Traja bankoví analytici pre eTREND pravidelne každý štvrťrok predpovedajú, ako sa budú vyvíjať úroky v eurozóne a aký dopad to bude mať na úročenie vkladov a hypoték na Slovensku.

Analytici teraz očakávajú, že Európska centrálna banka zrejme do konca tohto roka kľúčový úrok pre eurozónu meniť nebude. Pre úročenie bankových vkladov by to mohlo znamenať zachovanie súčasných úrovní, prípadné zdraženie hypoték pre hrozbu vyššej nezamestnanosti brzdia aktuálne jarné hypoakcie.

Mária Valachyová – senior analytik Slovenskej sporiteľne

Pohyb úrokov sa zastavuje

Európska centrálna banka v posledných mesiacoch dodala na medzibankový trh likviditu v objeme zhruba jedného bilióna eur, čím pomohla k poklesu medzibankových sadzieb. ECB vyzerá byť s výsledkom refinančných tendrov spokojná a zdá sa, že svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá je na úrovni 1,0 percenta, už ďalej znižovať nebude. K tomuto postoju prispievajú aj o niečo lepšie vyhliadky ekonomického vývoja na tento rok. Ak nepríde k negatívnemu prekvapeniu v ekonomickom vývoji, kľúčové úrokové sadzby ECB by mali ostať preto stabilné. 

Pokles medzibankových sadzieb u najkratších splatností sa môže prejaviť poklesom úrokov pri úveroch s plávajúcou sadzbou. Pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou by som v najbližších mesiacoch nečakala výraznejšie zmeny.

Výška úrokových sadzieb závisí aj od kondície štátu a výšky výnosov, za ktoré si štát dokáže požičať. Ak by sa znovu stupňovala dlhová kríza a rizikové prirážky štátu by stúpli, malo by to vplyv aj na náklady financovania sa bánk a teda na úroky pre spotrebiteľov.

Eva Sadovská – analytička Poštovej banky

Pohyb úrokov sa zastavuje
Zdroj: Jaroslav Repta

Základná sadzba Európskej centrálnej banky bola znížená v decembri 2011 naspäť na úroveň 1,00 percenta, na ktorej sa nachádzala veľmi dlho, od mája 2009 do apríla 2011. Vzhľadom na aktuálny vývoj na finančných trhoch, pozitívne zverejnené dáta z prvých mesiacov roka a predovšetkým na obrovské množstvo likvidity, ktoré na trh vniesli operácie ECB, sa vraciam k pôvodnej predikcii. Predpokladám, že ďalšie uvoľňovanie menovej politiky by nemuselo byť nevyhnutné a ECB by už nemala ísť so sadzbami nižšie. Základnú sadzbu ECB tak na konci roka vidím na súčasnej úrovni 1,00 %.

V súčasnosti stále pomerne vysoké úroky na termínovaných vkladoch považujem za výsledok konkurenčného boja a obchodnej politiky jednotlivých bánk. Pochopiteľne, každá banka o nízkych úrokoch ECB či na medzibankovom trhu vie a pozná hranice, po ktoré si môže dovoliť ísť v prípade úrokov na vkladových, najmä termínovaných produktoch. Aj preto si nemyslím, že by úroky na termínovaných vkladoch mohli v tomto roku ešte výraznejšie vzrásť (výraznejšie nad hranicu 4 % p.a.).

Pri hypotékach, ale aj iných úveroch svoju rolu zohráva aj riziková prirážka. Napriek tomu, že základná sadzba ECB zostane bez zmeny, riziková prirážka môže mať ešte tendenciu rásť. V tomto roku nás totiž čaká slabší ekonomický rast, ktorý nebude stačiť na vytváranie nových pracovných miest. Nezamestnanosť na Slovensku tak zostane naďalej vysoká, v prípade evidovanej miery nezamestnanosti by mohla byť prekonaná dokonca hranica 14 percent. Banky tak zostanú pri požičiavaní peňazí obozretné aj v roku 2012. Navyše budú mať takpovediac väčšiu chuť prijímať vklady ako požičiavať. Z úverových produktov sa zamerajú banky zrejme viac na konsolidáciu úverov a spotrebné úvery, či už v súvislosti s bývaním alebo kúpou samotného spotrebného tovaru.

Eduard Hagara – analytik ING Bank

Pohyb úrokov sa zastavuje

Od decembra Európska centrálna banka (ECB) poskytla trhu masívne likviditné injekcie, ktoré situáciu na finančnom trhu upokojili. Vďaka tomu úrokové sadzby na finančnom trhu klesli, aj keď ECB v posledných mesiacoch svoju základnú úrokovú sadzbu neznižovala. Tento pokles by sa mal prejaviť aj v klientskych sadzbách. Ďalšie znižovanie základnej sadzby ECB pod súčasnú úroveň 1,0 percenta je momentálne menej pravdepodobné.

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com