Pri používaní firemného vozidla zamestnancom aj na súkromné účely, treba rozlišovať pohľad zamestnanca a zamestnávateľa. Pre zamestnanca, ktorý používa vozidlo zamestnávateľa aj na súkromné účely, platí druhá možnosť uvedená v otázke, teda teda zamestnanec znáša zdanenie za používanie tohto vozidla ako nepeňažný príjem podľa §5 ods.3, písm. a) Zákona o dani z príjmov. Znamená to, že  zamestnávateľ bude zamestnancovi vykonávať zrážky z výplaty počas ôsmich rokov v sume podľa horeuvedeného zákona.

Ak sa z nejakého dôvodu neuplatní  horeuvedený postup, tak pre zamestnávateľa sú náklady na toto vozidlo od začiatku jeho používania, ako sú napríklad odpisy, servis, autopotreby, pohonné hmoty, poistky daňovým nákladom iba v pomere 80/20 podľa §19 ods.2, písm.t, bod 1.) zákona o dani z príjmov.

Zvlášť sa posudzuje spotreba pohonných hmôt a to v tom zmysle, že ak spoločníci nebudú viesť knihu jázd, tak si môžu uplatniť do daňových nákladov iba 80% z hodnoty benzínu/nafty. Ak takéto vozidlo používajú aj na súkromné účely, tak celkovo pôjde do daňových nákladov suma  64% z hodnoty benzínu (80%  * 80 %).


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky?
Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky?
Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky?
Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky?