Prinášame aktualizovaný prehľad vybraných veľtrhov a výstav, ktoré sa budú konať v roku 2009 nielen v Slovenskej republike, ale aj v Českej republike a na území vybraných krajín strednej Európy.

Aktuálne číslo 42/2020

Video

Predplaťte si TREND. Viac článkov, menej reklamy, nižšia cena.

Predplatiť TREND

Kalendár

vybraných veľtrhov a výstav v Slovenskej republike v roku 2009

 

Termín

konania

Názov

výstavy, miesto konania

Opis

Pobrobné

infomácie poskytne

Audio, video, elektronika, foto

17. 2. –

19. 2.

ELEKTRO

EXPO, Bratislava, Incheba

1. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

11. 3. –

15. 3.

SVETLO

DOMOVA 2009, Nitra, Výstavníctvo Agrokomplex

10. ročník medzinárodnej výstavy interiérových a exteriérových svietidiel

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

21. 4. –

23. 4.

ELMAT –

RACIOTHERM, Košice, Hotel Centrum

Špecializovaná výstava elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Hotel

Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Košice

19. 5. –

22. 5.

EMA 2009,

Nitra, Výstavisko Agrokomplex

9. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a

regulácie

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

16. 9. –

20. 9.

TECHDOM,

Bratislava, Incheba

10. ročník medzinárodnej výstavy domácich elektrospotrebičov a potrieb pre

domácnosť

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

16. 9. –

20. 9.

LUXDOM,

Bratislava, Incheba

10. ročník medzinárodnej výstavy svietidiel, skla, keramiky a porcelánu

Incheba Expo

Bratislava, a.s.

13. 10. –

16. 10.

ELO SYS,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

15. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Expo

Center, a.s., Trenčín

Automobilizmus a doprava

19. 3. –

22. 3.

MOTOCYKEL,

Bratislava, Incheba

9. ročník medzinárodnej výstavy motocyklov a príslušenstva

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

21. 4. –

23. 4.

C.S.I.L.,

Bratislava, Incheba

5. ročník medzinárodného veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel

a logistiku

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

21. 4. –

23. 4.

CAR

PLAST, Bratislava, Incheba

4. ročník medzinárodného veľtrhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový

priemysel

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

21. 4. –

26. 4.

AUTOSALÓN,

Bratislava, Incheba

19. ročník medzinárodného salónu automobilov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

21. 4. –

26. 4.

AUTOSERVIS,

Bratislava, Incheba

15. ročník špecializovanej výstavy autopríslušenstva a servisnej techniky

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

28. 8. –

30. 8.

AUTO-MOTO

SHOW, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

6. ročník výstavy automobilov, motocyklov a príslušenstva

Expo

Center, a.s., Trenčín

29. 9. –

9. 10.

ŽEL-RAIL,

Vrútky, Železničná stanica

Medzinárodná výstava výrobkov a služieb pre potreby železníc

Žel-Rail,

s.r.o., Martin

2. 10. –

6. 10.

AUTOSALÓN

NITRA 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

17. ročník medzinárodnej výstavy osobných, nákladných, úžitkových vozidiel a

príslušenstva

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

Cestovný ruch, gastronómia, hotely

22. 1. –

25. 1.

ITF

SLOVAKIATOUR, Bratislava, Incheba

15. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

22. 1. –

25. 1.

CAMERA

SLOVAKIA, Bratislava, Incheba

6. ročník festivalu cestovateľských filmov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

22. 1. –

25. 1.

DANUBIUS

GASTRO, Bratislava, Incheba

16. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

21. 4. –

24. 4.

PRO

REGION, Banská Bystrica

8. ročník výstavy regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

BB Expo,

s.r.o., Banská Bystrica

20. 8. –

23. 8.

REGIÓNY

SLOVENSKA 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

7. ročník výstavy vidieckeho cestovného ruchu

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

22. 9. –

24. 9.

HOTEL,

Banská Bystrica

12. ročník výstavy hotelierstva a gastronómie

BB Expo,

s.r.o., Banská Bystrica

22. 9. –

24. 9.

