V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či by mal štát prenechať veľké investície súkromnému sektoru. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 3. mája 2023 a pondelkom 8. mája 2023 celkovo 50 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

Nie. Sú oblasti, v ktorých musí štát realizovať projekty sám

Martin Melišek, CFO, Softec 
V niektorých oblastiach si musí ponechať svoju úlohu štát, určite by ale mal svoje pôsobenie minimalizovať. Súkromný sektor je efektívnejší, ale investície potrebujeme aj tam, kde je návratnosť dlhšia alebo neistejšia ako dokáže súkromný sektor zniesť. 

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park 
Som presvedčená, že nie všetky. Sú oblasti, v ktorých by mal štát projekty realizovať sám, najmä obrana, energetická bezpečnosť či zdravotníctvo. Žiaľ, aj na neúspešnom projekte nemocnice Rázsochy sa ukazuje, že štát toho napriek sľubom nie je vždy schopný. Navyše, po fiasku ako Rázsochy, nie je nikto braný na zodpovednosť. Kým sa garnitúry roky dohadovali, ako to urobiť, súkromná spoločnosť stihla postaviť veľkú nemocnicu na zelenej lúke. To je pre štátny manažment hanba. 

Miroslav Očenáš, CEO & Founder Kvety.sk 
Súkromný sektor má vždy svoje záujmy. To platí aj pri veľkých projektoch. Štát by mal mať záujmy vo verejný a široký prospech, z toho dôvodu je lepšie, ak je buď výlučný alebo väčšinový partner veľkých investícií. Môže priniesť dynamiku a lepšie know-how. 

Filip Tichý, partner, Grant Thornton 
Do niektorých typov investícií súkromný sektor nikdy nepôjde. V každom prípade štát by sa mal hlavne sústrediť na vytvorenie podmienok na investície s pridanou hodnotou pre súkromný sektor, ktoré majú potenciál ťahať slovenskú ekonomiku. To znamená intenzívne zapracovať na zvýšení právnej istoty, zaistení daňovej neutrality, väčšej podpore výskumu a vývoja a, predovšetkým, na kontrole dodržiavania pravidiel. Len za týchto podmienok prídu na Slovensko veľké súkromné investície s vysokým prínosom. 

Igor Choma, člen Dozornej rady, Váhostav-sk 
Veľké štátne investície by si vždy mal riadiť štát. Problémom však je, že štát si nevie v tomto čase do riadiacich a kontrolných (ako aj politických) funkcií dosadiť kvalitných pracovníkov či skúsených manažérov. Takíto na pracovnom trhu sú, a sú „drahí“. Ale len takíto ľudia vedia efektívne riadiť a kontrolovať, čo je v konečnom dôsledku pre štát rozhodujúce. Zlé manažérske rozhodnutia a nedostatočná vnútorná kontrola a absencia „zdravého sedliackeho rozumu“ v štátnych inštitúciách dnes významným spôsobom prispievajú k omeškaniu a zníženej efektívnosti veľkých štátnych projektov (diaľnice, cesty, železnice, nemocnice, ... ) a to ako v oblasti ich prípravy, tak i realizácie. 

Marek Polic, garant projektov, KROS 
Môj názor je, že štát má v princípe všetko realizovať v úzkej spolupráci so súkromným sektorom. Ak budú investície dobre premyslené a následne nastavené s ohľadom na potreby štátu i potreby súkromného sektora, tak to má výraznejšiu šancu na celkový úspech v prospech nás všetkých. 

Stanislav Verešvársky, managing director, DanubiaTel 
Aj keď je zrejmé, že súkromné spoločnosti dokážu väčšie investície zrealizovať lacnejšie, rýchlejšie a v lepšej kvalite. No na druhej strane sú na Slovensku súkromné investície doteraz realizované „len v takom rozsahu a kvalite, ktorá dokáže zabezpečiť ziskovosť a návratnosť investície“. Na tom by nebolo nič zlé, ale existujú oblasti (vzdelávanie, kultúra, sociálne služby a aj mnohé sféry zdravotníctva), kde ziskovosť nie je a nemá byť primárnym záujmom. 

