„Jediný spôsob, ako eliminovať sofistikované podvody vo finálnej spotrebe, je onlinizácia všetkých pokladníc," vysvetlil prezident Finančnej správy František Imrecze. De facto sa všetky pokladnice stanú virtuálnymi a budú fungovať online cez internet.

Prvým krokom je uvoľnenie už v súčasnosti fungujúcej virtuálnej registračnej pokladnice pre všetkých podnikateľov. Funguje cez pripojenie na internet, využíva softvér od Finančnej správy a podnikateľovi stačí len tlačiareň na vytlačenie bločkov zákazníkom.

V súčasnosti ju môžu využívať podnikatelia, ktorí mesačne nevydajú viac ako 3-tisíc bločkov. Od januára 2018, v ideálnom prípade od septembra tohto roka, by toto obmedzenie malo padnúť a virtuálnu pokladnicu by mohli využívať všetci podnikatelia. Ak sa tak sami rozhodnú.

V druhej etape chcú daniari podľa F. Imreczeho postupne počas budúceho roka na svoj zabezpečený systém napojiť aj všetky ostatné klasické registračné pokladnice. Najskôr pôjde zrejme o pokladnice zo sektora gastronómie, kde sa odhadujú najvyššie úniky na platbách.

Špekulovať v súčasnosti so zatajovaním vydaných bločkov, a teda ušetriť na DPH a firemnej dani, sa dá tak, že podnikateľ má „dvojité“ bločky. Cez upravenú pokladnicu sa rozhoduje, ktoré tržby prizná a ktoré nie. To pri online napojení pokladníc na daniarov už nebude možné, pretože sa už nebude spätne dať niektoré platby utajiť.

Virtuálne registračné pokladnice

  • fungujú od apríla 2015
  • zatiaľ registrujú daniari 30-tisíc záujemcov o tento typ pokladnice
  • využívajú ich najmä účtovníci, audítori a taxislužby, ale aj cestovné kancelárie