Navrhované zmeny sú rozsiahle. Väčšina z nich by mala začať platiť od januára budúceho roka. Z malých podnikateľov sa stanú „mikrodaňovníci“. Hlavným kritériom na ich zaradenie do tejto kategórie bude výška príjmov.

Z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti nebudú môcť mať príjem vyšší ako 49 790 eur za posledných 12 mesiacov, čo je dnes hranica povinnej registrácie na daň z pridanej hodnoty. Mikrodaňovníkom má byť aj právnická osoba, ak spĺňa podmienku výšky príjmu.

Prenájom majetku

Dnes môžu daňovníci odpisy prenajímaného majetku zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky príjmov z prenájmu tohto majetku. Pre mikrodaňovníkov by nemal platiť limit výšky odpisov prenajímaného hmotného majetku zaradeného v odpisových skupinách 0 až 4. Do daňových výdavkov by si odpisy mohli zaradiť bez ohľadu na výšku časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku. 

Čo s pohľadávkami

Úľavu by mali mať malí podnikatelia aj pri opravných položkách. V súčasnosti si môže firma účtujúca v podvojnom účtovníctve odpísať 20 percent z hodnoty pohľadávky až po približne roku (360 dní), 50 percent až po dvoch rokoch (720 dní) a celú pohľadávku si môže odpísať až po troch rokoch (1 080 dní). 

Podstatnou výhodou pre mikropodnikateľov má byť, že tento limit odpisovania pohľadávok pre nich platiť nebude. Budú si môcť do daňových výdavkov zahrnúť opravnú položku k pohľadávke v takej výške, v akej ju budú mať zaúčtovanú vo svojom účtovníctve.

Ak by napríklad podnikateľ vystavil

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa