Rastúce ceny energií spotrebitelia zatiaľ nevidia na faktúrach, ale cítia ich na cenách tovarov. Situáciu však môžu podľa generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Petra Blaškovitša zlepšiť obnoviteľné zdroje energií (OZE). Ich zavádzanie do praxe pritom nie je tak náročné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Kedysi téma energií v médiách nedominovala, dnes je hlavnou témou. Čo k tomu prispelo?

Náklady na teplo, teplú vodu či elektrickú energiu boli a sú už aj teraz najväčšou položkou v rozpočte rodiny. Domácnosti sa samotnými cenami zvyčajne veľmi nezaoberali, pretože za nich na zachovanie prijateľných cien dohliadal štát. Vždy ale mali snahu riešiť možnú úsporu. Vo firmách, kde je spotreba energie vysoká a zásadne ovplyvňuje náklady aj konkurencieschopnosť, táto téma rezonovala a veľkí spotrebitelia vyvíjali tlak na štát, aby sa témou zaoberal. Dnes sa bavíme o neštandardnej situácii, ktorá sa týka bežných ľudí, domácností a firiem nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Výrazný nárast cien a avizovaná nestabilita do budúcnosti napomohli dostať sa téme energií do popredia.

Kde môžu spotrebitelia tento nárast v súčasnosti vidieť?

Domácnosti majú nateraz ceny elektriny vyššie, no stabilizované na určitú dobu. Tu treba povedať, že síce hovoríme o zvýšených cenách energií, ale tie dnes výrazne pociťujú hlavne podnikatelia. V prípade domácností k zvýšeniu možno dôjde budúci rok. Nejaké zmeny už vidíme hlavne na cenách tovarov a služieb. Viac si priplácame za potraviny aj ďalšie výrobky. Priemyselné podniky reagujú na zvyšovanie cien, ktoré sa preklápajú do ceny výrobkov a výrazne vplývajú na konkurencieschopnosť.

AuREUS solárne panely
Neprehliadnite

Študent vytvoril solárne panely z odpadu z jedla. Fungujú aj pod mrakom

Ide o dočasný trend alebo sa majú spotrebitelia pripraviť na to, že sa ceny energií budú zvyšovať?

 Rast cien energií sa v najbližšom období pravdepodobne nezastaví, no môže sa spomaliť. V praxi to znamená, že budeme presne vedieť, odkiaľ ktoré energie budeme dostávať a podarí sa nám ako krajine opäť uzavrieť dlhodobejšie kontrakty. V takom prípade sa môže situácia minimálne stabilizovať. Všetko to však závisí od svetovej situácie a ako sa Európa vysporiada s možnými alternatívami, napríklad bez ruskej ropy či plynu.

Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
Zdroj: MATEJ KALINA
Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Sú odpoveďou práve propagované OZE?

Myslím si, že je to jedna z ciest, ktorá vedie k tomu, ako budeme fungovať do budúcna. Vodné elektrárne spoľahlivo fungujú dlhodobo. Využívanie slnečnej energie má tiež dlhoročnú tradíciu. Už desiatky rokov pomáhajú slnečné kolektory a kotly na biomasu znižovať náklady na energiu domácnostiam aj firmám.

Trend v posledných rokoch praje jednoznačne tepelným čerpadlám, ktoré sú schopné využívať energiu prostredia – teplo vzduchu, zeme a vody. V novostavbách alebo obnovených budovách do nízkoenergetického štandardu sú schopné zabezpečiť vykurovanie a prípravu teplej vody. V najbližších rokoch môžeme očakávať masívne využívanie fotovoltiky.

Oplatí sa firmám a domácnostiam investovať do nových technológií?

Som presvedčený, že áno. Hoci momentálne je pri energetických zariadeniach návratnosť potláčaná do úzadia, pretože každý primárne nerieši otázku, či sa to oplatí, ale či je to zdroj, ktorý dokáže fungovať nezávisle na dodávkach z tretích krajín. No ceny energie sa zvyšujú a čím je vyššia jednotková cena energie, tým je výhodnejšie ju dodávať zo zdroja, za ktorý neplatíme. A to umožňujú práve obnoviteľné zdroje.

Navyše treba rátať s tým, že v dôsledku rastúcej ponuky zariadení už investičné náklady nie sú až také vysoké. Na trh totiž prichádzajú noví výrobcovia, ktorých výrobky sú rovnako relevantné. Napríklad pri fotovoltike za posledné roky narástla jej výkonnosť, ale klesla aj jej cena. Ľudia sú často prekvapení, že cena inovácií nie je až taká vysoká.

...
Neprehliadnite

Kľúčové výbory EP odmietli označenie jadra a plynu za ekologické investície

S týmito investíciami pomáha podnikateľom v súčasnosti štát. Ako ich hodnotíte?