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
Štát by mal realizovať veľké projekty týkajúce sa verejného záujmu, ale predovšetkým je potrebné, aby sa zjednodušilo verejné obstarávanie. Aby nechcel štát aj stavať aj mať zabezpečené verejné obstarávanie proti všetkému. Myslím korupcia atď…. Takéto obstarávanie nevymyslí nikto a srubovanim do extrému dávame možnosť znovu len špekulantom. Štát by mal radšej zabezpečiť vymožiteľnosť práva a tým pádom by začalo všetko fungovať. Treba posilniť súdnictvo, dbať na bezúhonnosť sudcov a zrýchliť procesy. S vymožiteľnosťou práva sa všetky procesy, ktoré sa teraz ťažko vymýšľajú v rámci verejného obstarávania, zjednodušia. A jednoznačne to nefunguje z dôvodu politiky štátu. 

Martin Sukupčák, konateľ BCI-S&T 
Štát je zlý hospodár, ale to neznamená, že kľúčové a strategické investície ponechá na súkromný sektor. Je povinnosťou štátu, aby tieto pripravoval, financoval a realizoval. Načo by nám potom bola draho platená štátna správa? 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio 
Stojím si za tým, že veľké investície je schopný zrealizovať aj štát, len za ním musí byť dobrý tím. Všetko je o ľuďoch. 

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Schenker 
Napriek tomu, že štát nie je z pohľadu vytvárania zisku ideálnym manažérom, je potrebné, aby strategické projekty boli pod jeho hlavičkou. Privátny sektor môže prizvať do spoločných projektov, ale musí si ponechať rozhodujúcu pozíciu. Aktuálna situácia v priemysle to potvrdzuje. Vďaka súkromnému vlastníctvu strategických podnikov nemá štát možnosť zamedziť likvidačnému dopadu aktuálneho vývoja ekonomiky a trhu na podnikateľskú sféru a najmä na obyvateľov. 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark 
Sú priority a úlohy vyššieho záujmu, ktorých plnenie patrí v prvom rade do zodpovednosti štátu. Samozrejme, štát môže vhodným spôsobom zapojiť súkromnú sféru. Bolo by vhodné tieto priority a úlohy strategicky zadefinovať, keďže to následne umožní sústrediť úsilie a tiež finančné prostriedky a reálne dosiahnuť posun. 

Peter Halasz, konateľ, Jaga Group 
Bohužiaľ. 

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool 

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding 

Jan Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media 

Áno. Štátne riešenia sú drahé a neefektívne

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group 
Som za to, aby štát prenechal veľké investície súkromnému sektoru v oblastiach, v ktorých sa takéto projekty dajú realizovať. Riešením sú aj projekty realizované prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva (tzv. PPP projekty). Slovensko má za sebou mnoho takýchto realizovaných projektov, kde sa ukázalo, že to funguje. 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy 
Prečo by mal štát prenechať veľké investície súkromnému sektoru? Pretože príchodom každého nového úradníka (myslíme tým aj ministra) sa vo výstavbe jednotlivých investícií menia priority. Úradníci pri zámeroch, ale ani pri výstavbe, nepočúvajú odborníkov. Predlžujú procesy pri územnom konaní aj pri vydávaní stavebných povolení. Nehovoriac o transparentnosti a efektívnosti výberu zhotoviteľa. Jednoducho politické zoskupenia na SLOVENSKU nemajú odborníkov, ale len neodborných karieristov, ktorí voľby využívajú v mnohých prípadoch ako výťah k moci a k drancovaniu spoločných peňazí. 

Ivan Košalko, prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska 
Príkladov máme viac než dosť, za všetky stačí spomenúť diaľnice. 

Milan Černák, managing partner, RSM SK 
Štátom realizované projekty v podmienkach Slovenskej republiky nikdy nedopadli dobre. Súkromný sektor vie oveľa lepšie a efektívnejšie vynakladať finančné prostriedky. Vidíme to napríklad na nemocniciach, športoviskách, ale aj v IT infraštruktúre. 

