Pokušeniu z herní či kasín sú vystavení aj mladí ľudía, nakoľko počet online hazardných hier veľmi rýchlo rastie. V tejto súvislosti Úrad pre reguláciu hazardných hier robí viaceré opatrenia.

Jedným z nich je napríklad zriadenie špecializovaného tímu pracovníkov. „Úrad svoje činnosti optimalizuje čo najefektívnejšie a aj počet zamestnancov zameraných výlučne na internetové hazardné hry bude rásť spolu s rastúcim trhom,“ hovorí Dávid Lenčéš, generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier.

V rozhovore pre TREND tiež prezradil, aké opatrenia na úrade robia voči čiernemu trhu, ako funguje register vylúčených osôb a ako sa na pozerajú na reklamu či sponzoring spoločností pôsobiacich v biznise s hazardnými hrami.

Vizualizácia atómových bunkrov
Neprehliadnite

Slováci vyrábajú protiatómové bunkre, dodajú ich za 45 dní. Chcú expandovať aj do Nemecka

Úrad pre reguláciu hazardných hier prebral na seba všetky kompetencie v oblasti hazardných hier, okrem legislatívnej. Aká je jeho úloha?

Úlohou Úradu pre reguláciu hazardných hier je zabezpečiť zákonnosť, bezpečnosť a dohľad nad hazardným trhom. Ide najmä o udeľovanie licencií, výkon dozoru, ukladanie sankcií, správu odvodov a príspevkov. Úrad dôsledne analyzuje trh s hazardnými hrami, z akých druhov hazardných hier trh pozostáva, alebo aké majú jednotlivé hry podiel na trhu. Na základe týchto výstupov dokáže efektívne reagovať na správanie sa trhu prostredníctvom adresnej regulácie.

Aké hazardné hry majú najväčší podiel na trhu?

Ide o online, respektíve internetové hazardné hry s najväčším podielom 39 percent na realizovaných stávkach za rok 2021. Potom sú to ešte stále takzvané videolotérie, teda bežné hracie automaty, aké dnes nachádzame v herniach a kasínach. Tretie miesto uzatvárajú stávkové hry. Čo sa týka smerovania, dá sa všeobecne povedať, že vývoj trhu na Slovenku kopíruje európsky trh.

V posledných rokoch možno sledovať rýchlo sa meniacu digitálnu dobu. Je to vidieť v oblasti internetových hazardných hier. Odkedy sa u nás otvoril trh online hazardných hier, zaregistrovali sme markantný medziročný nárast. Ak si ako ukazovateľ vyberieme výťažok do štátneho rozpočtu, ten medzi rokmi 2020 a 2021 narástol až dvojnásobne. Trend rastu v oblasti internetových hazardných hier aj v tomto roku naďalej pretrváva, avšak o aký nárast ide, je ešte predčasné hovoriť.

Zriadili sme špeciálny tím

Sú podľa vás voči hazardným hrám dostatočne chránení mladí ľudia?

V súčasnosti mladí ľudia čelia invázii reklamných kampaní na hazardné hry v online priestore. V tejto súvislosti Úrad pre reguláciu hazardných hier robí opatrenia, napríklad nedávno sme pristúpili k vytvoreniu fóra pre prijatie kódexu etických pravidiel v oblasti reklamy na hazardné hry.

Súčasťou kódexu je regulácia reklamy a nastavenie jasných pravidiel nielen vo vzťahu k maloletým, ale aj k hráčom. Partnerskou diskusiou medzi všetkými legálnymi prevádzkovateľmi sme vytvorili platformu za účelom prijatia pravidiel nad rámec zákonnej úpravy tak, aby boli chránené rizikové skupiny osôb a mladiství.

Takže je možné povedať, že prevádzkovatelia v tejto súvislosti s vami ochotne spolupracujú.

Vidíme snahu prevádzkovateľov zaoberať sa touto problematikou. Verím tomu, že v blízkej dobe bude vydaný zoznam etických pravidiel, ku ktorému sa budú môcť prihlásiť akíkoľvek prevádzkovatelia. Myslím si, že tieto pravidlá prispejú k tomu, aby reklama ako veľmi dôležitý pilier zodpovedného hrania mala v slovenskom mediálnom priestore jasne zadefinované pravidlá.

Môžete uviesť príklady ako úrad chráni hráčov na internete?

Úrad má jasne stanovené zákonné kompetencie a povinnosti aj v oblasti výkonu dozoru, mimo iného, aj nad online hazardnými hrami a túto činnosť dôsledne vykonáva. V prípade, ak zistíme, že je prístupná z územia Slovenskej republiky webová stránka prevádzkujúca alebo propagujúca hazardnú hru bez licencie, pristupujeme prostredníctvom súdov k blokovaniu týchto stránok. Stáva sa aj, že na základe krokov úradu dôjde k dobrovoľnému upusteniu od protiprávneho konania.

Legálne online herne sú pod kontrolou úradu, to však neplatí v prípade nelegálnych zahraničných webových stránok. Úrad v takýchto prípadoch nemá dosah na ochranu zákazníka, či už z pohľadu vyplatenia výhry alebo ochrany rizikových skupín obyvateľstva a maloletých.

Spomenuli ste nelegálne webové stránky. Kto má na starosti ich vyhľadávanie a sledovanie?

Majú to na starosti pracovníci dozoru a kontroly zo špecializovaného oddelenia, ktorí sledujú obsah internetu a aktívne vyhľadávajú takéto stránky. Veľmi dôležitá je pre nás tiež pomoc zo strany verejnosti prostredníctvom podnetov. Úrad vždy dôkladne preverí akýkoľvek podnet a následne, ak zistí, že na takejto stránke sa naozaj prevádzkuje nelegálna hazardná hra, postupuje, ako mu zákon ukladá.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa