Pri darovaní dopravného prostriedku budete z hľadiska dane z príjmov účtovať zostatkovú cenu automobilu na účet 543 – Dary a táto suma bude v eseročke pripočítateľnou položkou k základu dane. 

Príjemca daru – fyzická osoba – nebude musieť platiť daň z tohto daru, nakoľko tento príjem nie je predmetom dane z príjmu (podľa ustanovenia §3 ods.2 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov).

Z hľadiska DPH bude treba podľa ustanovenia § 22 ods. 8 a 9 Zákona č. 222/2004 o DPH odviesť daň z pridanej hodnoty a to zo základu, ktorý sa rovná trhovej hodnote automobilu, ktorú by musel príjemca zaplatiť pri obstaraní tovaru na rovnakom obchodnom stupni, ako na tom, na ktorom sa dodanie tovaru uskutočňuje, nezávislému dodávateľovi v čase tohto dodania za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Čiže treba zaplatiť DPH zo sumy, ktorá by sa použila, ak by sa toto auto predávalo  nezávislej osobe.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu
Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu
Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu
Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu