Porovnanie hypoték je prvým predpokladom k úspešnému schváleniu najvýhodnejšej hypotéky. Ďalším krokom je splniť všetky podmienky banky na schválenie hypotéky:

  • stabilný príjem
  • zodpovedný zamestnávateľ
  • ukážková platobná disciplína
  • žiadne záznamy v registri dlžníkov
  • dobré ocenenie nehnuteľnosti

Stabilný príjem vás zachráni

Stabilný príjem v dostatočnej výške vám zaručí schválenie hypotéky. Banka pri zamestnancoch tento fakt overuje prostredníctvom sociálnej poisťovne. Nepochodíte, ak ste v skúšobnej alebo výpovednej lehote. Hypotekárny úver vám nebude schválený.

Zodpovedný zamestnávateľ

Banka kontaktuje vášho zamestnávateľa, aby overila správnosť vyplnenia údajov v online žiadosti o hypotekárny úver. Okrem iného preveruje aj to, či je váš zamestnávateľ zodpovedný a nemá podlžnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni alebo nemešká so zaplatením daní.

Ukážková platobná disciplína

Splácali ste svoje pôžičky, úvery alebo leasingy včas? Banky si overia, ako ste boli disciplinovaný pri uhrádzaní mesačných splátok. Ak ste svoje finančné záväzky splácali načas, môžete získať hypotéku za výhodnejších podmienok. Pokiaľ ste sa pri splácaní úverov dostali do omeškania, získate hypotéku za menej výhodných podmienok.

Žiadne záznamy v registri dlžníkov

Buďte bez dlhov, záväzkov alebo exekúcii. Banky si overujú vaše záznamy v úverovom registri. Tam sa uchováva história splácania všetkých vašich bankových úverov až po dobu 5 rokov od ich skončenia.

Dobré ocenenie nehnuteľnosti

Iste viete, že nehnuteľnosť býva predmetom záložného práva k hypotéke, preto je dôležité ohodnotiť ju čo najlepšie. Čím vyššie znalci nehnuteľnosť ohodnotia, tým vyššiu hypotéku môžete získať.