Odpracovať 40 rokov a ísť do predčasnej penzie? Pre Slovákov to nemusí byť až taká vzdialená predstava, ak parlament schváli novelu zákona o sociálnom poistení, o čom má rokovať v utorok 10. mája.

Veľa závisí aj od hlasovania strany Sloboda a Solidarita pod vedením Richarda Sulíka, ktorá sa dostala do sporu so stranou Sme rodina, na čele ktorej stojí Boris Kollár.

„Je neprípustné, ak Sme rodina ustúpi z niektorých preferencií, ale druhá strana naopak eskaluje požiadavky,“ minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) takto reagoval na vyjadrenia poslanca Petra Cmoreja (SaS), ktorý podmienil hlasovanie SaS o Krajniakovom návrhu zákona o sociálnom poistení predložením ústavného zákona o dôchodkoch.  Napokon novelu v utorok parlament posunul do druhého čítania. 

Na jeseň roku 2021 bola v susednom Česku schválená novela zákona o dôchodkovom poistení. Priniesla viacero noviniek. Napríklad osoby, ktoré sa najviac podieľali na výchove detí (najmä ženy), dostanú 500 českých korún (Kč) (v prepočte 20,27 eura) na dôchodok za každé vychované dieťa. Rovnaká novela priniesla zmenu v možnosti skoršieho odchodu do dôchodku.

Kedy do predčasnej penzie?

Slovensko:  V súčasnosti treba na predčasnú penziu splniť štyri podmienky, a to naraz. Prvou sú odpracované roky, a to hneď 15 rokov, mať maximálne dva roky do riadneho starobného dôchodku, suma penzie musí dosiahnuť predpísanú výšku a budúci dôchodca nesmie pracovať. Navyše musí počítať s tým, že za skorší odchod do dôchodku, dostanete menej peňazí. 

Od budúceho roka pravdepodobne dôjde k zásadným zmenám, ak novelu zákona o sociálnom poistení podporí v parlamente aj Sulíkova SaS. Vládou schválená novela zákona o sociálnom poistení totiž ráta s možnosťou odchodu do predčasnej penzie po odpracovaní 40 rokov.

To v zásade zodpovedá získaniu 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia, čo potvrdil rezort práce. „Tento navrhovaný predčasný starobný dôchodok má umožniť skorší odchod do dôchodku poistencovi, ktorí nedokáže vykonávať svoju prácu do vysokého veku alebo v dôsledku dlhodobej pracovnej záťaže má zhoršený fyzický zdravotný stav,“ spresnila hovorkyňa ministerstva Eva Rovenská.

Česko: Žiadatelia o starobný dôchodok môžu do predčasného dôchodku odísť už v 60 rokoch, pokiaľ majú riadny dôchodkový vek vyšší ako 63 rokov. V prípade, že je ich riadny dôchodkový vek nižší ako 63 rokov, tak možno do predčasného dôchodku odísť najskôr tri roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku. Za predpokladu, že je dôchodkový vek stanovený aspoň na 63 rokov, môže byť priznaný o päť rokov skôr, ale nie pred dosiahnutím aspoň 60 rokov.

Riadny dôchodkový vek sa líši v závislosti od roku narodenia, pričom u žien sa ešte zohľadňuje počet vychovaných detí. Aby niekomu česká Okresná správa sociálneho zabezpečenia vôbec penziu priznala, musí mať na konte dôchodkového poistenia určitý počet rokov. Je to najmenej 30 odpracovaných rokov bez náhradných dôb poistenia alebo 35 rokov, ak chce započítať náhradné doby.

Náhradné doby a odpracované roky

Slovensko: Vláda ešte v apríli 2022 schválila novinku, že do odpracovaných rokov sa nebudú rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004. Mnohí žiadatelia tak budú o niečo znevýhodnení.

Od januára 2023 sa pre splnenie podmienky 40 odpracovaných rokov pravdepodobne nebude započítavať napríklad obdobie nezamestnanosti (pred 1. januárom 2004), obdobie štúdia (pred 1. januárom 2004), vybrané obdobie v evidencii uchádzačov o prácu, prípadne príprava na povolanie na strednej či vysokej škole po 31. decembri 2003.

„Otázne je, či túto novinku schváli aj parlament. Daňou za to bude znížený dôchodok, podobne ako to poznáme už v súčasnosti,“ vysvetľuje Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ spoločnosti Partners Investments.

Česko: U susedov náhradnú dobu pri predčasných penziách neupravovali. Žiadateľom sa zarátava obdobie, napríklad pokiaľ ide o starostlivosť o dieťa do štyroch rokov veku, starostlivosť o blízkeho, poberanie invalidného dôchodku pre tretí stupeň invalidity ale i dobu evidencie na úrade práce, prípadne štúdium na strednej, vyššej odbornej i vysokej škole pred rokom 2010.

Politici ešte v roku 2021 schválili, že pracovníci integrovaného záchranného systému (IZS) majú mať po 20 rokoch služby nárok na skorší dôchodok. Aktuálne platí, že keď majú 20 rokov v zložkách IZS odpracovaných, môžu od roku 2023 odísť do predčasného dôchodku bez toho, aby finančne na tom tratili. 