SLOVENSKÁ

ZIMA, Banská Bystrica

6. ročník výstavy cestovného ruchu

BB Expo,

s.r.o., Banská Bystrica

Október

GEMER

EXPO, Revúca

7. ročník všeobecnej slovensko-maďarskej výstavy cezhraničnej spolupráce

Spiš-View-Trading,

s.r.o., Spišská Nová Ves

Ekológia, životné a pracovné

prostredie

10. 2. –

13. 2.

AQUA

THERM NITRA 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

11. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania,

klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra, Progres Partners Advertising, s.r.o., Praha

21. 4. –

24. 4.

PRO EKO,

Banská Bystrica

5. ročník výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov

BB Expo,

s.r.o., Banská Bystrica

14. 5. –

15. 5.

UNIPROTECH,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

8. ročník výstavy ochranných pracovných prostriedkov, materiálov, zariadení a

technológií pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Expo

Center, a.s., Trenčín

16. 9. –

20. 9.

CLEANTECH,

Bratislava, Incheba

11. ročník medzinárodnej výstavy čistiacej techniky, čistiacich prípravkov,

pomôcok a služieb

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

22. 9. –

24. 9.

AQUA,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

16. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany

životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí

Expo

Center, a.s., Trenčín

1. 10. –

3. 10.

BIOSTYL,

Bratislava, Incheba

2. ročník veľtrhu zdravej výživy, ekológie

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

12. 11. –

13. 11.

WASTECO,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

Veľtrh odpadového hospodárstva

Expo

Center, a.s., Trenčín

Farmaceutický priemysel,

zdravotníctvo, veterinárna technika

1. 4. –

4. 4.

ZDRAVÝ

ŽIVOTNÝ ŠTÝL, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

11. ročník výstavy zameranej na zdravie, relax a vyváženosť osobnosti

Expo

Center, a.s., Trenčín

29. 4. –

30. 4.

MEDIPHARM,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

5. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy

Expo

Center, a.s., Trenčín

24. 9. –

25. 9.

SLOVMEDICA,

Bratislava, Incheba

11. ročník výstavy zdravotníctva

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

24. 9. –

25. 9.

NON-HANDICAP,

Bratislava, Incheba

7. ročník výstavy pre zdravotne postihnutých ľudí

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

24. 9. –

26. 9.

SLOVENSKÉ

DENTÁLNE DNI, Bratislava, Incheba

10. ročník špecializovanej výstavy stomatologických a zubotechnických

prístrojov, nástrojov a materiálov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

Financie,

podnikanie

 

31. 3. –

4. 4.

CONECOINVEST,

Bratislava, Incheba

3. ročník prezentácie investičných zámerov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

20. 8. –

23. 8.

ŽIVNOSTENSKÉ

TRHY, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

12. ročník kontraktačno-predajnej výstavy malých a stredných podnikateľov

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

12. 11. –

13. 11.

TOP OF

SLOVAKIA, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

Veľtrh unikátnych produktov a technológií vyvinutých na Slovensku

Expo

Center, a.s., Trenčín

Chémia, gumárenský priemysel,

plasty

21. 4. –

23. 4.

CAR

PLAST, Bratislava, Incheba

4. ročník medzinárodného veľtrhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový

priemysel

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

19. 5. –

22. 5.

CHEMPLAST

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

13. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

Chovateľstvo, záhradkárstvo

24. 1. –

25. 1.

VÝSTAVA

PSOV, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

Expo

Center, a.s., Trenčín

5. 3. –

7. 3.

RYBÁR –

HOBBY, Košice, Hotel Centrum

Špecializovaná výstava zameraná na potreby pre rybárov

Hotel

Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Košice

19. 3. –

21. 3.

ABC

STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA, Prešov, mestská hala

17. ročník výstavy stavebníctva a záhradníctva

Agentúra

Bocatius, Košice

25. 3. –

27. 3.

MOJA

ZÁHRADKA, DOM A INTERIÉR, Košice, Hotel Centrum

Špecializovaná výstava zameraná na potreby pre záhradkárov a pestovateľov

Hotel

Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Košice

28. 3. –

29. 3.

