ČSOB dáva zamestnancom a klientom možnosť prispieť k zlepšeniu stavu nášho životného prostredia. Spolu s jej sesterskými entitami v Česku, Maďarsku, Írsku, Bulharsku a materskou KBC v Belgicku spustila dvojmesačnú výzvu s podtitulom Team Blue Goes Green. Čím viac dobrovoľníkov sa do výzvy zapojí, tým viac stromov zamestnanci KBC v jednotlivých krajinách vysadia.  

Cieľom výzvy je motivovať tak zamestnancov, ako aj klientov či dodávateľov vo všetkých  krajinách, v rámci ktorých pôsobí KBC, k znižovaniu produkcie CO2, podpore cirkulárnej ekonomiky a zbieraniu odpadu. Klienti preto počas júna 2019 nájdu vo všetkých pobočkách zberné nádoby na staré a nepoužívané mobilné telefóny, pričom ČSOB zabezpečí ich ekologickú recykláciu. Nie je totiž ničím výnimočným, že „starý“ mobilný telefón skončí v koši s bežným odpadom. Pritom ide o nebezpečný typ odpadu a pri nesprávnom nakladaní s ním hrozí únik toxických látok do prírody, vody a pôdy. Následne, od júla 2019 pribudnú v pobočkách zberné nádoby na plastové PET fľaše.

To je len jedna z aktivít, ktorými chce ČSOB a ďalšie entity KBC prispieť k ochrane životného prostredia. V termíne do 30. júna 2019 organizujú zamestnanci skupiny desiatky aktivít a podujatí s cieľom priložiť ruku k dielu. Za každého zapojeného zamestnanca následne ČSOB zabezpečí vysadenie jedného nového stromu na Slovensku.

Zníženie emisií CO2 o štvrtinu

Ochrana životného prostredia a podpora trvalo udržateľného rozvoja je dlhodobou prioritou ČSOB, tak pri denno-dennom fungovaní spoločnosti, ako aj pri jej podnikateľských aktivitách a podpore projektov spoločenskej zodpovednosti. 

Šírením povedomia medzi zamestnancami o potrebe chrániť životné prostredia sa nám úspešne darí pri našej činnosti znižovať produkciu CO2 emisií, od roku 2015 už o viac ako štvrtinu. A to vďaka snahe o znižovanie spotreby energií, preferenciou dodávateľov energií so zárukou pôvodu z obnoviteľných zdrojov, podpore dochádzania do práce ekologickejšou formu, znižovaním spotreby papiera, prístupom k odpadovému hospodárstvu a podobne.

Zároveň sa v ČSOB snažíme čo možno najviac komunikácie so zákazníkmi presúvať z papierovej do elektronickej podoby, a platí to aj v pobočkách, v ktorých sú letáky a iné papierové podklady presúvané do tabletov.

Samotná centrála ČSOB v revitalizovanej lokalite Zuckermandel spĺňa prísne kritériá zelenej certifikácie podľa štandardu BREEAM EXCELLENT.