Úroky z hypotéky a spotrebného úveru, ktoré boli dohodnuté medzi súkromnou osobou a bankou nie je možné zahrnúť do nákladov firmy, keďže tento vzťah je medzi súkromnou osobou a bankou a nemá nič spoločné s eseročkou. Tieto náklady vyplývajúce z hypotekárneho úveru sú náklady fyzickej osoby a nie náklady eseročky.

Do nákladov sa mohli dostať tak, ak by úrok bol dohodnutý v rámci následnej pôžičky medzi konateľom/spoločníkom a eseročkou. Úroky z prípadnej pôžičky by vzhľadom na závislosť osôb museli byť podľa pravidiel transferového oceňovania dohodnuté v trhovej hodnote (od roku 2015). Formu pôžičky ale banka zamietla.

Keďže pôžička, resp. vklad bol realizovaný formou vkladu do kapitálového fondu (a následne jeho zrušenie), takéto úroky nemohli byť dohodnuté medzi eseročkou a spoločníkmi. Vklad vložený do spoločnosti do kapitálových fondov predpokladá  úmysel dlhodobého vkladu (bez povinnosti vklad vrátiť hoci samotné spätné prerozdelenie nie je vylúčené) do spoločnosti a výslovne je zakázané vyplácať z takéhoto vkladu úroky (Obchodný zákonník §123 ods.2 posledná veta).  Došlo by tým logicky k priznaniu sa k špekulácii, že úmysel nie je vklad do spoločnosti  ale ide o pôžičku.

Upozorňujeme, že vytváranie kapitálového fondu a jeho následné zrušenie je dnes už považované za špekulatívnu praktiku (umelé vytváranie  vlastného imania namiesto záväzkov, prípadne presúvanie záväzkov do základného imania, čo skresľuje hospodársku situáciu spoločnosti) a následné spätné rozdelenie  kapitálového fondu spoločníkovi (obchádzanie pôžičkového vzťahu). Zákonodarca od r. 2018 pristúpil novelou Obchodného zákonníka k obmedzeniu spätného vyplácania vkladov z kapitálových fondov, a to konkrétne § 123 a stanovením nových podmienok, za akých je možné kapitálový fond spätne prerozdeliť medzi spoločníkov. 

Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov dostala do krízy.  Zároveň sa musí 60 dní vopred zverejniť oznámenie o výške jeho rozdelenia v Obchodnom vestníku.

Zahrnúť úroky zo súkromných úverov do nákladov s.r.o. pri takto realizovanom scenári nie je možné.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako dostať úroky zo súkromných úverov do daňových nákladov firmy
Ako dostať úroky zo súkromných úverov do daňových nákladov firmy
Ako dostať úroky zo súkromných úverov do daňových nákladov firmy
Ako dostať úroky zo súkromných úverov do daňových nákladov firmy