V uplynulých obdobiach bolo možné čerpanie európskych zdrojov na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie nákladov za energiu nielen v podnikoch, ale aj v mestách, obciach a domácnostiach. Pomoc bola nastavená tak, že napríklad pri podnikoch bolo potrebné vypracovať energetický audit, ktorý ukázal, kde a aké opatrenia by bolo vhodné vykonať. Následne na tieto opatrenia štát poskytol podporu. Výsledkom úspešných projektov je hlavne dosahovanie úspor a súčasťou týchto projektov bolo aj využitie obnoviteľných zdrojov energie. Aktuálne sa pripravujú viaceré podporné programy, takže znižovanie energetickej náročnosti zostáva prioritou.

Môžete uviesť aj konkrétne príklady? A ako je to s dotáciami pre domácnosti?

Hovoríme dnes o stovkách zrekonštruovaných budov verejnej a štátnej správy, školách, škôlkach, ale aj o výrobných priemyselných, halách či budovách určených na podnikateľskú činnosť. Národný projekt Zelená domácnostiam je veľmi úspešným projektom, ktorý dáva možnosti zužitkovania malých zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie aj v domácnostiach. Doteraz vďaka nemu na Slovensku pribudlo viac ako 36-tisíc nainštalovaných zariadení a viac ako 5 000 poukážok na inštaláciu ďalších zariadení už majú domácnosti k dispozícii. Aktuálne je pre domácnosti pripravená suma 30 miliónov eur, ktorú môžu využiť do konca budúceho roku. V podpore plánujeme pokračovať aj v rámci nového programovacieho obdobia, pretože takáto pomoc má pre domácnosti význam a motivuje ich, aby sa začali zaoberať nielen znižovaním nákladov, ale aj spotrebou energie.

Ak sa teda podnikatelia alebo domácnosti rozhodnú tento proces podstúpiť, kde môžu získať potrebné informácie?

Naše energetické poradenské centrá sú rozmiestnené v piatich krajských mestách po celom Slovensku. Poradenstvo je bezplatné, poskytujeme ho v rámci projektu Žiť energiou. Kontakty a užitočné informácie vrátane odpovedí na najbežnejšie otázky nájdu záujemcovia na našej stránke siea.sk. Pomáhame domácnostiam, samosprávam aj podnikateľom zorientovať sa v problematike, vysvetľujeme im, ako dané zariadenia fungujú, ale aj to, či sa investícia oplatí a na čo si dať pri výbere vhodného riešenia pozor.

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Inovatívne zelené technológie – vyvíjame ich na Slovensku

Čo by následne spotrebiteľ mal, respektíve nemal, od zavedenia OZE očakávať?

Nemal by rátať s tým, že mu hneď príde „nulová faktúra“. V prvom rade si treba vyjasniť, že OZE neznižujú spotrebu energie, ale vedia znížiť náklady na energiu. Prvoradá je energetická efektívnosť. Ak je to možné, najskôr treba vykonať všetky opatrenia, ktoré si môžeme dovoliť a ktoré prinesú zníženie spotreby energie, ako je zateplenie a výmena okien, a až potom si vyberajme nový zdroj tepla, ktorý už bude prispôsobený novej, nižšej spotrebe energie. Úspory dosiahnuté s obnoviteľnými zdrojmi môžu byť zaujímavé, ak ich vieme správne kombinovať. Napríklad kombinácia tepelného čerpadla s fotovoltikou, ktorá vyrobí elektrinu na jeho prevádzku. Zároveň platí, že je dôležité, ako sa užívateľ správa. Nie vždy veľká investícia prinesie očakávané úspory, ak nezmeníme spôsob správania.

Akých chýb by sa naopak mali spotrebitelia vyvarovať?

Pre správne rozhodnutie je nevyhnutné poznať súčasný stav. Dôležité je zmapovať si vlastnú spotrebu a až na základe týchto údajov sa dá správne rozhodnúť a navrhnúť individuálne riešenie, ktoré bude vhodné pre konkrétnu domácnosť. Obnoviteľné zdroje majú svoje výhody, ale aj obmedzenia. Každé riešenie nie je vhodné pre všetkých.

Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
Zdroj: MATEJ KALINA
Vizitka

Peter Blaškovitš vedie Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) od júna 2020. SIEA zastrešuje široké spektrum aktivít od projektov zameraných na inovatívne riešenia, energetickú efektívnosť až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pred nástupom do agentúry štyri roky pôsobil ako generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pod jeho vedením sa sfunkčnil a spustil rozsiahly projekt eZdravie, ktorý je základom pre elektronické zdravotníctvo. Za projekt získal cenu ITAPA 2019 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska. V minulosti pôsobil ako IT konzultant a manažér v Rakúsku, Austrálii a na Blízkom východe a šéfoval úseku informačných technológií Slovenskej pošty.

Ďalšie dôležité správy