Podľa Lenky Buchlákovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, minimálna mzda sa na Slovensku zvyšovala v januári z pôvodných 480 na spomínaných 520 eur. Aktuálne pracujú približne štyri percentá Slovákov za ‚minimálku‘.

Najvyššiu minimálnu mzdu dostávajú ľudia v Luxembursku, a to až vo výške 2 071 eur, čo na Slovensku výrazne prevyšuje aj priemerný mesačný plat.

Len 22 krajín v rámci EÚ má zavedenú minimálnu mzdu. Krajiny ako Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko ju nemajú. Minimálne mzdy sa v priemere pohybujú na východe na úrovni 600 eur až okolo 1 400 eur na severozápade EÚ.

Prehľad minimálnej mzdy v krajinách EÚ
Krajina Minimálna mzda v eurách
Luxembursko 2 071
Holandsko 1 616
Belgicko 1 549
Nemecko 1 557
Francúzsko 1 521
Španielsko 1 050
Slovinsko 887
Malta 762
Portugalsko 700
Grécko 684
Lotyšsko 555
Estónsko 540
Poľsko 532
Slovensko 520
Česko 519
Chorvátsko 506
Maďarsko 464
Rumunsko 446
Litva 430
Bulharsko 286
ZDROJ: Slovenská sporiteľňa

Niektoré krajiny na východe EÚ sú výrazne pod priemerom, ako je napríklad Litva (430 eur), Rumunsko (446 eur), Maďarsko (464 eur), Chorvátsko (506 eur), Česká republika (519 eur), Poľsko (532 eur), Estónsko (540 eur) a Lotyšsko (555 eur).

V piatich členských štátoch EÚ, ktoré sú situované na juhu, sa minimálna mzda pohybuje medzi 650 až vyše tisíc eur. Napríklad v Grécku je to 684 eur, v Portugalsku rovných 700 eur, Malta 762 eur, Slovinsko 887 eur či Španielsko 1 050 eur.

Najvyššie mzdy celkovo majú na západe EÚ. Minimálka sa napríklad vo Francúzsku pohybuje na úrovni 1 521 eur, v Nemecku je to 1 557 eur, Belgičania dostávajú minimálnu mzdu vo výške 1 549 eur, Holanďania 1 616 eur.

Z dôvodu nižších príjmov si mnohí Slováci nevedia mesačne niečo ušetriť navyše. Napriek tomu dokážu v priemere Slováci dať bokom 65 eur mesačne.

„Komplikovanejšie je to v prípade slobodných žien a matiek, prípadne otcov, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. Patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ktorí nevedia čeliť nečakaným finančným výdavkom, ako je napríklad pokazená práčka či auto. Slobodné matky či otcovia často s ťažkosťami zvládajú finančne utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré je z pohľadu financií najnáročnejšie,“ doplnila L. Buchláková.