„Za posledné roky prinútili (zmeny v legislatíve) spoločnosť výrazne zmeniť svoje produkty a testovať vytrvalo nové prístupy pri obsluhe a servise klientov. Po dôkladnom posúdení dopadu zmien na podnikanie sa spoločnosť 13.10.2016 definitívne rozhodla ukončiť poskytovanie úverov prostredníctvom siete 76-tich pobočiek,“ cituje nebankovku denník SME. Nové úvery by mala spoločnosť poskytovať do 23. decembra. Klienti budú musieť svoje pôžičky riadne splatiť. 

Pohotovosť sa stala známou pre vysoký počet exekúcií, ktorými zavalila súdy. Podľa údajov z roku 2013 podala až 43-tisíc žalôb v exekučných konaní o náhradu škody voči štátu na okresných a krajských súdoch. Na Najvyššom súde mala asi tristo dovolaní a vyše 10-tisíc sťažností na Ústavnom súde s približne rovnakým množstvom doplnení. Nebankovka sa sťažovala, pretože im súdy údajne odopreli právo na nestranného sudcu pri žalobách proti štátu.

Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková vtedy hovorila o šikanovaní hraničiacom so zámerom úmyselne paralyzovať rozhodovaciu činnosť súdov.

Činnosť Pohotovosti, ktorá používa aj značku Pôžičkáreň, bola jedným z dôvodov prijatia prísnejšej regulácie celého segmentu. Získať licenciu sa podarilo aj Pohotovosti. Vo svojich reklamných materiáloch sa dokonca odvolávala na to, že poskytuje úvery s licenciou Národnej banky Slovenska (NBS).

Pohotovosť končí po sankciách i možnej snahe paralyzovať súdy

Zdroj: pohotovost.sk

Udelené sankcie zo strany NBS však potvrdzujú nedostatky v činnosti Pohotovosti. Regulátor zakázal Pohotovosti „preberať, predkladať na platenie, indosovať, prevádzať alebo vymáhať plnenie zo zmeniek vystavených po 30. apríli 2014 spotrebiteľmi na meno alebo na rad (...) za účelom zabezpečenia záväzku spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere.“

Zároveň spoločnosti prikázal zdržať sa používania „nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v tom, že so spotrebiteľom je súčasne alebo v bezprostrednej časovej následnosti uzatváraná zmluva o spotrebiteľskom úvere splatnom jednorazovo a dohoda o splátkach toho istého úveru.“

Spoločnosť mohla takýmto spôsobom obchádzať úrokový strop a i kontrolu zmlúv zo strany regulátora, keďže na kontrolu predložila iba jednu zmluvu.