66086 title=www.eprofit.sk>

eTREND radí: Poistenie domácnosti

Ak vám už niekedy zaplavila pri povodni rodinný dom voda, prípadne vám v byte praskol radiátor a vy ste vytopili nielen svoj byt, ale aj susedov, určite viete, koľko je s podobnými záležitosťami starostí. Následky takýchto nepríjemných situácií môže zmierniť poistenie domácnosti.

Poistiť sa dá prakticky čokoľvek. Záleží len na tom, za koľko a proti čomu. Ponuka jednotlivých poisťovní je porovnateľná len veľmi ťažko. Každé poistenie totiž môže pokrývať iné riziká a mať rozdielne poistné sumy.

Kým jedna poisťovňa odmieta preplácať okno rozbité prievanom, iná to preplatí zo základného poistenia. Pri uzatváraní poistnej zmluvy je teda dôležité nielen to, koľko ročne treba poisťovni platiť, ale aj pred akými rizikami je za to domácnosť chránená.

Ak by sme to veľmi prehnali, môžeme povedať, že síce doma máme poistený televízor, ale poisťovňa škodu preplatí len v prípade, že naň spadne lietadlo, prípadne ho ,,odnesie“ povodeň.

Preto nie je celkom zbytočné, keď si pred uzatvorením zmluvy prejdete niekoľko poisťovní, zadáte im parametre vašej domácnosti a porovnáte si nielen sumu, ktorú budete musieť každý rok zaplatiť, ale najmä sa budete pýtať na to, čo vaša poistka vlastne pokrýva.

Ako postupovať

V prvom rade si klient určí poistnú sumu, ďalej si vyberie krytie a nakoniec sa určí riziková zóna. Všetky tieto faktory ovplyvňujú poistné.

eTREND radí: Poistenie domácnosti

Sumu, na ktorú si chcete svoju domácnosť poistiť, si vo väčšine poisťovní stanovujete sami. Minimálna suma, na ktorú možno byt poistiť, je na Slovensku 100-tisíc korún.

Väčšinou však poisťovne ponúkajú pásma, z ktorých si môžete vybrať – do 300-tisíc, do 500-tisíc, do 1 mil. Sk a nad 1. mil. Sk. Pri vysokých sumách už vo väčšine poisťovní býva nevyhnutná obhliadka bytu pracovníkom poisťovne.

Poistná suma by mala byť súčtom všetkého vybavenia v domácnosti a je kľúčová pre určenie poistného. Mali by ste teda spočítať hodnotu všetkých vecí v byte - od kuchynskej linky, cez nábytok, domáce spotrebiče, elektroniku až po obrazy, či oblečenie. Poistná suma zároveň predstavuje maximum, ktoré vám poisťovňa vyplatí, ak by ste prišli naozaj o všetko, čo je súčasťou vnútorného vybavenia bytu.

"Správne stanovenie poistnej sumy je dôležité aj pri vzniku poistnej udalosti, kedy poisťovňa pri likvidácii škody skúma, na koľko percent zodpovedá výška poistnej sumy hodnote majetku, " ozrejmuje E. Jacková.

Ak poistnú sumu neurčíte správne

Ak poistnú sumu stanovíte veľmi vysoko (zhruba o 10 % viac, ako je skutočná hodnota majetku), dochádza k nadpoisteniu. Celé roky, počas ktorých sa nič nestane, tak môžete platiť zbytočne vysoké poistné.

Samozrejme však platí, že aj keby ste mali domácnosť poistenú na 5 miliónov korún, ale jej hodnota je iba jeden milión, dostanete od poisťovne maximálne jeden milión, nie viac.

Opačným prípadom je podpoistenie. Ak poistnú sumu stanovíte príliš nízku, a vybavenie domácnosti bude mať v skutočnosti hodnotu podstatne vyššiu, môže sa vám stať, že poisťovňa v prípade požiaru alebo vykradnutia vyplatí len časť z toho, čo by ste mohli dostať.

Svoju domácnosť ste si napríklad pred niekoľkými rokmi poistili na 250-tisíc korún. Medzitým ste byt zrekonštruovali, kúpili si novú kuchynskú linku, domáce spotrebiče, elektroniku. Vybavenie vašej domácnosti má teraz hodnotu 500-tisíc korún, vy ste však poistenie nezmenili a stále platíte rovnako.