VÝSTAVA

PSOV 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

13. ročník výstavy psov Nitra Canis CAC – SR

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

1. 4. –

4. 4.

ZÁHRADKÁR,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

15. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov

Expo

Center, a.s., Trenčín

1. 4. –

4. 4.

VČELÁR,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

13. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov

Expo

Center, a.s., Trenčín

16. 4. –

19. 4.

GARDENIA

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

13. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov,

priateľov bonsajov a kvetov, životného prostredia

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

16. 4. –

19. 4.

BONSAI

SLOVAKIA 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

12. ročník medzinárodnej výstavy bonsajov a suiseki

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

29. 4. –

2. 5.

KVETENA/JARNÁ

ZÁHRADA, Banská Bystrica, Múzeum SNP

11. ročník prezentačno-predajnej záhradníckej výstavy

Meen,

Banská Bystrica

30. 4. –

3. 5.

FLÓRA

BRATISLAVA, Bratislava, Incheba

30. ročník medzinárodného veľtrhu kvetín a záhradnej techniky

Kulla,

Bratislava, Incheba Expo Bratislava, a.s.

9. 5. –

10. 5.

SPRING

DUODANUBE BRATISLAVA, Bratislava, Incheba

3. ročník medzinárodných výstav psov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

6. 6. –

7. 6.

VÝSTAVA

PSOV 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

26. ročník medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien – FCI

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

15. 8. –

16. 8.

DUODANUBE

BRATISLAVA, Bratislava, Incheba

Medzinárodné výstavy psov všetkých plemien

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

20. 8. –

23. 8.

KONE A

ĽUDIA 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

8. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

28. 8. –

30. 8.

KÔŇ 2009,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

6. ročník medzinárodnej výstavy koní

Expo

Center, a.s., Trenčín

9. 9. –

11. 9.

ABC

STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA, Košice, Steel aréna

3. ročník výstavy stavebníctva a záhradníctva

Agentúra

Bocatius, Košice

8. 10. –

11. 10.

WORLD DOG

SHOW BRATISLAVA, Bratislava, Incheba

Svetová výstava psov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

20. 11. –

22. 11.

EURÓPSKA

VÝSTAVA ZVIERAT 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

26. ročník výstavy hydiny, holubov, králikov, morčiat, vtákov a kanárikov

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

29. 11. –

30. 11.

MEDZINÁRODNÁ

VÝSTAVA MAČIEK VŠETKÝCH PLEMIEN 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

5. 12. –

6. 12.

VÝSTAVA

PSOV 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

13. ročník výstavy psov Nitra Canis CAC – SR

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

Klimatizácia, vykurovanie a

vzduchotechnika

10. 2. –

13. 2.

AQUA

THERM NITRA 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

11. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania,

klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

31. 3. –

4. 4.

CLIMATHERM,

Bratislava, Incheba

13. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy klimatizácie a

vzduchotechniky

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

Komunikačná, výpočtová a

kancelárska technika

30. 9. –

2. 10.

OFFICE,

Bratislava, Incheba

7. ročník výstavy vybavenia kancelárií

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

Lesníctvo, drevársky a papierenský

priemysel

27. 10. –

30. 10.

DREVO

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

4. ročník medzinárodného veľtrhu materiálov a technológií pre drevársky a

drevospracujúci priemysel

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

27. 10. –

30. 10.

LES 2009,

Nitra, Výstavisko Agrokomplex

12. ročník medzinárodnej lesníckej výstavy

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

Marketing, reklama, médiá,

polygrafia

30. 9. –

2. 10.

EXPOREKLAMA,

Bratislava, Incheba

15. ročník veľtrhu reklamných služieb

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

30. 9. –

2. 10.

SIGN

SLOVAKIA, Bratislava, Incheba

14. ročník výstavy signmakingu

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

Meracia technika, energetika

17. 2. –

19. 2.

ELEKTRO

EXPO, Bratislava, Incheba

1. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

31. 3. –

4. 4.

