Vyplýva to z nového zákona o dreve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý dnes schválila vláda, a to len s menšími pripomienkami. „Jedinou vážnejšou zmenom oproti nášmu pôvodnému návrhu má byť iba to, že v priestore vojenských lesov nebudú drevo kontrolovať inšpektori novej lesnícko-drevárskej inšpekcie, ale samotný rezort obrany, pod ktorý tieto lesy patria,“ informoval TREND.sk riaditeľ komunikačného odboru ministerstva Vladimír Machalík.

Prvých dvadsať neoblomných

Hovorca rezortu dohliadajúceho na primerané hospodárske využívanie tuzemských lesov tiež konkretizoval, že na úvod by nová "drevená" kobra mohla zahŕňať zhruba dve desiatky špecialistov. Jej sídlo ma byť vo Zvolene – tradičnej bašte slovenského lesníctva. Výberové konania rezort rozbehne v blízkej dobe. Zájem má nielen o odborníkov z lesnícko-drevárskeho sektora, ale aj o ekonómov či právnikov. V závislosti od stavu kontrôl sa počet ľudí v novej inšpekcii môže postupne rozširovať.

Matečnej drevená kobra si posvieti na čierne ťažby dreva

Gabriela Matečná, ministerka pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka, podpredsedníčka vlády Zdroj: Maňo Štrauch

Inšpektori, ktorí budú vyhľadávať drevo z nelegálnych ťažieb, novým zákonom získavajú aj široké kompetencie. Kontrolovať budú obchodníkov s drevom, jeho dovozcov, prepravcov i všetkých podnikateľov, ktorí na trh uvádzajú už hotové výrobky z dreva. Budú oprávnení vstupovať na pozemky týchto podnikateľov, do ich stavieb, zariadení i vozidiel. Samostatne budú môcť zastavovať aj vozidlá prevážajúce drevo i výrobky z neho.

Podnikatelia s drevom a drevenými produktmi budú musieť pre nich uchovávať doklady preukazujúce jeho pôvod. A to najmenej päť rokov odo dňa nadobudnutia dreva. Zákon bude účinný od začiatku apríla budúceho roku, pričom obsiahne nielen kontrolu dreva zo slovenských lesov, ale aj dreva dovezeného z cudziny.

Vysoké budú aj pokuty za odhalené machinácie. „Tvrdo zakročíme proti každému, kto by sa chcel obohacovať na nelegálne získanom dreve. Za porušenie tohto zákona budú hroziť sankcie až do výšky 200-tisíc eur,“ uviedla dnes vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Matečnej drevená kobra si posvieti na čierne ťažby dreva

Drevo je pripravene pre odberateľov Zdroj: Miroslava Spodniaková

Pritlačení spoločnosťou i úniou

Nový zákon nie náhodou vznikol práve v čase, kedy je v krajine veľkou témou zužovanie plochy lesov. Ekológovia upozorňujú, že k nemu nedochádza iba vplyvom vyťažovania stále častejších vetrových a podkôrnikových kalamít, ale aj vplyvom nelegálnych ťažieb.

No svoje zohral aj tlak EÚ. Tá ešte v roku 2010 nariadila členským štátom určiť orgán, ktorý by mal na starosti centrálnu evidenciu, kontrolu a prípadné sankcie voči subjektom uvádzajúcim na trh drevo i drevené výrobky z nezákonných ťažieb. Nariadenie malo byť platné už od marca 2013. Na Slovensku sa dlho nič nedialo, za čo krajine hrozila aj pokuta viac ako sto miliónov eur. Podmienka EÚ sa napĺňa až teraz.