V súlade s §9 ods. 1 písm. b) Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") je príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade od dane oslobodený, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku. 

Na základe vami uvádzaných informácií rozumieme, že pri predaji nehnuteľnosti splníte podmienky pre oslobodenie podľa § 9 ZDP, keďže uvádzate, že ste nehnuteľnosť zdedili po rodičoch (dedenie v priamom rade), pričom rodičia ju vlastnili dlhšie ako 5 rokov a nehnuteľnosť nebola zahrnutá do obchodného majetku.

Vzhľadom k tomu, že príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený od dane, nebudete ho zahŕňať do vášho daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. 

Príjem od dane oslobodený sa nepovažuje za zárobkovú činnosť na účely §10b ods. 4 Zákona o zdravotnom poistení, t. j. tento príjem nie je predmetom  zdravotného poistenia.

Potrebujete radu odborníka?

Položte otázku našim poradcom cez formulár alebo si pozrite všetky otázky v sekcii Poradna.TREND.sk

Samotný predaj nehnuteľnosti nie ste povinná daňovému úradu nijako oznamovať, upozorňujeme však, že z dôvodu zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti budete povinná podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, a to do 31. januára roku nasledujúceho po predaji.

Berte prosím na vedomie, že daňový úrad v súčasnosti nevydáva záväzné stanovisko, že nie ste povinná platiť daň z predmetnej transakcie. Daňovník je v súlade s § 49 ods. 9 ZDP povinný si daň vypočítať a zaplatiť sám, pričom je povinný postupovať v súlade s platnými predpismi. V prípade, že chcete mať záruku, že bola vaša transakcia posúdená správne, odporúčame vám kontaktovať daňového poradcu.

Autor je Senior Tax Consultant v spoločnosti Accace.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Platiť dane a odvody z predaja pozemku?
 
Platiť dane a odvody z predaja pozemku?
 
Platiť dane a odvody z predaja pozemku?
 
Platiť dane a odvody z predaja pozemku?