RACIOENERGIA,

Bratislava, Incheba

19. ročník medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácia

využitia energie

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

21. 4. –

23. 4.

ELMAT –

RACIOTHERM, Košice, Hotel Centrum

Špecializovaná výstava elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Hotel

Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Košice

21. 4. –

24. 4.

PRO

ENERGO, Banská Bystrica

4. ročník výstavy obnoviteľných zdrojov a úspor energie

BB Expo,

s.r.o., Banská Bystrica

19. 5. –

22. 5.

EMA 2009,

Nitra, Výstavisko Agrokomplex

9. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a

regulácie

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

20. 8. –

23. 8.

OBNOVITEĽNÉ

ZDROJE ENERGIE, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

22. 9. –

24. 9.

AQUA,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

16. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a

ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí

Expo

Center, a.s., Trenčín

13. 10. –

16. 10.

ELO SYS,

Trenčín, areál výstaviska Expo Center

15. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Expo

Center, a.s., Trenčín

Móda, odevy, textil, kozmetika,

obuv

21. 1.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Košice

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

22. 1.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Nitra

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

24. 2. –

26. 2.

LEDERMODE,

Bratislava, Incheba

7. ročník medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

12. 3. –

14. 3.

BEAUTY

FORUM SLOVAKIA, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

17. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu

Expo

Center, a.s., Trenčín

1. 4.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Košice

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

2. 4.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Nitra

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

29. 4. –

2. 5.

VESNA/ZDRAVIE

A KRÁSA, Banská Bystrica, Múzeum SNP

3. ročník prezentačno-predajnej výstavy zdravého životného štýlu a pestovania

krásy

Meen,

Banská Bystrica

3. 6.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Košice

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

4. 6.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Nitra

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

29. 7.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Košice

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

30. 7.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Nitra

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

28. 8. –

30. 8.

DETSKÝ

SVET, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

3. ročník výstavy detskej módy a potrieb pre deti

Expo

Center, a.s., Trenčín

16. 9.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Košice

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

17. 9.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Nitra

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

22. 9. –

24. 9.

ŠPORT

LÍNIA, Banská Bystrica

16. ročník výstavy športových potrieb a módy

BB Expo,

s.r.o., Banská Bystrica

September

LEDERMODE,

Bratislava, Incheba

8. ročník medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

1. 10. –

3. 10.

INTERBEAUTY,

Bratislava, Incheba

17. ročník medzinárodného veľtrhu kozmetiky

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

11. 11.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Košice

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

12. 11.

CELOSLOVENSKÉ

KONTRAKTY, Nitra

Kontraktačná výstava odevov, obuvi, galantérie a doplnkov

PSKA,

s.r.o., Nitra

Nábytok, bytový textil, vybavenie

bytu

11. 3. –

15. 3.

NÁBYTOK A

BÝVANIE 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

19. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

11. 3. –

15. 3.

BYTEX

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

9. ročník výstavy bytových textílií a kobercov

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

11. 3. –

15. 3.

FÓRUM

DIZAJNU 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

12. ročník medzinárodnej výstavy nábytkového dizajnu

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

7. 5. –

9. 5.

TATRA

EXPO, Poprad

10. ročník celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou

účasťou

Spiš-View-Trading,

s.r.o., Spišská Nová Ves

Máj

NÁBYTOK A

INTERIÉR, STAVEXPO, Košice, Infinity aréna

9. ročník výstavy

Agentúra

Ingfour, Košice

9. 7. –

12. 7.

SPIŠ

EXPO, Spišská Nová Ves

42. ročník celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou

účasťou

Spiš-View-Trading,

s.r.o., Spišská Nová Ves

8. 9. –

10. 9.

STAVBA –

DOM – NÁBYTOK, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

10. ročník výstavy o kultúre bývania (staviame – prerábame – zariaďujeme)

Expo

Center, a.s., Trenčín

16. 9. –

20. 9.

MODDOM,

Bratislava, Incheba

14. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov a bytového

dizajnu

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

18.

9. – 20. 9.

