Podľa odhadov poprednej analytickej spoločnosti International Data Corporation (IDC) sa o prerod na digitálnu spoločnosť v najbližších rokoch pokúsia celosvetovo tri štvrtiny firiem. Zvyšné stratia svoje pozície, pretože nedokážu držať krok s rýchlosťou modernej ekonomiky, predpovedajú analytici.

„Väčšina firiem si už dnes uvedomuje význam, aký majú dáta pre ich podnikanie,“ hovorí Martin Pavlinský, produktový manažér SAP Business One. „Samotný zber údajov však už nestačí. Konatelia, manažéri či finanční riaditelia potrebujú mať k dispozícii informácie, ktoré sú presné, okamžité a na ktorých môžu s dôverou stavať svoje rozhodnutia,“ vysvetľuje. Prístup k dátam v reálnom čase, kedykoľvek a odkiaľkoľvek, je dôležitým atribútom pre víziu úspešnej firmy bez ohľadu na jej veľkosť.

Porozumieť dátam

Mnohé malé a rastúce podniky preto často svoje potreby spracovania dát riešia nešpecializovanými nástrojmi. S rastúcim objemom dát sa však odpovede na rôzne otázky, dôležité pre firmy a manažéra, hľadajú čoraz zložitejšie. Kto je najúspešnejší predajca, aký je cashflow, aké sú očakávané príjmy a výdavky do konca mesiaca, je vyťaženosť servisných pracovníkov optimálna, či sú dodávky naozaj just in time alebo treba optimalizovať skladové zásoby, to všetko sú scenáre, ktoré sa z bežných tabuliek vyčítavajú len ťažko.

Analýza súčasného stavu, čiže hľadanie odpovedí na relevantné biznisové otázky, je pritom pre firmy kľúčová. Práve to je silná stránka SAP Business One. „Jeho analytické funkcie poskytujú nekonečné možnosti náhľadu na dáta z rôznych uhlov, interpretujúc reality či predikcie založené na predchádzajúcich udalostiach a dátach,“ hovorí M. Pavlinský.

Pohľad späť i do budúcnosti

SAP Business One je moderný ERP systém, ktorý umožní detailný pohľad na podnikanie a pochopenie dát, zbieraných v rámci firmy. Keďže spája širokú škálu funkcií do jediného riešenia, umožňuje malým a stredne veľkým podnikom efektívne a automatizovane riadiť všetky kľúčové procesy. Či už je to účtovníctvo a financie, predaj a nákup, servis a vzťahy so zákazníkmi, skladové hospodárstvo či riadenie ľudských zdrojov, SAP Business One firemné dáta nielen zhromažďuje, ale zároveň permanentne analyzuje a ponúka rôzne KPI ako kľúčové indikátory výkonnosti naprieč celým podnikom.

Kým v minulosti vytváranie podnikových výkazov a zisťovanie aktuálneho stavu trvalo desiatky minút až hodiny, moderné riešenie ich sprístupňuje na jeden klik. V mnohých tradičných ERP systémoch je aplikačná logika oddelená od databáz, takže pri výpočtoch sa musia dáta kopírovať. Využitie SAP HANA, databázy priamo v pamäti, umožňuje riešeniu SAP Business One spracovávať dáta v reálnom čase. Riadiaci pracovníci a manažéri tak majú potrebné výstupy práve v čase, v ktorom ich potrebujú.

Práve vďaka rýchlosti výpočtov dokáže SAP Business One odpovedať aj na otázky, ktoré sa netýkajú len minulosti a súčasného stavu. Používatelia sa môžu púšťať i do odhadovania budúceho vývoja, modelovania a simulácií rôznych scenárov. Aj komplexné analýzy sú pritom rýchle a otázkou zopár kliknutí.

Kdekoľvek a kedykoľvek

Ani tie najpresnejšie dáta a informácie však nestačia, ak nie sú k dispozícii v správny čas na správnom mieste. V dnešnej dynamickej dobe sa biznis neobmedzuje len na kancelárie. Aj ten najvýkonnejší informačný systém zrazu prestáva plniť svoju úlohu, ak sa na každé získavanie či zadávanie informácií treba vracať k počítaču - to platí zvlášť v prípade obchodných a servisných tímov, ktoré sú čoraz mobilnejšie.

„Riešením sú mobilné aplikácie, ktoré sú online a komunikujú so systémom,“ vysvetľuje Martin Pavlinský. Obchodníci či servisní technici majú mobily vždy pri sebe, a tak v rámci svojich oprávnení môžu kedykoľvek získať trebárs rozpis denných prác, preveriť aktuálny stav na sklade alebo zadať objednávku priamo od zákazníka alebo počas služobnej cesty.

Hodnota bez starostí

Vďaka možnosti nasadenia v cloude malé a stredne veľké podniky nezaskočia ani zmeny. Bez potreby investície do fyzickej infraštruktúry majú firmy k dispozícii všetky funkcie, ktoré moderný ERP softvér ponúka. Jednoduchý systém predplatného navyše umožňuje škálovať a optimalizovať na základe momentálnych a aktuálnych požiadaviek.

„Namiesto povinností, spojených s prevádzkou serverov, aplikácií, zálohovaním a bezpečnosťou možno tieto aktivity kompletne outsourcovať na SAP. IT oddelenie alebo vedenie firmy sa tak môže plne zaoberať činnosťami, ktoré reálne prinášajú hodnotu,“ uzatvára expert spoločnosti SAP.