Zákon o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") možnosť úľavy na platenie daňovej licencie v prípade, ak spoločnosť nevykonáva činnosť a jej spoločník poberá len rodičovský príspevok neupravuje. Rozumieme, že vaša spoločnosť nevykonáva v súčasnosti žiadnu činnosť, t.j. v podstate ako možnosť na "oslobodenie" od platenia daňovej licencie vidíme vstup vašej spoločnosti do likvidácie. 

Avšak v súlade s §46b ods. 7 písm. d) ZDP sa "oslobodenie" od platenia daňovej licencie bude týkať až zdaňovacieho obdobia začínajúceho dňom vstupu spoločnosti do likvidácie a to až do jej skončenia. Samozrejme za prebiehajúcu časť zdaňovacieho obdobia do momentu vstupu do likvidácie by vám vznikla povinnosť platiť daňovú licenciu a to v alikvotnej výške (§46b ods. 6 ZDP). 

Rovnako by sme vás chceli upozorniť, že v súlade s programovým vyhlásením Vlády SR by sa mala povinnosť platenia daňových licencií zrušiť počínajúc zdaňovacím obdobím 2018, t.j. prakticky by vám mala vzniknúť povinnosť úhrady daňovej licencie ešte za zdaňovacie obdobia rokov 2016 a 2017. Predmetnú skutočnosť treba brať do úvahy aj na účely porovnania nákladov na likvidáciu spoločnosti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Daňová licencia. A čo výnimka pre spoločníka na materskej?
Daňová licencia. A čo výnimka pre spoločníka na materskej?
Daňová licencia. A čo výnimka pre spoločníka na materskej?
Daňová licencia. A čo výnimka pre spoločníka na materskej?