Pokiaľ nastane poistná udalosť, napríklad po príchode z práce nájdete doma spúšť v podobe vytopeného bytu a vznikne vám škoda napríklad za 100-tisíc korún, poisťovňa vám náhradu škody nevyplatí v plnej výške. Likvidátor totiž vyhlási vašu domácnosť za podpoistenú a budete mať nárok len na časť poistného plnenia.

Jeho výška sa konkrétne určuje podľa pomeru poistnej čiastky uvedenej v zmluve a skutočnej hodnoty vybavenia domácnosti. V tomto prípade by to bolo 1:2, poisťovňa by vyplatila len polovicu skutočnej škody, teda 50-tisíc korún.

V posledných rokoch však hlavne v rozvinutejších oblastiach ľudia porozumeli, v čom spočíva podstata poistenia a žiadajú poistenie majetku na jeho skutočnú hodnotu. Ich majetok je tak správne poistený a pri poistných udalostiach nedochádza k problémom spojeným s podpoistením.  Najbežnejšia poistná suma pri poistení zariadenia domácnosti je v rozpätí 300-tisíc až 500-tisíc korún.

Takisto by ste mali vedieť, že poisťovne stanovujú limity skupiny niektorých predmetov (napr. elektroniku, stavebné súčasti bytu, nosiče záznamov zvuku, obrazu a dát, bicykle, zvieratá, odevy a pod). Súčty týchto jednotlivých limitov potom tvoria súčet celkovej sumy poistenia.

Napríklad pri poistení na 300-tisíc Sk môže byť limit pre elektroniku 40-tisíc Sk, pre bicykle 10-tisíc Sk a pre stavebné súčasti bytu 50-tisíc Sk. Ak vám limity pre jednotlivé skupiny nevyhovujú, môžete problém riešiť pripoistením.

Existuje však ešte jedno obmedzenie: poisťovne totiž určujú maximálnu možnú sumu, ktorú možno vyplatiť za jednu vec. Napríklad pri elektronike: Keď ju máte poistenú na 40-tisíc Sk a zničí sa vám počítač v tejto cene, nemusíte dostať plnú výšku sumy, pretože limit poisťovne za náhradu jednej veci môže byť len 20-tisíc Sk. Tieto problémy opäť rieši pripoistenie.

Povodeň, požiar, víchrica

Koľko budete za poistenie bytu či domu platiť, závisí nielen od poistnej sumy, ale aj od toho, proti čomu chcete vašu domácnosť poistiť. Čo sa týka rizík, klienti žiadajú väčšinou všeobecné krytie, ktoré zahŕňa živel – vrátane povodne a záplavy u nehnuteľností, krádež, vandalizmus, poistenie občianskej zodpovednosti s dostatočným krytím pre osobitné súbory vecí – šperky, elektroniku.

Poisťovne majú tieto riziká zvyčajne nakombinované v balíčkoch – platí, že čím je balíček drahší, tým viac rizík pokrýva.

Tretím dôležitým faktorom na určenie poistného býva lokalita, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza. Vyššie sadzby sú samozrejme vo väčších mestách.

Za poistenie v domácnosti na sumu pol milióna korún na bežné riziká zaplatíte zhruba 1200 – 1400 korún, v menšom meste na východe Slovenska to môže byť o 300 až 500 korún menej.

Nová alebo časová cena?

Pri poistení domácnosti by ste si hneď na začiatku mali overiť, či poisťovňa vypláca plnenie v nových alebo časových cenách. Aký je medzi tým rozdiel? Dosť veľký.

Poistenie na nové ceny znamená, že za zničenú vec zaplatí poisťovňa toľko peňazí, že to bude stačiť na ich opravu alebo na kúpu novej veci. Na rozdiel od toho poistenie na časovú cenu znamená, že od hodnoty novej veci poisťovňa odpočíta jej opotrebenie a poškodenie. Vyplatí teda toľko, za koľko by ste kúpili rovnako starú či opotrebovanú vec.

A to by mohol byť problém. Ak ste si totiž domácnosť zariaďovali pred niekoľkými rokmi, poisťovňa podľa vlastných tabuliek odpočíta hodnotu opotrebenia a suma, ktorú za zničenú vec vyplatí, bude veľmi nízka. Poistenie na nové ceny je teda výhodnejšie, ale aj drahšie. Využíva ho väčšina poisťovní.

Najviac rizík v kuchyni

Zo všetkých miestností v byte, sa v kuchyni zdržiavame najčastejšie. Je tu aj väčšina spotrebičov v domácnosti a zároveň množstvo vodovodných, elektrických či plynových rozvodov. Hrozí tu teda najväčšie riziko poškodenia, čo dokladujú aj rôzne štatistiky.

Najčastejším ,,vinníkom“ pri poistných udalostiach je voda unikajúca alebo vytekajúca z vodovodného zariadenia. Predstaviť si pod tým možno najmä prasknuté vodovodné potrubie, zlé stupačky, poškodené odpadové rúry alebo prívod k práčke. Poistenie proti takýmto situáciám býva spravidla základnou súčasťou každej poistky.

Neznamená to však, že poisťovňa nahradí všetky škody, ktoré unikajúca voda spôsobila. Najskôr totiž skontroluje mieru vášho zavinenia. Je rozdiel, či vodovodná rúrka alebo radiátor praskol sám alebo ste zabudli zastaviť vodovodný kohútik a odišli na niekoľko hodín nakupovať. Až na základe posúdenia potom rozhodne, či poskytne poistné plnenie v plnej výške.

Ďalším častým prípadom poistnej udalosti najmä v panelákových bytoch je situácia, keď po príchode domovsa voda leje po stenách z bytu nad vami. A keďže susedov si zvyčajne vyberať nemôžeme a nie všetci sú ochotní podieľať sa na spôsobenej škode, aj v tomto prípade príde poistenie domácnosti veľmi vhod.

Všetky takto spôsobené škody, respektíve náklady na uvedenie bytu do pôvodného stavu, môže uhradiť poisťovňa. Pokiaľ škodu nikto nezavinil a napríklad radiátor u susedov praskol samovoľne, celá záležitosť sa uhradením škody poisťovňou končí. Ak však škodu spôsobil sused tak, že napríklad zabudol zastaviť vodu pri napúšťaní vane a z bytu odišiel, bude po ňom poisťovňa vyplatené peniaze vymáhať.

To, že niekoho vytopíte, sa môže stať aj vám. V takom prípade je možné uzatvoriť poistenie zodpovednosti za spôsobené škody. Tu však treba dávať pozor!

V niektorej poisťovni môže byť zodpovednostné poistenie zahrnuté už v základnom poistení domácnosti, niekde ho musíte uzatvoriť ako pripoistenie. Poistenie zodpovednosti za spôsobené škody sa pritom vzťahuje na všetkých členov domácnosti, v niektorých prípadoch dokonca aj na psa.

Oheň má horšie následky

Ďalšia katastrofa, ktorá môže postihnúť kuchyňu a následne aj celú domácnosť, je požiar. Aj keď podľa štatistík nejde o bežný jav, z času na čas k nemu dochádza.

Následky sú pritom oveľa ničivejšie, ako v prípade unikajúcej vody. Týka sa to predovšetkým domácností, ktoré na varenie používajú plynové spotrebiče, a tých stále nie je málo.

Požiar pritom podobne ako unikajúca voda z vodovodného zariadenia patrí k základným poistným rizikám a poisťovne ho do svojich produktov zahŕňajú automaticky. Problémom, ktorý tu však môže nastať, sú účtenky.

Ak byt vyhorí do tla, potvrdenia o nadobudnutí vecí sú v mnohých prípadoch nenávratne zničené. Niektoré poisťovne ich napriek tomu vyžadujú, a ak ich nepredložíte, znížia vám poistné plnenie, teda náhradu škody.

Dokazovanie zariadenia v byte po požiari je teda pomerne zložité. Poisťovne v takýchto prípadoch používajú aj fotografie, či videozáznamy z vášho bytu, ktoré ostali zachované napríklad u priateľov.

Zariadenie sa rozoznáva aj podľa zvyškov, ktoré zostanú po požiari – umelá hmota sa roztopí, ale dá sa určiť, či to bola chladnička, práčka alebo televízor.

Vo všeobecnosti platí, že v základnom poistení majú jednotlivé poisťovne zahrnuté okrem spomínaných rizík (vody a požiaru) aj poistenie proti úderu blesku, víchrici, krupobitiu, pádu lietadla, stromu, zosuvu pôdy, lavíne či zemetraseniu. Niektoré k nim pridávajú aj oveľa bežnejšie riziká – a to krádež, lúpež, či vandalizmus.

Niektoré riziká však nie sú u väčšiny poisťovní na trhu v poistení zahrnuté bežne, a ak o ne budete mať záujem, musíte si ich pripoistiť. Ide hlavne o poistenie skla, či elektromotorov (napr. práčky, chladničky a pod.)


