajných miest.

Skupina Poštovej banky má so Slovenskou poštou uzavretú zmluvu o spolupráci do roku 2026 a bude sa uchádzať o jej ďalšie pokračovanie. Žiadne predbežné dohody o tom zatiaľ ale neexistujú. „Verím, že predložíme najlepšiu ponuku. Verím tomu preto, lebo máme veľký počet spoločných klientov a žiadna banka im technicky nedá takú ponuku ako im dáme my,“ hovorí A. Zaťko.  

Klienti, ktorí boli zvyknutí využívať pobočky Poštovej banky, budú môcť ako zákazníci tejto značky aj v budúcnosti prísť na pobočky 365.bank a využívať ich klientske služby.

Skupina Poštovej banky teda bude naďalej prevádzkovať obidve značky, pričom jej predstava je, že 365.bank sa bude viac sústreďovať na klientov v mestách a Poštová banka by mala oslovovať predovšetkým klientov v regiónoch mimo veľkých miest. Tých by mala osloviť dostupnosť pobočkovej siete Slovenskej pošty.

Aplikácie a dcérske spoločnosti

Po reorganizácii budú paralelne fungovať mobilné aplikácie obidvoch bánk. 365.bank pripraví novú bankovú aplikáciu, do ktorej sa postupne klienti preklopia. Aplikáciu Poštovej banky budú využívať tí klienti, ktorí zostanú s touto značkou.

Zmenou prejdú aj ďalšie spoločnosti patriace do jednej skupiny. „Pod značku 365 prejdú aj dcérske spoločnosti. V prípade všetkých spoločností bude pritom postupne prebiehať strategická transformácia,“ upozorňuje Poštová banka. Zmenou tak prejde napríklad dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá tiež dostane nový názov. Transformácia sa netýka Poštovej poisťovne, ktorú skupina predá.

Poštová banka je v takmer 100-percentnom (98,45 percenta) vlastníctve finančnej skupiny J&T FINANCE GROUP SE, z toho 64,45-percentný podiel priamo a 34 percent prostredníctvom českej dcérskej spoločnosti PBI.