Možností ako zdaniť vaše príjmy z vytvorenia umeleckého výkonu a tiež zo spoločného prenájmu je viacero. Ak príjem z prenájmu zdaní vaša manželka, nie ste povinný podávať daňové priznanie z príjmu za koncert, keďže ste zarobili len 1 655 eur. Podľa zákona o dani z príjmov sa musí podávať daňové priznanie vtedy, ak príjmy v zdaňovacom období prekročia hranicu 1 901,67 eura.

Táto možnosť však pre vás nie je výhodná. Príjmy z prenájmu by ste si mali rozdeliť s manželkou. Budete si potom môcť každý odpočítať z príjmov z prenájmu 500 eur – sumu od dane oslobodenú. V takom istom pomere si potom budete musieť rozdeliť aj výdavky. Pri prenájme nemôžete použiť paušálne ale len skutočné výdavky. Tie potom, ak uplatníte oslobodenie od dane 500 eur, musíte krátiť v rovnako pomere.

Príjem z umeleckého výkonu zapíšete v tlačive typu B na riadok 5. Máte nárok uplatniť si k týmto príjmom aj výdavky skutočné alebo paušálne. Vo vašom prípade je to suma 840 eur, na jeden mesiac 420 eur paušálny výdavok.

Pri uplatnení paušálnych výdavkov sa od príjmov odpočítajú nielen paušálne výdavky ale aj odvody, ktoré ste zaplatili na zdravotné poistenie.

Nezdaniteľnú sumu si z príjmov z koncertu (podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov z vytvorenia diela a umeleckého výkonu na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle § 39 a § 71 ods.1 zákona č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským ) môžete uplatniť. Keď u vás čiastkový daňový základ nepresiahne nezdaniteľnú sumu, nebudete platiť daň. Najdôležitejší je pre vás preto pomer, v akom si rozdelíte príjmy z prenájmu.

Pri príjme z umeleckého výkonu nejde ostatný príjem, z ktorého sa platia odvody do zdravotnej poisťovne 14 percent. Vy si však musíte platiť zdravotné odvody z dôvodu, že ste dobrovoľne nezamestnaný.