Pred dvomi rokmi bolo veľkou témou, ako zrušiť tzv. tepelné nevoľníctvo. Bytové domy v akých býva polovica Slovákov nemali možnosť odpojiť sa od centrálneho prívodu tepla z teplární. Teda mohli, ak im to dodávateľ tepla dovolil. Tepláreň, samozrejme, dôvodila, že to nie je možné. Hádam nepríde o zákazníka.

Ako môže dodávateľ tepla rozhodovať o tom, či vám bude dodávať teplo on alebo niekto iný? Táto chorá legislatíva vznikla ešte v roku 2014 a dala nebývalú moc teplárňam. Opozícia sa to snažila viac krát riešiť, ale dlho sa jej to nedarilo.

Ako sa zrušilo tepelné nevoľníctvo

Podarilo sa a v júli 2021 prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o tepelnej energetike. Tepláreň ako centrálny prívod tepla už nemôže bytovky blokovať v snahe vybudovať si svoju kotolňu, ktorá im bude kúriť a zohrievať vodu.

Domácnosti však prechodom na vlastnú domovú kotolňu strácajú ochranu v podobe regulovaných cien. To je pritom druhá vec, ktorá je postavená na hlavu. Regulátor rozdeľuje odberateľov podľa objemu dodaného plynu.

Ak odoberiete menej ako 100 000 KWh zemného plynu ročne, máte regulovanú cenu. Pod túto úroveň sa zmestia v podstate všetky byty a domy na Slovensku. Zároveň túto úroveň prekračujú všetky kotolne, ktoré musia kúriť pre viac bytov. Regulátor a dodávateľ plynu skrátka nevidí 20 bytov, ale vidí jednu kotolňu.

Až do jesene 2021 rozdiel málokto spoznal. Lenže potom prišla energetická kríza a skokový nárast cien plynu.

Energetická kríza vykopla dvere na kotolni

Väčšina domácností odoberá teplo od teplární, alebo má svoj kotol. Tie sú kryté regulovanými cenami. To isté platí, ak odoberajú teplo od teplární. Ak im skrachoval dodávateľ ako napríklad Slovakia Energy, majú tiež nárok na regulovanú cenu.

Tieto domácnosti idú teda v podstate po starom. Domácnosti, ktoré žijú v bytovom dome, ktorý má vlastnú kotolňu, si možno tiež myslia, že idú po starom. V skutočnosti však už môžu platiť niekoľkonásobné ceny a dozvedia sa to až pri vyúčtovaní.

Pani Beáta, zástupca vlastníkov bytov z bytovky na Dlhých Dieloch v Bratislave sa napríklad úplnou náhodou dozvedela, že platia už 3- až 4-násobné ceny oproti minulému roku. Ich bytovka musí mať centrálnu kotolňu, pretože ide o terasové kaskádové byty a nie je tam kadiaľ ťahať komín z každého bytu osobitne. Takže systém vlastnej kotolne je nutnosť, nie preferencia.

Začiatkom októbra im skrachoval dodávateľ plynu Slovakia Energy. Do starostlivosti si ich prevzal SPP ako dodávateľ poslednej inštancie. Vzhľadom na doterajšie zaradenie bytovky do tarifnej skupiny M7 a historickej spotreby bytovky viac ako 100 000 KWh ročne im priradil cenu, ktorá bola niekoľkonásobkom ceny, ktorú platili doteraz.

Do októbra platili približne do 40 eur za MWh plynu so všetkými poplatkami a DPH. V závere roka to bolo 166 eur za MWh.

Nikto nič nevie

Vtedy to však ešte nevedeli. Slovakia Energy oznámila správcovi bytovky, že končí, ale že aj ďalšie tri mesiace budú mať zabezpečenú dodávku plynu. Na otázku, za akú cenu, povedali, že predpokladajú, že za takú ako doteraz. Nikto teda nezisťoval podrobnosti.

Zatiaľ správca bytového domu sledoval vývoj na trhu a chcel uzatvoriť zmluvu na štandardnú dodávku na ďalšie obdobie. Vtedy stál plyn 50 – 60 eur za MWh na burze, čakalo sa, že to pôjde dolu.

V decembri ceny ešte viac vystrelili a tak správca kapituloval a zobral cenu necelých 100 eur za MWh bez DPH. S poplatkami a DPH to znamená, že cena je viac ako 140 eur za MWh. Platí na celý tento rok, hoci cena oproti decembru klesla o tretinu.

Nič sa nedá urobiť

Obchodníčka od spoločnosti MET Slovakia, ktorá im aktuálne dodáva plyn pritom hovorila, že raz za rok môžu podpísať dodatok a znížiť cenu dodávky. To znelo ako výborná správa.

V januári cena klesla a pani Beáta v mene vlastníkov bytov teda požiadala dodávateľa, aby s platnosťou od začiatku februára podpísali dodatok a zmenili cenu dodávok.

Zrazu mal byť tento krok podmienený tým, že by dodávateľ chcel urobiť takýto krok. Lenže nechcel, takže sa nič nemenilo. Plyn už nakúpil na vysoké ceny a preto cenu dodávky nechce znížiť.

