Klienti D.A.S. budú môcť pokračovať so svojimi produktmi v Allianz-Slovenskej poisťovni. Poistenie právnej ochrany je špecifická oblasť, D.A.S. sa zamieriavala okrem iného aj na spory v mene klienta s inými poisťovňami v prípade, že odmietali poistné plnenia.

Čoraz silnejšia regulácia

Po D.A.S. s týmto produktom prišli aj ďalšie poisťovne, D.A.S. sa však špecificky sústreďovala len naň. Stále je tiež hlavným produktom jej materskej spoločnosti, nemeckej D.A.S. Rechtsschutz, s ktorým prišla pred 190 rokmi.

Zmena majiteľa je len ďalším príkladom konsolidácie na poistnom trhu, ktorá prichádza ako dôsledok čoraz silnejšej regulácie. Jej podmienky sa oveľa ľahšie napĺňajú hlavne väčším hráčom. Súčasťou konsolidácie nie sú len fúzie, ale aj premeny z dcérskych firiem na pobočky.

Touto zmenou si prešla v minulosti aj D.A.S. Najväčším príkladom na Slovensku je Metlife, ktorá momentálne pôsobí ako pobočka írskej poisťovne.

Zlúčenie viedenských dcér

V tomto roku zažije slovenský trh ešte výraznejšiu vlnu konsolidácie. V druhom štvrťroku sa majú zlúčiť dcérske spoločnosti Vienna Insurance Group, konkrétne Kooperativa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, čím vznikne nový hráč s poistným porovnateľným s Allianzom, prípadne aj väčším.

Hovorí sa aj o možnosti predaja, transformácie či odchodu niektorých menších poisťovní. Obzvlášť potom, čo sa ich dotkne novopripravovaná daň z poistenia, ktorá môže zásadne zmeniť hospodárenie hlavne životných poisťovní.

Tie majú v návrhu dane povinnosť platiť dve percentá zo životných poistiek, zákon im však neumožňuje si spomínané dve percentá od klientov vyžiadať bez ich priameho súhlasu. Ak by zákonnú požiadavku mali plniť z vlastných zdrojov, neoplatí sa im na Slovensku v podnikaní pokračovať.