Sociálny balíček sa začína rozbaľovať. Z príjmov z dohôd do výšky 200 eur mesačne by dôchodcovia od budúceho roka nemali platiť sociálne odvody. Dohodla to strana Most-Híd s koaličnými partnermi. Predseda strany Most-Híd Béla Bugár to už prediskutoval s ministrom financií. Ten zásadné výhrady nemal, asi aj preto, že náklady na túto zmenu by mali byť len 20 až 22 miliónov eur.

Koľko získajú dôchodcovia

Penzisti by tak pri práci na dohodu získali rovnakú odvodovú výnimku, akú majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl. Tí tiež neplatia odvody z brigád do sumy 200 eur.

Podľa šéfa strany Most-Híd, vyšší čistý príjem z dohody by tak mohlo mať 50-tisíc starobných dôchodcov, približne 14-tisíc invalidných dôchodcov a okolo 20-tisíc predčasných starobných dôchodcov.

Odvody penzistov z dohôd sa v súčasnosti líšia podľa toho, či ide o starobných alebo výsluhových dôchodcov, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek. Iné poistné platia invalidní dôchodcovia a predčasní starobní dôchodcovia.

Poberatelia starobného a výsluhového dôchodku, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek, platia najnižšie odvody. Výška ich odvodov nezáleží od toho, či ide o príjem vyplácaný pravidelne alebo nepravidelne. Z dohôd neplatia zdravotné odvody a ani poistenie v nezamestnanosti. Dohodári platia z odvodov iba starobné poistenie 4 percentá.

Pri mesačnom zárobku teda do Sociálnej poisťovne z príjmu 200 eur odvedú 8 eur. Keďže dôchodcovia nemajú nárok na nezdaniteľnú sumu tak ako riadni zamestnanci, na dani odvedú ešte 36,48 eura. V čistom zarobia 155,52 eura.

Od januára dostanú po zdanení (38 eur) 162 eur, teda o 6,48 eura viac oproti dnešku. S tým rozdielom, že stratia na tom, že mzda sa im nebude prepočítavať na dôchodok. Oveľa viac by získali, ak by im politici v zákone priznali nárok na uplatnenie nezdaniteľnej sumy. V našom príklade by si mesačne prilepšili o vyše 36 eur.

Okrem toho ich zamestnávateľ platí do Sociálnej poisťovne starobné, úrazové, garančné poistenie a rezervný fond solidarity, čo je 19,8 percenta, z dvesto eur teda 39,60 eura. Toľko ušetrí od januára, ak zamestná penzistu na dohodu za 200 eur.

Na poberateľov invalidného a invalidného výsluhového dôchodku sa vzťahujú také isté odvody ako na starobných a výsluhových penzistov. Rozdiel je iba v platení invalidného poistenia, ktoré invalidní musia odvádzať. Ani poberatelia invalidných dôchodkov nemusia platiť preddavky na zdravotné poistenie a výška ich odvodov nezávisí od toho, či majú pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Predčasní a práca

Najviac zmena pomôže predčasným penzistom. Tí teraz pracovať nemôžu. Zákon totiž neumožňuje, aby bol niekto zamestnaný a zároveň poberal predčasnú penziu. Inak im Sociálna poisťovňa zastaví vyplácanie predčasnej penzie. Ak by však predčasní dôchodcovia podľa návrhu strany Most-Híd zarobili na dohodu do 200 eur mesačne, neplatili by z príjmu odvody a mohli by tak naďalej aj dostávať predčasný dôchodok.

Odvody a daň z dohody 200 eur starobného dôchodcu
Poistenie Zamestnávateľ Dohodár
Starobné 14 % 28 eur 4 % 8 eur
Úrazové 0,80 % 1,60 eura
Garančné 0,25 % 0,50 eura
Rezervný fond 4,75 % 9,50 eura
Sociálne poistenie spolu 19,80 % 39,60 eura 4 % 8 eur
Náklady 239,60 eura
Daň 19 % 36,48 eura
Čistý príjem 155,52 eura
Prameň: Trend.sk