NÁBYTOK –

BYT, Košice, Hotel Centrum

Špecializovaná výstava zameraná na nábytok a bývanie

Hotel

Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Košice

November

NÁBYTOK A

INTERIÉR, STAVEXPO, Prešov, Mestská športová hala

9. ročník výstavy

Agentúra

Ingfour, Košice

Nákupné a predajné trhy, spotrebný

tovar

4. 6. –

7. 6.

ČESKÉ

DNI, Košice, Hotel Centrum

Prezentácia a predaj českých výrobkov

Hotel

Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Košice

20. 8. –

23. 8.

COOPEXPO

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

16. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy spotrebného a

potravinárskeho tovaru

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

September

EURO RIMA

EXPO, Rimavská Sobota

4. ročník všeobecnej medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy

Spiš-View-Trading,

s.r.o., Spišská Nová Ves

4. 12. –

20. 12.

DNI

VIANOC V INCHEBE, Bratislava, Incheba

20. ročník predajnej výstavy spotrebného tovaru

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

Obalová technika

22. 1. –

25. 1.

GASTROPACK,

Bratislava, Incheba

8. ročník výstavy obalových materiálov a baliacej techniky

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

Poľnohospodárstvo,

poľnohospodárska technika, potraviny a nápoje

29. 4. –

2. 5.

VINÁRIA,

Banská Bystrica, Múzeum SNP

3. ročník prezentačno-predajnej výstavy vín

Meen,

Banská Bystrica

29. 5. –

7. 6.

JUNIFEST,

Bratislava, Incheba

6. ročník národného pivného festivalu

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

20. 8. –

23. 8.

AGROKOMPLEX

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

36. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

20. 8. –

23. 8.

BIO –

AGROKOMPLEX 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

3. ročník výstavy biopotravín a technológií spracovania

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

1. 10. –

3. 10.

BIOSTYL,

Bratislava, Incheba

2. ročník veľtrhu zdravej výživy, ekológie

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

27. 10. –

30. 10.

AGROSALÓN

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

2. ročník medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

20. 11. –

22. 11.

EURÓPSKA

VÝSTAVA ZVIERAT 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

26. ročník výstavy hydiny, holubov, králikov, morčiat, vtákov a kanárikov

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

3. 12. –

4. 12.

VINUM

LAUGARICIO, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

5. ročník medzinárodnej výstavy vína, vody a destilátov

Expo

Center, a.s., Trenčín

Stavebníctvo, stavebná technika,

architektúra a reality

19. 3. –

21. 3.

ABC

STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA, Prešov, mestská hala

17. ročník výstavy stavebníctva a záhradníctva

Agentúra

Bocatius, Košice

25. 3. –

27. 3.

MOJA

ZÁHRADKA, DOM A INTERIÉR, Košice, Hotel Centrum

Špecializovaná výstava zameraná na potreby pre záhradkárov a pestovateľov

Hotel

Centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Košice

31. 3. –

4. 4.

CONECO,

Bratislava, Incheba

30. jubilejný ročník, medzinárodného veľtrhu stavebníctva

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

31. 3. –

4. 4.

CONECOINVEST,

Bratislava, Incheba

3. ročník prezentácie investičných zámerov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

31. 3. –

4. 4.

SLOVREALINVEST,

Bratislava, Incheba

5. ročník veľtrhu nehnuteľností

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

16. 4. –

19. 4.

DOMEXPO

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

Postav si svoj dom

LCE – Low

cost expo, a.s., Bratislava

21. 4. –

24. 4.

PRO ARCH,

Banská Bystrica

12. ročník výstavy stavebníctva

BB Expo,

s.r.o., Banská Bystrica

7. 5. –

9. 5.

TATRA

EXPO, Poprad

10. ročník celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou

účasťou

Spiš-View-Trading,

s.r.o., Spišská Nová Ves

19. 5. –

22. 5.

STAVMECH

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

8. ročník medzinárodnej výstavy stavebnej mechanizácie

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

Máj

NÁBYTOK A

INTERIÉR, STAVEXPO, Košice, Infinity aréna

9. ročník výstavy

Agentúra

Ingfour, Košice

9. 7. –

12. 7.

SPIŠ

EXPO, Spišská Nová Ves

42. ročník celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou

účasťou

Spiš-View-Trading,

s.r.o., Spišská Nová Ves

28. 8. –

30. 8.

BARDKONTAKT,

Bardejov

17. ročník regionálnej kontraktačno-predajnej výstavy so zameraním na rekonštrukciu

a obnovu pamiatok

Spiš-View-Trading,

s.r.o., Spišská Nová Ves

8. 9. –

10. 9.

STAVBA –

DOM – NÁBYTOK, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

10. ročník výstavy o kultúre bývania (staviame – prerábame – zariaďujeme)

Expo

Center, a.s., Trenčín

9. 9. –

11. 9.

ABC

STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA, Košice, Steel aréna

3. ročník výstavy stavebníctva a záhradníctva

Agentúra

Bocatius, Košice

16. 9. –

20. 9.

TZB,

Bratislava, Incheba

17. ročník medzinárodnej výstavy technických zariadení budov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

November

NÁBYTOK A

INTERIÉR, STAVEXPO, Prešov, mestská športová hala

9. ročník výstavy

Agentúra

Ingfour, Košice

Strojárstvo, technika,

mechanizácia, metalurgia

22. 1. –

25. 1.

EXPOSHOP,

Bratislava, Incheba

9. ročník výstavy strojov a technológií pre obchody

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

17. 2. –

19. 2.

INDUSTRY

EXPO, Bratislava, Incheba

3. ročník medzinárodného veľtrhu nových priemyselných technológií, materiálov

a zariadení

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

19. 5. –

22. 5.

MEDZINÁRODNÝ

STROJÁRSKY VEĽTRH 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

16. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

19. 5. –

22. 5.

EUROWELDING

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

15. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a zváracej techniky

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

19. 5. –

22. 5.

CAST-EX

2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

15. ročník medzinárodnej výstavy zlievania a hutníctva

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

Škola, školské pomôcky, vzdelanie,

trh práce

16. 4. –

18. 4.

MLADÝ

TVORCA 2009, Nitra, Výstavisko Agrokomplex

17. ročník predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných škôl, stredísk

praktického vyučovania a stredných odborných učilíšť

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

16. 4. –

18. 4.

V-V-I,

Nitra, Výstavisko Agrokomplex

Veľtrh vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií, učebných pomôcok a didaktickej techniky

Agrokomplex

– Výstavníctvo, Nitra

5. 11. –

8. 11.

PEDAGOGIKA,

Bratislava, Incheba

14. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

12. 11. –

13. 11.

JOB

FORUM, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

Medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania

Expo

Center, a.s., Trenčín

Umenie, kultúra, voľný čas, šport,

remeslá

22. 1. –

25. 1.

POĽOVNÍCTVO

A ODDYCH, Bratislava, Incheba

16. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

22. 1. –

25. 1.

WELLNESS

A FITNES, Bratislava, Incheba

1. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

22. 1. –

25. 1.

CAMERA

SLOVAKIA, Bratislava, Incheba

6. ročník festivalu cestovateľských filmov

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

19. 3. –

22. 3.

MOTOCYKEL,

Bratislava, Incheba

9. ročník medzinárodnej výstavy motocyklov a príslušenstva

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

19. 3. –

22. 3.

BOAT

SHOW, Bratislava, Incheba

6. ročník medzinárodnej výstavy lodí a príslušenstva

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

19. 3. –

22. 3.

RYBÁRSTVO

A VOĽNÝ ČAS, Bratislava, Incheba

6. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy

Incheba

Expo Bratislava, a.s.

1. 4. –

4. 4.

POĽOVNÍCTVO

– RYBÁRSTVO, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

2. ročník výstavy poľovníckych a rybárskych potrieb

Expo

Center, a.s., Trenčín

1. 4. –

4. 4.

ZDRAVÝ

ŽIVOTNÝ ŠTÝL, Trenčín, areál výstaviska Expo Center

11. ročník výstavy zameranej na zdravie, relax a vyváženosť osobnosti

Expo

Center, a.s., Trenčín

3. 4. –

4. 4.