Vo výsledku tak nastáva situácia, že pani Beáta, ktorá platila na svoj byt s rozlohou 105 m2 zálohu za kúrenie a ohrev vody 100 eur by mala platiť 280 eur mesačne. To však ešte stále nemusí stačiť, pretože cena dodaného plynu stúpla o 260 percent.

To znamená, že po tom, ako zaplatí o 2 160 eur ročne viac na zálohách, na vyúčtovaní ešte môže svietiť nedoplatok 960 eur. Samozrejme závisí od spotreby, prepočet vychádza z predpokladu, že v minulosti sa spotrebovala celá záloha. 

Ja keď som si hodila na stránke ÚRSO do kalkulačky moju spotrebu, mala by som platiť za plyn 430 eur za rok. Ja však mám platiť 280 eur za mesiac!
Pani Beáta, zástupca vlastníkov bytov, Dlhé Diely

Nikto za nič nemôže

Pani Beáta a jej susedia o tejto situácii aspoň vedia a bombardovali poštou všetkých od SPP, cez ÚRSO, Úrad vlády až po prezidentku. Odpovede od všetkých sa dajú zhrnúť do vety, že bohužiaľ. Postup bol v súlade so zákonom a riešením je zmena legislatívy.

Úrady akoby nevedeli, ako reagovať, ÚRSO aj kancelária premiéra odporúčali pani Beátu na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré odpovedalo až po urgencii Úradu vlády. Pointou však je, že bytovkám s vlastnou kotolňou teraz nikto nevie pomôcť, rieši sa zmena legislatívy a tá bude platná možno od budúceho roka. Pritom ide o diskrimináciu.

Táto konkrétna bytovka má spotrebu necelých 200 000 KWh ročne, čo je, samozrejme, viac ako je limit pre chráneného odberateľa. Lenže za týmto objemom je 12 bytov a 7 nebytových priestorov. Nijaký z nich nemá spotrebu vyššiu ako 18 000 KWh ročne.

Obyvateľ haciendy ktorá má niekoľkonásobnú plochu oproti môjmu bytu je chránený odberateľ. My nie. A zoberte si dôchodcov, oni to majú z čoho platiť?
Pani Beáta, zástupca vlastníkov bytov, Dlhé Diely

Ministerstvo hospodárstva promptne reagovalo pri ochrane klientov Slovakia Energy, keď prikázalo štátnemu SPP, aby dodával plyn aj elektriku za regulované ceny. ÚRSO určilo maximálnu cenu pre dodávky pre neregulovaný segment na úrovni 120 eur za MWh bez DPH. Cena pre bytovku je v rámci tohto limitu, takže všetko je akože v poriadku.

Hlavnú zložku ceny plynu teraz tvorí burzová cena komodity. Vzhľadom na jej prudký nárast tvoria ostatné zložky ako poplatky za distribúciu už len pár percent ceny. Pani Beáta nerozumie, že ak jej ÚRSO napísal, že plyn sa v decembri obchodoval aj nad 80 eurami za MWh, prečo môže dodávateľ účtovať 120 eur? Priemer nákupných cien za október, november a december bol podľa údajov ÚRSO 60, 50 resp. 80 eur za MWh.

Rozumie dokonca aj tomu, že ceny na burze boli vysoké. Ale teraz nie sú, sú polovičné oproti decembru. Prečo nie je možné robiť niečo aspoň teraz? Povedzme aspoň od marca?

Okrem toho, prijímali sa rôzne vyhlášky, ktoré mali chrániť domácnosti. Zjavne však nikoho nenapadlo, že existujú aj domácnosti, ktoré nespadajú pod rámec regulovaných cien. Teraz sa na to prišlo, ale všetci si prehadzujú problém ako horúci zemiak.

Nepomôžete si ani zmenou dodávateľa. Jediní dodávatelia, ktorí vám urobia cenu na tento roka je SPP a ELGAS. Hoci je cena na burze okolo 60 eur za MWh, oni ponúkajú ceny za 120 eur a viac.“
Pani Beáta, zástupca vlastníkov bytov, Dlhé Diely

Sme v tom všetci

Tento problém je pritom časovanou bombou. Takýchto domácností je pritom zhruba 100 000. Niektoré majú šťastie a majú platnú dlhodobú zmluvu, zatiaľ nemusia nič riešiť. Akonáhle im však zmluva končí, skokovo im vzrastie cena energií.

Mnohé domácnosti, ktoré majú podobne „komunikatívneho“ správcu domu možno už teraz platia niekoľkonásobne vyššie ceny, ale zistia to, až keď im príde vyúčtovanie energií. Pretože pani Beáta na problém prišla, až keď si vypýtala od správcu faktúry za posledný kvartál minulého roka. Inak by o tom možno doteraz nevedeli.

Vláde zvoní budíček, problém zjavne podcenila. Nejde len o bytovky s vlastnou kotolňou. Tie sa líšia len v tom, že vyššie ceny energií pocítili už teraz. Už na budúci rok pôjde o nás všetkých. Najvyšší čas prestať sa vyhovárať a chystať schému, ktorá ochráni najzraniteľnejších odberateľov. A nie len niektorých.

Ďalšie dôležité správy

energie
Neprehliadnite

V Česku zdražie elektrika o 40 percent, Slovensko čaká to isté