Dajte sa na cestu štúdia MBA, ktoré Vás osobnostne i kariérne nakopne na úplne inú úroveň.

Bol by veľký omyl myslieť si, že potreba vzdelávať sa niekedy skončí, alebo že tento trend zanikne. Práve vzdelávanie je to, čo nám môže výrazne pomôcť spoznať seba, rozšíriť naše obzory a načerpať novú inšpiráciu. To je to, čo nás formuje k nášmu lepšiemu ja. Robíme to v prvom rade pre seba, lebo my s tým rastieme. Možno si poviete:  „Veď, ale čo študovať keď už mám po vysokej škole a mám dlhé roky skúseností?“ Odpoveď znie jednoducho a nesie tri písmená: „MBA“!

MBA predstavuje najmodernejšiu formu manažérskeho vzdelávania v súčasnosti. Je to prakticky zamerané štúdium pre stredný a vyšší management, špecialistov, podnikateľov, ale aj vedúcich zamestnancov verejnej správy. Najlepší rating, v rebríčku inštitúcií poskytujúcich takéto štúdium si už dlhoročne silno drzí Business Institut. Kvalitnú prácu odvádza už 10 rokov a ponúka pestrú paletu kombinovaných a 100% online programov. Skvelé renomé mu dodávajú referencie jeho absolventov, medzinárodné prieskumy i jeho pozícia na trhu. Svoje pole pôsobnosti úspešne rozšíril aj na Slovensko, konkrétne do Bratislavy. Všetci, ktorí ste z Bratislavy a okolia určite nezmeškajte možnosť prihlásiť sa na cyklus, ktorý začína už v októbri.

Máte možnosť využiť kombinovanú formu štúdia v programe – Management, organizácia a riadenie, ak chcete ašpirovať v top managemente. Študenti tohto programu získajú znalosti a praktické zručnosti využiteľné k riadeniu organizácie. Naučia sa princípy určovania strategických cieľov organizácie, analýzu a optimalizáciu procesov, a vytváranie reprezentatívnej identity a image organizácie. Táto forma štúdia sa skladá z osobnej účasti na vyučovaní, ale aj online výučby. Toto štúdium je časovo flexibilné, to znamená, že si ho môžete naplánovať podľa seba.

Pre tých, ktorí chcú študovať, avšak sú veľmi časovo vyťažení, Business Institut ponúka 100% online štúdium, ktoré je obsahovo a kvalitatívne porovnateľné s klasickou výučbou. Na výber je až zo štyroch programov. Celý proces štúdia prebieha online. K dispozícií je e-learning, kde nájdete všetky potrebné materiály k štúdiu a môžete študovať, taktiež skrz študentskú sekciu posielať záverečné práce či komunikovať s lektormi a študijným oddelením. Máte k dispozícií vyše 4200 knižných titulov online. Všetky práce sú plne uznávané v slovenskom jazyku, takže sa nemusíte báť rečových bariér. Študujete vtedy, kedy a kde to vám vyhovuje. Prihlásiť sa na online štúdium je možné kedykoľvek. Zisk titulu MBA trvá iba jeden rok.

Po kvalitnom oddychu investujte svoju energiu do kvalitného štúdia MBA od Business Institut

Zdroj: Business Institut

Faktom, že má Business Institut na vrch od všetkých vzdelávacích inštitúcií je aj to, že ich pridanou hodnotou pre študentov sú tematické semináre, workshopy či stretnutia s úspešnými ľuďmi z praxe, ktoré nakopnú a niečomu novému naučia. Vďaka týmto eventom môžete nazbierať veľmi cenné kontakty, ktoré môžu byť v budúcnosti kľúčové. Neváhajte, vyberte si svoj program a vyplňte prihlášku už dnes. Vaša budúcnosť závisí na vás a na tom, čo robíte dnes, nie zajtra!