Legislatíva, ktorá bola schválená ako pozmeňovací návrh pri vtedajšom hlasovaní o mimoriadnom príspevku k valorizácii, ale bola chybne napísaná a obsahuje nepresnosti.

V súčasnej podobe teda hrozí, že úradníci Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) budú všetky žiadosti pracovníkov IZS o skorší dôchodok zamietať. České ministerstvo práce a sociálnych vecí preto sľúbilo, že chybu opraví.

Český minister práce Marian Jurečka hovorí, že ide o súčasť širších zmien, v ktorých sa rieši aj zavedenie predchádzajúcich dôchodkov pre náročné profesie.

A prekvapivo má podľa návrhu stratiť nárok na skorší dôchodok väčšina pracovníkov IZS, a to vrátane hasičov, policajtov a ďalších zložiek systému. Nárok majú získať iba záchranári a výjazdoví lekári v záchrannej službe, záchranári horskej služby a operátori zdravotníckych stredísk.

Krátenie penzie v súčasnosti a po novom

Slovensko: Tomu, kto chce ísť do predčasnej penzie podľa súčasných podmienok, sa výška sumy podľa zákona znižuje o pol percenta za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku. Teda napríklad, ak niekto do dôchodku odchádza skôr presne o dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, suma predčasnej penzie sa mu znižuje o 12,5 percenta.

Podľa novely zákona o sociálnom poistení by mala byť suma predčasného starobného dôchodku za 40 odpracovaných rokov krátená o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Podmienka obdobia dôchodkového poistenia (minimálne 15 rokov) a výšky predčasného starobného dôchodku (1,2 násobok životného minima, od 1. júla je to 218,06 eura) ostávajú naďalej zachované. Tiež to, že do dovŕšenia dôchodkového veku môžu žiadateľovi chýbať najviac dva roky. Suma, od ktorej mu vzniká od 1. júla 2021 nárok na predčasný starobný dôchodok, je aktuálne 261,70 eura.

Česko: Čím skorší odchod do predčasného dôchodku, tým vyššie krátenie. Krátenie výpočtového základu je u Čechov 0,9 percenta za každých začatých 90 kalendárnych dní v prvých 360 kalendárnych dňoch, 1,2 percenta od 361. kalendárneho dňa do 720. kalendárneho dňa a 1,5 percenta od 721. kalendárneho dňa.

Predčasný dôchodok a zárobok

Slovensko: Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôže byť poistenec povinne dôchodkovo poistený, a to ani v zahraničí, teda nemôže zarábať na pracovný pomer. Tiež nie je povolený súbeh povinného dôchodkového poistenia a poberania predčasného dôchodku.

Predčasný penzista môže súčasne poberať predčasný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. 

Ak úhrn príjmu túto sumu presiahne, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. Výplatu následne uvoľní od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho roka. Pracovať možno bez obmedzenia aj na živnosť.

Aj v tomto smere ešte vlani rezort práce plánoval zmeny, ku ktorým ale zatiaľ nedošlo. „Navrhujeme zvýšenie odvodovo-odpočítateľnej položky z 200 na 300 eur mesačne. A to nielen pre dôchodcov, ktorí pracujú na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, ale aj pre brigádujúcich študentov,“ podotkla vtedy hovorkyňa rezortu práce. Zatiaľ v tomto prípade nedošlo k žiadnym zmenám.

Česko: Pokiaľ niekto poberá predčasný starobný dôchodok, môže si až do dosiahnutia dôchodkového veku zarábať len tak, aby jeho zárobok nezakladal účasť na dôchodkovom poistení. Nemôže mať teda zamestnanie na normálnu pracovnú zmluvu (ani na čiastočný úväzok, ani na dobu určitú).

V opačnom prípade treba výplatu predčasnej penzie prerušiť. Možno pracovať na dohodu o vykonaní práce so zárobkom do desať tisíc Kč (čo je v prepočte 405,43 eura ) alebo na dohodu o pracovnej činnosti s príjmom menším ako 3 500 Kč (141,90 eura) za mesiac. Rovnako je možné pracovať na živnosť. 

Finančná pomoc predčasným penzistom

Slovensko: Mesačná platba od štátu sa od januára 2022 zvýšila všetkým penzistom, aj predčasným, úplne rovnako, a to o 1,3 percenta. Napríklad predčasný penzista s dôchodkom vo výške 350 eur si od roka 2022 polepšil len o 4,55 eura. Ako uviedla Sociálna poisťovňa, v rámci novely zákona o 13. dôchodku, vláda schválila 13. dôchodok v celej výške jednorazovo všetkým poberateľom, ktorí naň budú mať nárok, a to už v júli 2022. Ide aj o poberateľov predčasného starobného dôchodku.

Česko: Penzisti si polepšujú výraznejšie, a to od januára 2022 o 1,3 percenta, od júna o 8,2 percenta, pričom česká vláda chystá aj tretiu a štvrtú valorizáciu ešte v tomto roku. Krátko na to sa českí penzisti budú môcť tešiť aj na januárové riadne zvyšovanie penzií v roku 2023.

Ďalšie dôležité správy

Sociálna poisťovňavyplatí 13. penzie
Neprehliadnite

Budíček dozvonil, peňaženky seniorov sa otvoria. Vláda vyplatí 13. penziu, no inak ako chcela

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa