Aktuálna analýza Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS) poukazuje na nebezpečný prepad efektivity úspešnosti vymáhania dlhov počas posledného roka, a to až o viac než 18 percent. Situácia je kritická, keďže zlepšenie nenastalo v žiadnom kraji.

Štát zodpovedá za škody

Podľa asociácie súčasný stav spôsobili legislatívne zmeny upravujúce výšku zrážky zo mzdy, nastavené pravidlá náhodného prideľovania exekúcií a chýbajúca motivácia exekútorských úradov pracovať efektívnejšie.

Podľa viceprezidenta ASINS-u Pavla Jakubova sa dá neefektívnosť pri exekučnej činnosti odstrániť tak, aby sa neublížilo zraniteľným dlžníkom. Riešenie nelichotivého stavu treba docieliť čím skôr, aby negatívne dôsledky neefektívne vedenej exekúcie boli čo najmenšie.

„Tým, že štát splnomocnil exekútorov na nútený výkon rozhodnutí, logicky by mal zodpovedať aj za ujmu veriteľom, ktorú exekútori svojím neefektívnym konaním spôsobujú. Aby štát predišiel ďalším škodám, je potrebné upraviť pravidlá exekúcií tak, aby exekúciu vykonávali efektívni exekútori,“ dodáva P. Jakubov.

Možnosť vybrať si exekútora

Pred šiestimi rokmi došlo k zmene exekučného zákona, pričom veritelia stratili možnosť výberu konkrétneho exekútora. Naopak, zaviedol sa systém náhodného prideľovania exekúcií v rámci kraja. Týmto spôsobom sa mala zabezpečiť istá transparentnosť. Ako však upozorňuje prezident ASINS-u Martin Musil, dobrá idea v praxi zlyhala.

Podľa analýzy asociácie legislatívna úprava v oblasti exekúcií nemá pozitívny vplyv na vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov. Pri vymáhaní pohľadávok tvoria nezastupiteľnú časť exekučné konania.
Exekútori ako štátom poverení vykonávatelia súdnych rozhodnutí majú najväčší vplyv na to, či sa pohľadávku podarí vymôcť. Majú taktiež nástroje, aby prinútili dlžníka, ktorý je už zaviazaný súdom, zaplatiť.

Problém je v tom, že nie všetci exekútori sú rovnako efektívni. Neefektívni exekútori totiž dosahujú niekedy len 40-percentnú vymožiteľnosť v porovnaní s efektívnejšími exekútormi v danom kraji.

Čo robiť, ak máte na krku exekútora?
Zdroj: Shutterstock

Problémové exekútorské úrady

V prípade neefektívnosti často ide o malé exekútorské úrady, ktoré nemajú zautomatizované procesy, nevykonávajú fyzické návštevy dlžníka, majú minimum zamestnancov a kapacitne nestíhajú pravidelné lustrácie. Neefektívnosť tiež spôsobuje, že nezriaďujú exekučné záložné práva a neposielajú správy.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa