V súlade s §2 písm. aa) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP) sa zamestnancom rozumie daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP (pozn. zo závislej činnosti) prijatými od platiteľa týchto príjmov. Príjmami zo závislej činnosti sú v súlade s §5 ods. 1 písm. b) ZDP aj príjmy za prácu konateľov spoločností s r. o.. Vyššie uvedené znamená, že na príjem za prácu konateľa na nazerá ako na príjem za zamestnanca z pohľadu ZDP. 

Rovnako by sme chceli upozorniť na §5 ods. 3 písm. a) ZDP, ktorý exaktne upravuje spôsob stanovenia zdaniteľného príjmu zamestnanca, teda aj konateľa v prípade používania firemného vozidla aj na súkromné účely. 

ZDP žiaľ neupravuje možnosť získania nejakej „úľavy“ pri zdanení takéhoto príjmu z dôvodu, že si zamestnávateľ kráti časť svojich daňových výdavkov u predmetného vozidla. Vyššie uvedené znamená, že vami popísaný spôsob by bol v rozpore so znením ZDP.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Firemné auto a nepeňažný príjem konateľa
Firemné auto a nepeňažný príjem konateľa
Firemné auto a nepeňažný príjem konateľa
Firemné auto a nepeňažný príjem konateľa