  10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o poistení domácnosti:

  1. Na aké udalosti sa poistenie vzťahuje
 • poisťovne ponúkajú poistenie domácnosti zvyčajne v balíkoch, kde už máte dané riziká, voči ktorým vás poistka finančne chráni
 • v zásade máte na výber aspoň medzi dvoma balíkmi – v tom vyššom, teda aj drahšom je poistených viac rizík alebo veci na vyššie sumy


 • 2. Čo všetko je poistené, čo nie
 • poisťuje sa zariadenie bytu, veci osobnej potreby, elektrospotrebiče, cennosti, prípadne aj stavebné súčasti bytu (kuchynská linka, podlaha a pod.), či sklo
 • rozdiely medzi poisťovňami sú veľké – napríklad škody spôsobené na skle v byte niektoré poisťovne kryjú v základnom balíku, inde je to možné iba ako špeciálne pripoistenie
 • niekde poisťovňa poistí iba veci v byte, niekde poistka kryje aj škody spôsobené mimo bytu, napríklad v pivnici, nie však v spoločných priestoroch domu ako je napríklad kočikáreň
 • niekde býva súčasťou poistenia domácnosti aj poistenie občianskej zodpovednosti za škody, ktoré spôsobíte iným


 • 3. Čo treba pripoistiť zvlášť
 • cennejšie veci, ako napríklad šperky, vzácne zbierky či elektroniku je lepšie pripoistiť si zvlášť
 • v prípade škody by ste síce dostali náhradu už zo základného poistenia, tá by však nemusela stačiť
 • poisťovne odporúčajú aj pripoistenie stavebných súčastí – napr. podlahy, okná, dvere, kuchynská linka, sanita a pod., v základnom poistení totiž bývajú kryté iba do určitého limitu


 • 4. Či je poistenie uzatvorené na nové alebo na časové ceny
 • niektoré poisťovne odškodňujú klientov v sume, v akej by vec rovnakej kvality a funkcie stála dnes
 • iné poisťovne odpočítavajú za opotrebovanie poškodených alebo zničených vecí určité percentá podľa ich veku (odškodnenie v tzv. časových cenách)
 • ďalšie poisťovne tieto dva spôsoby odškodnenia kombinujú


 • 5. Koľko peňazí poisťovňa v prípade poistnej udalosti vyplatí
 • dajte si vysvetliť, aké odškodnenie môžete od poisťovne dostať
 • poisťovňa vám preplatí odškodné najviac do výšky vašej poistnej sumy, ale na jednotlivé udalosti existujú limity
 • poisťovne odškodňujú klientov aj podľa typu rizika, ktoré škodu spôsobilo – majú napríklad limit na preplácanie ukradnutej hotovosti, iný je limit na veci ukradnuté z pivnice


 • 6. Aká je spoluúčasť
 • za poistenie môžete platiť menej, ak si zvolíte spoluúčasť na poistení
 • znamená to, že sa zaviažete, že v prípade poistnej udalosti budete sčasti znášať škody z vlastného vrecka – najčastejšie to býva okolo 1 000 korún
 • niektoré poisťovne systém spoluúčasti uplatňujú, iné nie


 • 7. Ako sa za poistenie platí
 • bežné je ročné platenie poistného
 • niekde sú možné aj polročné, či štvrťročné platby – v takom prípade si zistite, či sa v takom prípade nezvyšuje poistné


 • 8. Koľko budete platiť o rok
 • ak je zmluva uzatvorená na dlhšie obdobie, ako jeden rok, poisťovne zvyknú upravovať poistné
 • zvyčajne zvýšia poistné, ale aj poistnú sumu o vplyv inflácie (smerom nahor)
 • na druhej strane však môžete dostať zľavu za to, že sa vo vašej domácnosti celý rok nestala žiadna škoda


 • 9. Aké zabezpečenie poisťovňa požaduje
 • za krádež poisťovňa poskytne odškodnenie iba v prípade, ak páchateľ prekonal predpísanú prekážku
 • čím je poistenie uzatvorené na vyššiu poistnú sumu, tým náročnejšiu ochranu majetku poisťovňa žiada


 • 10. Kto poisťuje domácnosť
 • poistenie domácnosti hľadajte v poisťovniach, ktoré ponúkajú produkty neživotného poistenia
 • väčšinou ide o samostatné poistenie, iba niektoré poisťovne poisťujú domácnosť len zároveň s poistením stavby (domu alebo bytu)