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom 
Málo sa využívajú PPP projekty, v ktorých štát môže spojením skúseností z verejného a súkromného sektora profitovať ako pri kontrole hospodárnosti, tak aj pri financovaní jednotlivých projektov z medzinárodných inštitúcií. Avšak k tomu musí byť politická vôľa a výberové konanie musí byť transparentné. To býva ten najväčší problém. 

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS CZ a SK 
Áno, súkromný sektor disponuje dostatočným kapitálom a lepším know-how pre realizáciu veľkých investičných projektov. Navyše sa tým do značnej miery obmedzí riziko korupcie. Štát by som ponechal v úlohe investora iba u kritickej infraštruktúry typu jadrovej elektrárne, letiska a pod. 

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia 
Je nevyhnutnosť vpustiť do projektov súkromný sektor, ktorý je efektívnejší z každého pohľadu (finančný, časový, CX). Štát si stále vie udržať svoju rolu v týchto projektoch. 

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert 
Súkromný sektor bude dozaista dobre spravovať každú svoju investíciu. 

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies 
Môžu byť strategické výnimky, kde je dôležitejšie vlastníctvo štátu, ako cena a čas na realizáciu, ale spravidla je efektívnejšie, ak projekty realizujú súkromní investori. 

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department 

Anna Hudáková, business&HR consultant 

Branislav Rentka, CEO, m:zone 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co 

Určite áno. Štát nemá schopnosti realizovať veľké projekty

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Štát zo svojej podstaty nie je určený na investovanie ani na podnikanie, preto by nemal investovať ani podnikať. Štát by mal, v súlade s jeho funkciami, vytvárať podmienky na investovanie a podnikanie. O zvyšok sa už postará slobodná spoločnosť. 

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB 
Keďže volebné obdobie je štvorročné, často kratšie, o kontinuite práce medzi jednotlivými vládami sa ani nemá zmysel veľmi baviť. Exekúcia strategických projektov je často, bohužiaľ, žalostná. 

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 
Výnimku môžu tvoriť investície, pri ktorých nejde o tvorbu zisku, napr. v oblasti dopravnej infraštruktúry. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia 
Štát je zlý hospodár. 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Norbert Kuchta, riaditeľ, Trumpf Slovakia

Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti 
Závisí to od konkrétnej situácie a okolností investície. Sú prípady, kde je v záujme štátu prenechať veľké investície súkromnému sektoru, ak by tieto investície priniesli hospodárske výhody. V niektorých prípadoch je strategicky vhodnejšie, aby štát investíciu realizoval sám, čím si v rukách ponechá absolútnu reguláciu všetkých procesov. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit 
Je to komplexná a zložitá otázka. Súkromný sektor je efektívnejší, produktívnejší, rýchlejší, inovatívnejší, flexibilnejší a investície súkromníkom nezvyšujú dlhové zaťaženie. Ale niektoré veľké investície, ako napríklad obrana, môžu byť považované za strategické aktíva, ktoré by mali zostať pod kontrolou štátu, aby sa zabezpečila národná bezpečnosť. Partnerstvo verejného a súkromného sektora (PPP) kombinuje silné stránky oboch strán a zabezpečuje verejný záujem. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 
To je, prosím, čo za otázka?!? Štát má robiť vždy len nevyhnutné veci a maximalizovať value for money. Rozhodne to (=trhová ekonomika) nefunguje tak, že štát sa (blahosklonne) rozhodne, že niekomu niečo (pre)necháva. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 
Áno, ak nejde o kritickú infraštruktúru. Myslím, že aktuálna energetická kríza nám na to dala jasnú odpoveď do budúcna. 

Určite nie. Štát dokáže projekty realizovať lepšie ako súkromník

Ďalšie dôležité správy

auto vodik
Neprehliadnite

Brusel a Štrasburg idú na plný zelený plyn, štáty Európskej únie majú ruku na ručnej brzde